מניית היום: מזנקת 10% בתגובה להחלטה על רכישה עצמית

הכשרת הישוב שבשליטת משפ' נמרודי תרכוש מניות החברה בתמורה ל-15 מ' ש' ■ החברה עומדת במבחני הרווח ויכולת הפירעון לאחר שגייסה 68 מ' ש' באג"ח וחילקה דיבידנד

המניה שתופסת את מירב תשומת הלב היום בבורסה המקומית היא זו של חברת הכשרת הישוב שבשליטת משפחת נמרודי, אשר מזנקת לאחר שהודיעה היום (ד') על החלטתה לרכוש ני"ע של החברה בהיקף של עד 15 מיליון שקל, וזאת לאחר שהחברה בחנה את יכולת העמידה של החברה מבחינת מבחן הרווח ומבחינת מבחן יכולת הפירעון של החברה כתוצאה מביצוע הרכישה העצמית.

על פי מבחן הרווח יתרת העודפים הראויים לחלוקה של החברה בהתאם לדוחות הרבעון השלישי של 2010 מסתכמת בכ-172 מיליון שקל. גם מבחינת מבחן יכולת הפירעון של החברה על סמך הדוחות נמצאה החברה כשירה להפעיל את תוכנית הרכישות העצמית.

בהתחשב בחלוקת הדיבידנד בסך 30 מיליון שקל שבוצעה בינואר 2011 מצד אחד, ובתוספת לתזרים המזומנים בסך 68 מיליון שקל שהתקבלו במסגרת הנפקת האג"ח שביצעה החברה ב-2011, מצד שני, חברי הדירקטוריון למסקנה כי רכישה עצמית של מניות החברה עומדת במבחני החלוקה שנקבעו בחוק החברות ובכלל זה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון, כיוון שרכישת המניות מבוצעת מרווחים ועודפים הקיימים לחברה ואין בהחלטה להקים חשש סביר שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

על תוכנית הרכישה החליטה החברה ב-1 בפברואר והיא תימשך במשך חצי שנה בה תקנה החברה או חברות בנות שלה מניות בבורסה או בעסקאות מחוץ לבורסה.

צרו איתנו קשר *5988