משמיים קיבלנו גז

בהזדמנות זו, הפיכה במצרים ופגיעה בצינור הגז של EMG, יכולה 'נועה' לסתום את החור

1. נועה, מאגר גז טבעי סמוך למאגר ים תטיס, מחזיקות עיקריות: נובל, דלק קידוחים, אבנר, דלק השקעות. מאגר קטן יחסית.

מסוגל לספק גז טבעי המספיק לשנה בערך. הגילוי מ-2001. מאז, הבעלים מסרבים לפתח את המאגר לכדי הפקת גז, בטענה של אי כדאיות ההשקעה בשל גודל המאגר, ומשרד התשתיות אינו משתמש בסמכויות שהוקנו לו בחוק הנפט.

הממונה על ענייני הנפט והגז במשרד, "המנהל" על-פי החוק, לא עומד על כך שהבעלים יפתחו ויפיקו גז מנועה וגם לא מפעיל סמכותו החוקית לקבוע שבעלי הרישיון אינם עומדים בתנאים. קביעה שמשמעותה לקיחת הרישיון ומסירתו לאחרים.

בהזדמנות הזו של ההפיכה במצרים והפגיעה בצינור הגז המצרי של EMG, מסתבר שהגז מנועה בהחלט מתאים ויכול להוות מקור זמין ומיידי "לסתום" חור אספקה לתקופה קצובה, בצמוד לגז מים תטיס ועד שקידוח תמר יזרים גז. אבל מסתבר שהצדדים, בעלי הרישיון ואלה שהעניקו אותו, דווקא מנצלים את המצב, ודורשים ממשרד האוצר להחריג את ההכנסות ואת הרווחים מנועה מהוראות המיסוי החדשות של ועדת ששינסקי.

הבעיה המרכזית היא שהחרגת נועה תהווה תקדים להחרגת תמר, המקור הגדול במיוחד לגז ולרווחים עתידיים. ואולי זו בדיוק הכוונה? 'נדבר על נועה ונדחוף את תמר?'.

המלצות דוח ששינסקי מכוונות לתמרוץ ופיתוח מהיר של כל חיפושי גז ונפט בישראל על-ידי החלת הוראות מעבר מקלות על כל מי שמפיק גז לפני הראשון בינואר 2014. נועה יכולה להפיק הרבה לפני וליהנות מהוראות המעבר. מה גם שבגלל שהרווחיות מנועה נמוכה יחסית, הרי המיסוי אף הוא בטל, בעיקר בגלל הפרוגרסיביות של דוח ששינסקי. כלומר המדינה גם כך לא תקבל כל הכנסה, אולי הכנסה זעירה אם בכלל, מרווחי נועה.

תגובת קבוצת דלק: "לא היה ולא נברא". ממשרד התשתיות נמסר בתגובה: "כל הקשור למאגר נועה כרוך בהסדרים מדיניים שעדיין לא הוסדרו".

2. עבור חברת החשמל, תחת המונח "גיוון מקורות אנרגיה", זו הזדמנות פז להאיץ אישורים לתחנת כוח פחמית, או דו-דלקית, גז ופחם, שתתחיל כפחמית, נוספת באשקלון. תחנת הכוח D. למרות התנגדות נחרצת של אנשי הבריאות, התושבים והארגונים הירוקים.

חברת החשמל אוהבת תחנות פחמיות, גם בתקופה של גילוי גז ישראלי שיספיק לעשרות שנים, היא ממשיכה להילחם את מלחמת הפחם. כ-2,000 עובדים קבועים בחברת החשמל רשומים תחת הכותרת 'בניית תחנות כוח'. להקמה של תחנה גזית די במאות ספורות של עובדים. להקמת תחנה פחמית, צריך את כולם. בהיעדר תחנות פחמיות להקמה מתייתרים עובדים, והנהלת חברת החשמל תצטרך לעמוד בבעיה מול עובדיה.

3. משמיים קיבלנו גז. זה הגב הכלכלי הכי חזק שאפשר להעלות על הדעת. תמר יכולה להזרים גז למדינה תוך שנתיים ולספק את הצרכים המלאים להרבה שנים. בינתיים יחפשו עוד. עד אז אפשר להשתמש בתחנות כוח שימשיכו לעבוד על פחם, נפט וסולר, ובגז של ים תטיס ומאגרים קטנים אחרים.

זאת בשני תנאים: שמאגר תמר לא יוחזק כמשכון, כאמצעי לחץ, למסמוס המלצות המס החדשות, ושמשרד התשתיות יפעל לפי החוק, ויאלץ את שותפי תמר לעבוד בשיא המרץ. ואם אכן יש בעיות מימון, שמקורן באמת בהוראות ששינסקי, על שר האוצר לממש את הבטחתו לסיוע. ומהר.

צרו איתנו קשר *5988