תשובה, גם בג"ץ לא יעזור

יזמי הגז צריכים להיערך לאפשרות שיפסידו גם בזירה הפרלמנטרית וגם בזירה המשפטית

משרד האוצר הודיע כי המאורעות במצרים לא ישפיעו על המלצות ועדת ששינסקי להגדלת המיסוי על תגליות הגז, כך שבקרוב נחזה במאבק חריף על יישום ההמלצות והפיכתם לחקיקה.

ליזמי הגז יש שתי זירות מרכזיות להילחם בהן - הכנסת ובית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. בזירה הפרלמנטרית הסיכויים קלושים, שכן למרות מבול הלוביסטים, חברי הכנסת ייטו לעמדה הפופוליסטית ויצביעו בעד הגדלת המיסוי. לטענתי, רוב הסיכויים הם שיזמי הגז יפסידו גם בזירה המשפטית.

אם יזמי הגז יפנו לבג"ץ, הם יטענו כי הגדלת המיסוי פוגעת בזכויות הקניין שלהם המוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. הגז הטבעי שנמצא מול חופי ישראל אינו שייך לאזרחים כפי שהסבירה ועדת ששינסקי, אלא הוא רכוש פרטי השייך ליזמים אשר בלעדי השקעות-העתק שלהם, הגז לא היה מתגלה.

הם יטענו גם כי הטלת המס היא רטרואקטיבית. טענה זאת חזקה במיוחד בנוגע לקידוח תמר, שהושקעו בו יותר ממיליארד שקל, לאחר שגורמים שלטוניים הבטיחו ליזמים כי תמר תוחרג ממסקנות ששינסקי.

טענות מוצדקות אלה היו אמורות לשכנע את בג"ץ לפסול את החקיקה המגדילה את המיסוי על תגליות הגז. אלא שבג"ץ צפוי כן לקבל את עמדת המדינה בעניין הזה, ולקבוע כי הגדלת המיסוי היא חוקתית. מסקנה זאת מתבססת על ניתוח המדיניות המשפטית של שופטי בג"ץ.

שופטי בג"ץ מרבים כיום לבצע איזונים ערכיים בין אינטרסים מתנגשים, וזאת למרות שאיש לא העניק להם את הסמכות לעשות זאת. כאשר הם ידונו בעתירה של יזמי הגז, השופטים יסבירו כי מצד אחד אין לפגוע בקניין של בעלי רישיונות הגז; אך מצד שני עומד "האינטרס הציבורי" להגדלת המיסוי שהוא גובר על האינטרס של בעלי ההון.

לדעתי, הפסיקה הצפויה של בג"ץ נגד יזמי הגז היא שערורייתית. השימוש בטיעון של "האינטרס הציבורי" הוא פסול. האינטרס הציבורי הוא לכל היותר תוצאה של פשרה פוליטית בין האזרחים למייצגים שלהם בכנסת.

השימוש במונח "אינטרס ציבורי" על-ידי השופטים נעשה במטרה להצדיק את ההכרעה השיפוטית שלהם, שהיא לרוב נגד האינטרסים של בעלי ההון.

במחקרים שונים שנעשו נמצא כי קיימת הטיה בפסקי הדין לטובת המדינה במיוחד בנושאים כלכליים. כך לדוגמה, פסקי הדין בתחום המסים מאופיינים בנטייה מובהקת לפסיקה לטובת הרשויות ולרעת משלמי המסים. נמצא כי בבית המשפט העליון קיים סיכוי של כ-20% בלבד לקבל פסק דין נגד רשויות השלטון.

יזמי הגז צריכים להיערך לאפשרות שהם יפסידו גם בזירה הפרלמנטרית וגם בזירה המשפטית. למזלם, תמיד פתוחה להם הדרך לעשות שימוש אינטנסיבי בתכנון מס אשר עשוי להפחית במידה ניכרת את תשלומי המס שלהם.

אבי נוב מתמחה במיסוי בינלאומי, ומנהל את אתר האינטרנט הישראלי www.IsraelTaxLaw.com

צרו איתנו קשר *5988