אושר: זר שירצה לקנות דירה בישראל - יעבור דרך אטיאס

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שעשויה להביא לירידה ברכישות דירות על ידי תושבי חוץ

רק אתמול פורסם דו"ח של משרד האוצר המראה עלייה ברכישת דירות על-ידי תושבי חוץ, והיום אישרה הכנסת לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שאולי תגרום לירידה ברוכשים מעבר לים. מדובר בהצעת חוק הקובעת כי מכירת קרקע הנמצאת בבעלות המדינה לאזרח זר תזדקק לאישור של שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס.

מדובר בתיקון לחוק מקרקעי ישראל ובהצעת חוק אותה יזם חבר הכנסת נחמן שי (קדימה) המתייחסת להעברת מקרקעין מנכסי מקרקעי ישראל, לרבות המקרקעין שהועברו לבעלות פרטית, ברפורמה שאושרה בממשלה בשנת 2009. על-פי הצעת החוק גם זכות שכירות לתקופה העולה על חמש שנים, תחייב את אישורו של שר הבינוי והשיכון אשר מכהן יו"ר מועצת מקרקעי ישראל.

החלטת השר, תתקבל על-פי המלצה של ועדת משנה של מועצת מקרקעי ישראל, שהשר יקים. הוועדה תתייעץ עם שר הביטחון ושר החוץ. יו"ר מועצת מקרקעי ישראל יביא בחשבון מס' שיקולים בבואו להחליט על העברת הבעלות. טובת הציבור ובטחונו, זיקת הרוכש לישראל, מטרת הרכישה וכן היקף, תכונות ומיקום המקרקעין.

זר כהגדרת החוק, הוא מי שאינו אזרח או תושב מדינת ישראל, אינו זכאי לעלות למדינת ישראל עפ"י חוק השבות וכן תאגיד שהשליטה בו בידי זר, כאמור. מנהל הרשות יוסמך לאשר העברת בעלות לזר בהליך מקוצר, לרוכש דירת מגורים אחת, או לתאגיד שיבוא להשקיע בארץ ואושרה לו הטבה ממרכז ההשקעות וכן בהתאם להתחייבות המדינה בהסכם בין-לאומי, למדינה זרה.

מסמנים גם את הירושה

במהלך דיוני הוועדה הועלתה הצעה לאסור אף העברת בעלות לזר בירושה. אך יו"ר הוועדה ח"כ דוד רותם התנגד נחרצות להצעה. עוד עלה בדיון כי יש לאסור על זרים לרכוש דירות, אם אין להם כוונה להתגורר בהם וזאת מתוך חשש שיקומו בנינים או שכונות שירכשו על ידי תושבי חוץ, יעמדו ריקות ויהפכו לערי רפאים, כפי שכבר קיים באזורים שונים בירושלים. לסעיף זה התנגד חבר הכנסת יריב לוין שטען שבעיה זו, ראוי לפתור בהטלת מס רכישה גבוה יותר.

נושא נוסף שנדון בוועדה, הוא הדרך למנוע רישום הערת אזהרה בעסקת מקרקעין לטובת אזרח זר. הועלתה הצעה להקים ועדה שתבחן כל הערת אזהרה לטובת זר. אולם, נציג משרד המשפטים התנגד, בטענה שהוועדה המוצעת עלולה לגרום לעיכוב ברישום.

יצוין, כי במועצת מקרקעי ישראל, קיים נוהל דומה. אולם ההצעה מעלה את הנוהל לרמת חוק מחייב. בנוסף, החוק יחול גם על הקרקעות שהופרטו ברפורמה האחרונה. נציגת מינהל מקרקעי ישראל אמרה כי בשנים האחרונות הוגשה כמה עשרות בקשות לאישור העברת בעלות במקרקעין לזרים. אולם, רק חלק קטן מהן אושרו.

היוזמה להצעת החוק, נעוצה ברפורמה שאישרה הממשלה בשנת 2009. הרפורמה תאפשר העברת בעלות של 1% ממקרקעי ישראל למי שירכוש מקרקעין ממקרקעי ישראל. חששם של חברי הכנסת (נחמן שי, יריב לוין וקבוצת חכים) שהציעו את החוק, הוא מפני השתלטות עוינת של זרים על בעלות מקרקעי ישראל. כיום, מועצת מקרקעי ישראל הינה הבעלים של כ-93% מהקרקעות בישראל. הרפורמה אפשרה העברת בעלות אחוז נוסף לידי האזרח.

כאמור, ועדת חוקה אישרה את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, פה אחד. בקולותיהם של חברי הכנסת רותם, אורבך, לוין ושי.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988