פישר מאותת: יש לנו כלים כבדים יותר לרסן המשכנתאות

בנק ישראל: "הצעדים שננקטו עד כה בשוק המשכנתאות היו צעדים ראשוניים ומתונים יחסית והם נועדו להגביר את מודעות הציבור לסיכונים במסלולי המשכנתאות השונים"

הצעדים שננקטו עד כה על ידי בנק ישראל בתחום המשכנתאות הינם "ראשוניים ומתונים יחסית", במטרה להגביר את מודעות הציבור לסיכון הטמון במשכנתאות ברכיב פריים (ריבית שקלית משתנה שנמצאת במסלול עלייה עם העלאת הריבית במשק).

בשנה שעברה נקט בנק ישראל, בראשות הנגיד סטנלי פישר והמפקח על הבנקים דאז רוני חזקיהו, מספר צעדים לריסון שוק המשכנתאות, עקב העלייה החדה ברמות המינוף נוכח עליית מחירי הדירות. בין היתר, הבנק המרכזי הגביל את שיעורי המימון ואת האשראי לקבוצות רכישה.

"הצעדים שננקטו עד כה בשוק המשכנתאות היו צעדים ראשוניים ומתונים יחסית והם נועדו, בין היתר, להגביר את מודעות הציבור לסיכונים במסלולי המשכנתאות השונים", נכתב בקטע שפורסם היום מתוך דוח בנק ישראל לשנת 2010. הדוח המלא יפוסם בסוף החודש.

הבנק מדגיש את חשיבות הצעדים ה"מאקרו יציבותיים", וטוען כי יש בצעדים אלה כדי למנוע משברים פיננסיים בעתיד: "סיכון מערכתי יכול להתפתח בהדרגה כתוצאה מחוסר איזון שנוצר במערכת הפיננסית, כמו למשל התיאבון המוגזם לסיכון שהתפתח ערב המשבר במערכת הפיננסית הגלובלית. התיאבון לסיכון הביא להתפתחות מהירה של האשראי ושל המכשירים הפיננסיים החוץ מאזניים במאזני המוסדות הפיננסיים וכן להתפתחות של בועות במחירי הדיור במספר מדינות. הדרך העיקרית לטפל בהתפתחותם של איומים על היציבות הפיננסית המתפתחים על פני זמן היא זיהוי מוקדם של תהליכים שאינם בני-קיימא (כגון אשראי פרו-מחזורי, או בועות נכסים) ולהגיב על התפתחותם בעוד מועד".

צרו איתנו קשר *5988