בוימלגרין קפיטל מצמצמת הפסדים ל-476 מיליון שקל

ההכנסות ב-2010 עלו ל-954 מיליון שקל לעומת 528 מיליון שקל ב-2009 ■ שכרו של יו"ר אזורים יורם טורבוביץ': כ-5.89 מיליון שקל

בוימלגרין קפיטל בשליטתו של שעיה בוימלגרין סיכמה הבוקר (א'), לאחר המועד החוקי, את הרבעון הרביעי של 2010 ואת השנה כולה. ההכנסות השנתיות עמדו על כ-954 מיליון שקל, בעיקר ממכירת בניינים וקרקעות כאשר ברבעון הרביעי לבדו נרשמו הכנסות של כ-485 מיליון שקל ממכירת בניינים וקרקעות. ב-2009 הסתכמו הכנסות החברה בכ-528 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, רשמה החברה הפסד נקי של כ-476 מיליון שקל בשנה החולפת, זאת לעומת הפסד של כ-648 מיליון שקל ב-2009. ברבעון הרביעי הסתכמו הפסדי החברה בכ-235 מיליון שקל.

ראוי להזכיר כי לאחר מועד הדוח, ב-27 בפברואר 2011, חתמה החברה על הסכם למכירת מלוא החזקותיה באזורים ליזם היהודי-קנדי הרשי פרידמן.

סך הנכסים של החברה הסתכם בסוף 2010 בכ-4 מיליארד שקל לעומת סך נכסים של כ-4.3 מיליארד שקל ב-2009. ההון העצמי השלילי המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה העמיק לכ-1.02 מיליארד שקל לעומת סך הון שלילי מיוחס בסך כ-668 מיליון שקל לסוף 2009.

בגזרת השכר, מוכיח יורם טורבוביץ' כי לא רק דלק יודעת לפנק (טורבוביץ הוא יו"ר דלק אנרגיה), כאשר עלות שכרו כיו"ר אזורים הסכמה בשנה החולפת בכ-5.89 מיליון שקל עבור 305 משרה בלבד. טורבוביץ' קיבל ב-2010 שכר בגובה כ-1.37 מיליון שקל ועוד תשלום מבוסס מניות בגובה של כ-4.51 מיליון שקל.

דוד נצר, מנכ"ל אזורים, השתכר כ-4.94 מיליון שקל עם תשלום מבוסס מניות בגובה של כ-3.27 מיליון שקל. גיל טובול, מנכ"ל החברה, השתכר 960 אלף שקל כמשכורת.

צרו איתנו קשר *5988