דורון קופמן | לפני כולם

"להתיר לרו"ח לייצג נישומים בענייני מס שבח ומס רכישה"

לשכת רוה"ח מבקשת מבג"ץ לבטל את הסעיפים בחוק מיסוי מקרקעין ובחוק לשכת עוה"ד, המונעים מרו"ח לייצג נישומים בפני רשויות המס בענייני מס שבח ורכישה ■ לשכת עוה"ד מתנגדת

לשכת רואי החשבון, בראשות הנשיא דורון קופמן, דורשת מבג"ץ לבטל את הסעיפים בחוק מיסוי מקרקעין ובחוק לשכת עורכי הדין, המונעים מרואי חשבון לייצג נישומים בפני רשויות המס בענייני מס שבח ומס רכישה.

בימים האחרונים הגישה לשכת רואי החשבון, באמצעות עורכי הדין דוד פורר וירון הרמן, הודעה לבג"ץ במסגרת עתירתה של רו"ח דורית גבאי, שהוגשה לפני כחצי שנה. לשכת רואי החשבון מבקשת מבג"ץ לקבל את העתירה ולמחוק את סעיפי החוק המדוברים.

לעומת זאת, לשכת עורכי הדין, שהצטרפה גם היא לעתירה, מבקשת משופטי בג"ץ לדחות את העתירה ולהותיר את החקיקה הקיימת על כנה.

במוקד העתירה עומדת השאלה האם רק עורכי דין רשאים לייצג נישומים המופיעים בפני רשות המסים, או שמא יש לאפשר גם לרואי חשבון לייצג לקוחות בהליכים אלה, בשל מומחיותם בדיני מס.

לטענת לשכת רואי החשבון, "השכלתם והכשרתם של רואי החשבון בתחום המיסוי בכלל ומיסוי מקרקעין בפרט נרחבת ומעמיקה יותר מזו של עורכי הדין. לאור היותם הציבור בעל המומחיות העדיפה בתחום, מן הראוי לאפשר לרואי החשבון לייצג בפני עובדי רשות המסים בתחום מיסוי המקרקעין, הן בשל היתרון שיצמח מכך לציבור הנישומים, שיוכל ליהנות מאיכות ייצוג גבוהה יותר, והן בשל היעדר ההצדקה לשלילה של חופש עיסוק מציבור בעל ידע והכשרה עדיפים".

עוד נטען כי רואה החשבון מכיר ומלווה את הנישום לאורך תקופה, במכלול פעילויות עסקיות ופיננסיות, ומסייע לו בעריכת דוחות מס שנתיים למס הכנסה. מנגד, עורך הדין מייצג על-פי רוב את הנישום רק בעסקה מסוימת, מבלי להכיר וללוות את מכלול פעולותיו.

"שוני זה מקנה עדיפות לרואה החשבון, שבמסגרת ייצוג הנישום יכול להתחשב במכלול נכסיו של הנישום והפעולות הפיננסיות שהוא מבצע ולתכנן עבורו את הדרך המיטבית לתשלום המס".

פגיעה בחופש העיסוק

לטענת לשכת רואי החשבון, מס שבח הוא מקדמה על חשבון מס הכנסה, שבו מותר לנישום להיות מיוצג על-ידי רואה חשבון, ולפיכך אין הצדקה לשוני בזכות הייצוג.

לטענת הלשכה, האינטרס של הנישום הוא שרואה החשבון, ולא עורך הדין, ייצג אותו בפני כל רשויות המס, לרבות מיסוי מקרקעין. "פיצול הייצוג של הנישום בפני רשויות המס פוגע באיכות הייצוג ומטיל על הנישום עלויות כספיות עודפות, ללא כל הצדקה", נטען.

ייחודו של מקצוע עריכת הדין, נטען בהודעת לשכת רואי החשבון, לא ייפגע כתוצאה מקבלת העתירה, שתאפשר לרואי חשבון לייצג נישומים בתחום מיסוי המקרקעין, "ולא ירעיד את אמות הספים של מקצוע עריכת הדין. החלק הארי של עיסוק עורכי הדין בתחום המקרקעין, כגון עריכת חוזי מכר במקרקעין וייצוג בפני בתי המשפט ובפני ועדות ערר, יישאר נחלתם הבלעדית".

ההוראות המקנות בלעדיות לעורכי דין בייצוג בתחום המס דינן להתבטל גם בשל פגיעתן בחופש העיסוק של רואי החשבון, נטען בהודעת לשכת רואי החשבון, מאחר שהן אינן מידתיות. (בג"ץ 7956/10).

צרו איתנו קשר *5988