בנק ישראל: "אם הדירות ימשיכו להתייקר - המשק בסכנה"

דוח האינפלציה: "קצב עליית מחירי הדירות גבוה מהנגזר מגורמי היסוד של השוק" ■ בנק ישראל מודה: קיימת פעילות ספקולטיבית מטעם גופים זרים בשוק המט"ח

"התפתחות המחירים ב-12 החודשים האחרונים, שהסתכמה בעלייה של 4.3%, מצביעה על האצה משמעותית של קצב האינפלציה ברבעון הראשון של 2011. מגמת העלייה של מחירי הדירות, שהחלה בראשית 2008, התבטאה גם בנתונים האחרונים שהתפרסמו ברבעון הנסקר, ועלייתם ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה בשיעור של 16.1%. התפתחויות אלו מגבירות את החשש שמגמת העלייה של מחירי הדירות - אם תתמיד - יהיה בה כדי לסכן את היציבות הפיננסית והריאלית במשק". עם אזהרה ברורה וחדה זו פותח נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, את דוח האינפלציה לרבעון הראשון של 2011.

אם מסר זה לא מספיק ברור, כותבים כלכלני בנק ישראל באמצע הדוח כי קצב עליית מחירי הדירות "גבוה מהנגזר מגורמי היסוד של השוק", דבר המשקף מצב בועה בשוק לפי ההגדרה המקובלת גם ע''י בנק ישראל.

לפי בנק ישראל, כבר בינואר 2011 הייתה רמת המחירים במונחים ריאלים גבוהה ב-8.3% ממגמת ארוכת הטווח.

פישר גם טוען כי קצב עליית המחירים בתקופה הנסקרת חריגה, הן של סעיפי הדיור והן לסעיפים עיקריים אחרים: "מדד המחירים לצרכן עלה ברבעון הראשון ב-0.7%, שיעור העולה משמעותית על השיעור הנגזר ממרכז יעד האינפלציה בצירוף גורמי עונתיות לרבעון זה. העלייה הגבוהה של המדד הושפעה הן מגורמים מקומיים - מחירי הדיור ומחירי הפירות והירקות; והן מגורמים חיצוניים - המחירים העולמיים של האנרגיה והסחורות".

בדוח מצוין כי התייקרות סעיף הדיור, הנמדד במדד באמצעות מחירי השכירות (ולא מחירי הדירות), הסתכמה ברבעון הראשון ב-1.3%. "שיעור המשקף את הלחצים בשוק הדיור, המשליכים גם על מחירי הדיור, והוא חריג לרבעון הראשון שמאופיין בעונתיות שלילית בתחילת השנה", נכתב בדוח.

נגיד הבנק מודה גם בקיום פעילות ספקולטיבית מטעם גופים זרים. "יתרת החזקות המק"מ של הזרים הגיעה ל-12.5 מיליארדי דולרים, שליש מהיתרה המונפקת. ניתן אפוא להסיק שיבוא הון זה, המשפיע על שער החליפין, מונע בעיקר משיקולים קצרי טווח".

דוח אינפלציה זה חושף כי כלכלני בנק ישראל ציפו שהאירועים הביטחוניים והזעזועים בעולם הערבי יפעלו לרעת השקל ולהיחלשתו לעומת המטבעות העיקריים - דבר שלא קרה על אף המשך המהומות והגברת חוסר-היציבות.

צרו איתנו קשר *5988