ועדת הכלכלה: תצומצם המעורבות הפוליטית במועצת רשות השידור

(עדכון) - נקבע כי מי שהיה פעיל בחיים הפוליטיים במשך 3 השנים שקדמו למועמדותו לחברות במועצת רשות השידור לא יוכל להתמנות לתפקיד

הוועדה המשותפת לוועדות הכלכלה ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, בראשות ח"כ כרמל שאמה-הכהן, דחתה היום (ג') את ההצבעה והדיון על אופן מינוי יו"ר רשות השידור וחברי המליאה המחודשת בימים שלאחר הרפורמה ברשות.

עם זאת, הוועדה קבעה כי לא ימונה למועצה מי שיש לו זיקה אישית, עסקית או שב-3 השנים שקדמו למועמדותו היה פעיל בחיים הפוליטיים.

נציגי הממשלה התנגדו לשינוי והודיעו כי הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הסתייגות לסעיף. הדיון של הבא של הוועדה יתקיים בעוד כשבועיים, ולדברי היו"ר, "לדיון ללא תיקבע שעת סיום".

הוועדה המשולבת בראשות ח"כ שאמה-הכהן המשיכה את הדיונים להכנה לקריאה שנייה ושלישית של ההצעה לתיקון חוק רשות השידור, במסגרת קידום הרפורמה ברשות.

הדיון היום עסק בעיקרו בהליך מינוי חברי מועצת רשות השידור, שתחליף את מוסדות הרשות הקיימים כיום. חברי הוועדה החליטו כאמור לדחות את ההצבעה על סעיף 14 שנחשב ללב המחלוקת, לאור העובדה שהוא שמכריע את מידת התלות של הרשות בדרג הפוליטי.

סעיף 14 קובע כי הממשלה, בהמלצת השר הממונה, תמנה את "הדירקטוריון" של רשות השידור ובו 13 חברים. חוק רשות השידור המוצע אמור להגדיר מחדש את מבנה השליטה ברשות השידור ובין היתר לדלל את השפעת הפוליטיקאים על המינויים והנהלת הרשות.

ח"כ איתן כבל, המתנגד לסעיף זה, אמר בדיון כי המנגנון המוצע אינו שונה באופן מהותי מהמצב כיום. לדבריו, "אם השר הממונה על רשות השידור ממנה לא רק את יו"ר ועדת האיתור אלא גם ממליץ על מינוי יו"ר הרשות ו-13 חברי המועצה, אז אפשר לסיים את כל התהליך".

ח"כ כבל הסביר כי המשמעות היא ש"הפוליטיקה תמשיך להישאר בתוך רשות השידור", והציע כי הממשלה היא שתאשר את מינוי היו"ר וחברי המועצה, מתוך רשימת המומלצים של ועדת האיתור.

הוועדה דנה בסעיף נוסף, העוסק ב"איסור קיום זיקה אישית, עסקית או פוליטית בין מועמד לחברות במועצה לשר משרי הממשלה", שנועד כדי לשמור על עצמאות רשות השידור ולחזק את אמון הציבור בה.

יו"ר ועדת החינוך, ח"כ אלכס מילר, הציע להרחיב את הסעיף ולקבוע כי האיסור יהיה גם על כל זיקה מפלגתית אחרת. הוועדה קיבלה את הצעתו וקבעה כי לא ימונה למועצה מי שיש לו זיקה אישית, עסקית או שב-3 השנים שקדמו למועמדותו היה פעיל בחיים הפוליטיים. נציגי הממשלה התנגדו לשינוי והודיעו כי הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הסתייגות לסעיף.

כמו כן אישרה הוועדה סעיפים הנוגעים לתפקידי המועצה, הגשת הדוחות הכספיים, סדרי עבודת המועצה וישיבותיה וסעיפים נוספים.

עוד קבעה הוועדה כי "חברי המועצה ימונו לכהונה אחת בלבד בת 4 שנים" וכן שכל שינוי שתעשה המועצה במספר ערוצי השידור או רשתות השידור יעשה באישור השר הממונה וועדת הכלכלה. נציגי הממשלה הביעו התנגדות לצורך באישור של ועדת הכלכלה והודיעו כי הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הסתייגות גם לסעיף זה.

יצוין כי בעבר הבהיר האוצר כי הוא אינו מתכוון לחתום על הרפורמה ללא קיומו של החוק, שאמור להבטיח את המשך תפקודה התקין של רשות השידור.

צרו איתנו קשר *5988