הסדר טיעון: ירון-אלדר תודה בייצוג בשנת צינון ותבצע שירות לציבור

כפי שנחשף ב"גלובס": עו"ד טלי ירון-אלדר, נציבת מס הכנסה לשעבר, תודה כי ‎לפני תום שנת הצינון מסיום תפקידה כנציבת מס הכנסה קידמה ענייני לקוחות מול פקיד שומה שהיה סגנה

‎‎עו"ד טלי ירון-אלדר, לשעבר נציבת מס הכנסה, תודה במסגרת הסדר טיעון כי ייצגה בניגוד לחוק אדם בפני מי שהיה כפוף לה, וזאת כל עוד לא חלפה שנת הצינון מהיום שבו פסקו יחסי הכפיפות בין השניים.

ההסדר, שעיקריו נחשפו לראשונה ב"גלובס", הוגש היום (ג') לבית המשפט השלום בתל-אביב.

במסגרת הסדר הטיעון הוסכם כי ירון-אלדר והפרקליטות יעתרו לבית המשפט לקבוע כי הנאשמת ביצעה את העבירה המיוחסת לה, אך לא להרשיעה, ולהטיל עליה שעות של עבודות שירות למען הציבור, בכפוף לתסקיר של שירות המבחן. זאת, כאשר כל צד יטען להיקף השעות הראוי בעיניו.

הסדר הטיעון צורף לכתב האישום שהוגש נגד ירון-אלדר באמצעות עו"ד טפת מויאל-רוטשילד מפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה).

לפי כתב האישום, ירון-אלדר סיימה את תפקידה כנציבת מס הכנסה ביוני 2004, ובאופן רשמי באוגוסט אותה שנה פרשה משירות המדינה. ערב פרישתה נמנתה ירון-אלדר עם סוג העובדים שחלות עליהם הגבלות המתייחסות לשנת צינון ובנוסף לכך הגבלות של איסור ייצוג נישומים בשנת הצינון.

‏כתב האישום מפרט כי בתקופה שבין סוף חודש נובמבר 2004 ובין תחילת חודש דצמבר 2004, לאחר שהחלה ירון-אלדר לעבוד כעורכת דין פרטית, פנה אליה חבר הכנסת לשעבר, רו"ח אביגדור יצחקי, וסיכם עימה כי תסייע לו לקדם עבור לקוחותיו הליך של גילוי מרצון מול אהרון אליהו, שהיה באותה העת פקיד שומה כפר-סבא ושימש לפני כן כסגנה של ירון-אלדר.

‏לפי כתב האישום, בהמשך לסיכום עם יצחקי, פנתה ירון-אלדר לאליהו וייצגה וקידמה מולו את עניינם של יצחקי ולקוחותיו, וזאת לפני תום שנה מיום שפסקו יחסי הכפיפות בינה לבין אליהו ובניגוד להוראות החוק, המחייב תקופת צינון של שנה.

‏‎‎שכר-טרחה של 6,000 דולר

‏‎‎מכתב האישום עולה כי בתחילת חודש ינואר 2005 התקיימה שיחה טלפונית בין ירון-אלדר לאליהו, בה סוכם כי היא תציע נוסח של מסמך, ובו התחייבות של פקיד השומה כי לאור המידע שנמסר על-ידי לקוחותיו של יצחקי בהליך הגילוי מרצון, לא יינקטו הליכים פליליים נגדם.

לאחר השיחה ניסחה ירון-אלדר טיוטת מסמך אנונימי ללא שמות הלקוחות, שעתיד היה להיחתם על-ידי אליהו, ובו התחייבות כי לאור היוזמה לתקן את הדוח שלהם שהוגש לפקיד השומה, לא ייעשה טיפול במישור הפלילי בלקוחות.

בהמשך אותו חודש, לבקשת יצחקי, ניסחה ירון-אלדר עבורו מכתב טיוטה ממנו לאליהו ובו בקשה לתקן את הדוחות, מכתב שנחתם על-ידי רו"ח ממשרדו של יצחקי. יצחקי מסר לאליהו את מכתב הבקשה לתיקון הדוחות, אותו ניסחה ירון-אלדר, ובתמורה קיבל מאליהו את מסמך ההתחייבות, שגם הוא נוסח על-ידי הנאשמת. עבור כל פעולותיה קיבלה ירון-אלדר מיצחקי שכר-טרחה בסכום של 6,000 דולר.

‏‎‎באי-כוחה של של ירון-אלדר, עורכי הדין פרופ' דוד ליבאי ודפנה ליבאי, מסרו בתגובה: "העבירה המיוחסת לטלי ירון-אלדר ראויה הייתה להליך משמעתי בלבד, אולם אין אפשרות חוקית להעמידה כיום לדין משמעתי של עובדי מדינה. זה מקרה ראשון ותקדים לכך שעובד מדינה לשעבר מועמד לדין על מתן ייצוג בתקופת הצינון. העבירה המיוחסת לה היא מהקלות ביותר בספר החוקים. נסיבות המקרה יובהרו בבית המשפט".

‏ירון אלדר משמשת היום כשותפה ומנהלת מחלקת המס במשרד דוד תדמור ושות'. ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988