גינדי תחל היום ברכישה עצמית של אג"ח ב-33 מ' ש'

לחברה שתי סדרות אג"ח אשר נסחרות בתשואה דו ספרתית ■ תוכנית הרכישה תחל היום ותחליף את תוכנית הרכישה הקודמת בסך 20 מ' ש' אותה אישרה בינואר

חברת גינדי השקעות דיווחה אמש (א') לבורסה כי בכוונתה להתחיל היום בתוכנית לרכישת אג"ח של החברה (סדרות ב' ו-ג') בתמורה ל-33 מיליון שקל, התוכנית תימשך עד ל-30 בנובמבר 2012 ותתבצע בהתאם להזדמנויות בשוק וכדאיות כלכלית ע"פ שיקול דעתה של הנהלת החברה, שיעשה על בסיס קריטריונים כגון תשואה לפידיון של האג"ח, תזרים המזומנים הפנוי של החברה ואופן מימון הרכישה ותנאיה.

בהודעתה מציינת החברה כי "דירקטוריון החברה סבור כי קיימת הצדקה לביצוע תוכנית הרכישה עקב ניצול ההזדמנות בתנאי השוק והשער של אגרות החוב בבורסה, היוצרים את הכדאיות הכלכלית לחברה ברכישה".

נציין כי עקב הטלטלה שהתרחשה בחודש האחרון בשווקים בכלל ובשוק האג"ח הקונצרניות בפרט, נסחרת כעת אג"ח ב' של החברה, אשר מועד פידיונה הסופי יהיה ב-30 בנובמבר 2012, בתשואה של 10.09%. אג"ח ג' של החברה אשר מועד פידיונה הסופי יהיה באמצע דצמבר 2016 נסחרת כיום לפי תשואה לפידיון של 14.8%. ניראה כי השיעור הדו סיפרתי בו נסחרות האג"ח הוא שהוביל את דירקטוריון החברה להודיע על תוכנית הרכישה. נזכיר כי שתי הסדרות הנ"ל הן ני"ע היחידים של החברה הנסחרים בבורסה (מניות החברה אינן מונפקות לציבור).

החברה מציינת גם בהודעתה כי "בפני הדירקטוריון הוצגו תזרימי המזומנים החזויים של החברה והמקורות הכספיים שמהם החברה צופה לפרוע התחייבויות אלה, ודירקטוריון החברה בדק ומצא שעל פי תזרים המזומנים החזוי כאמור -לא קיים חשש סביר כי באימוץ תוכנית הרכישה ורכישת אגרות החוב לפיה, יהיה בכדי למנוע ו/או לגרוע מיכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות הצפויות, בהגיע מועד קיומן".

מימון תוכנית הרכישה ייעשה ממקורותיה העצמיים של החברה ו/או באמצעות אשראיים מתאגידים בנקאיים ו/או אחרים, אם וככל שיתקבלו.

נציין כי אין זו הפעם הראשונה שגינדי השקעות מאשרת תוכנית רכישת אג"ח, אחת כזו בהיקף של 20 מיליון שקל החלה בינואר האחרון והסתיימה אתמול, עם אישורה של תוכנית הרכישה העצמית החדשה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988