דוח גינדי השקעות: מכרה 465 יח"ד בפרוייקט גינדי ת"א

הכנסות החברה על הפרוייקט משירותי ניהול, עומדות על 372 אלף ש' ■ החברה מדווחת על עלייה בהכנסות ל-200 מיליון שקל, ורווח נקי של 20.5 מיליון שקל

חברת גינדי השקעות , דיווחה היום על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון השני של שנת 2011. הכנסות החברה הסתכמו בכ-200.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-120 אלף שקל בתקופה המקביל אשתקד.

גינדי מדווחת כי נכון למועד פרסום הדוח, צבר החוזים בהם התקשרה למכירת דירות בפרויקטים בישראל אשר הקמתם טרם הושלמה, הוא כ-875 דירות, בתמורה כוללת של כ- 1.59 מיליארד שקל. חלק החברה במכירות אלה הוא 489 דירות בתמורה של כ- 697.75 מיליון שקל, אשר כוללים גם נתוני מכירות מפרויקט גינדי תל אביב המבוצע באמצעות מגדלי לב תל אביב.

בפרוייקט גינדי תל אביב, מדווחת החברה כי בגין 465 יח"ד נחתמו חוזי מכר, בגינם צפויה מגדלי לב תל אביב לקבל תמורה כוללת של כ-1.07 מיליארד שקל - אשר מהם הסתכמו הכנסות החברה בכ-372 מיליון שקל, אשר לרוב זכאית על פיהם למקדמה בשיעור של כ-20%-25% מתמורת יחידת הדיור הנרכשת.  

בתקופת הדוח עלו הכנסות החברה כתוצאה ממכירת 28 דירות בפרוייקט נתניה קריית השרון ו-43 דירות בפרוייקט גבעת שמואל אשר מסתכמות לכ-81 מיליון שקל. הכנסות החברה ממכירת קרקעות ברמלה הגיעו להיקף של 119.1 מיליון שקל, בעוד הכנסותיה משירותי ניהול בפרוייקטי גינדי תל אביב הסתכמו בכ-372 אלף שקל.

רווח נקי של 20.5 מיליון שקל; עלייה ברכוש ובמזומנים

הרווח הנקי של גינדי לתקופת הדוח הסתכם לכ-20.5 מיליון שקל, לעומת הפסד נקי של 14.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, והספד של כ-28.5 מיליון שקל בשנת 2010.

גינדי מדווחת על רכוש שוטף שהסתכם ב-30 ביוני 2011 בכ-522.3 מיליון שקל, לעומת היקף רכוש של 389.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה, והיקף רכוש של 505.1 מיליון שקל ב-31 בדצמבר 2010. הגידול ברכוש נבע בעיקר מפקדונות בבנקים ומזומנים מיועדים שהתקבלו כמקדמות מרוכשי דירות בפרוייקטים גינדי תל אביב וגינדי סיטי רמלה.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה נכון ל-30 ביוני 2011, הסתכמה בכ-47.8 מיליון שקל, לעומת יתרת מזומנים של כ-67 מילון שקל. לחברה פקדונות בהיקף של 174.3 מיליון שקל וניירות ערך סחירים ונכסים בהיקף 3.2 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988