חוות-הדעת של נאמן לאולמרט בנושא תרומות הוגשה לביהמ"ש בכתב

המשמעות: נאמן לא יידרש להגיע להעיד בביהמ"ש ■ ‎התביעה: חוות-הדעת אינה רלוונטית לאישום נגד אולמרט בפרשת טלנסקי כי היא עוסקת בתרומות מתאגידים ולא מאנשים פרטיים

חוות-הדעת שכתב בשנת 1999 שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן, כעורך דין פרטי, לבקשתו של אהוד אולמרט, הוגשה היום (ג') לבית המשפט המחוזי בירושלים, בהסכמת הפרקליטות.

בנוסף, נמסר לשופטים מכתב שכתב נאמן בימים האחרונים, ובו העלה על הכתב את נסיבות כתיבת חוות-הדעת. הליך זה ננקט בהסכמת כל הצדדים המעורבים, כדי למנוע את המבוכה שהיתה נגרמת מזימונו של נאמן להעיד כעד הגנה מטעם אולמרט במהלך המשפט.

"עברו 12 שנה מאז ניתנה חוות-הדעת האמורה", כתב נאמן במכתבו, "ולפיכך האמור הינו למיטב זכרוני. בעת שהוכרז על הבחירות המקדימות ליו"ר הליכוד, ואפשר שקודם למועד ההכרזה, פנה אליי אולמרט וביקש לקבל חוות-דעת בשאלה אילו פעולות רשאי מועמד ליו"ר הליכוד לבצע בפרק הזמן של שבועיים מיום ההכרזה על הבחירות המוקדמות. פרק זמן זה הוגדר על-ידי בחוות-הדעת כתקופת ביניים, שלאחריה מתחילה תקופת הבחירות".

"לא הצלחתי לברר אם מר אולמרט נפגש עמי בעניין זה, או אם השיחות עמו היו בטלפון", מוסיף נאמן. "למיטב זכרוני, שוחחתי עם אולמרט פעם אחת נוספת לפחות, בסמוך ליום הוצאת חוות-הדעת, וסוכם בינינו כי אחתום על חוות-הדעת בהיותו בחו"ל. מובן וברור שאם אידרש לכך, אבוא לבית המשפט הנכבד להעיד על האמור במכתבי זה".

חוות-דעתו של נאמן עוסקת בשאלות האם מועמד בפריימריז רשאי לקבל תרומה מתאגיד, לרכוש רכוש קבוע שישמש אותו גם בהמשך, במערכת הבחירות, ולשלם בתקופת הביניים לספק שיעמיד שירותים למתמודד במהלך תקופת הבחירות - כל זאת בהתאם לחוק מימון מפלגות.

"הוראות החוק אינן חלות על קבלת תרומות והוצאות הנעשות בפועל בתקופת הביניים", קבע נאמן בחוות-הדעת, ואולם הוסיף כי "תשלום הוצאה בתקופת הביניים שכנגדה יבוצע שירות או יירכש נכס שייעשה בו שימוש בתקופת מערכת הבחירות, הינו הוצאה שכנראה נכללת בחישוב תקרת ההוצאות לפי החוק".

"כספים אישיים"

אף שעו"ד רועי בלכר, שהציג את חוות-הדעת לבית המשפט והגיש אותה בסופו של דבר, ביקש לשוות לה נופך דרמטי העשוי להטות את הכף במשפט, בשורות התביעה מיהרו לציין כי חוות-הדעת עוסקת רק בקבלת תרומות מתאגידים, ולא מאנשים פרטיים, ולפיכך היא כמעט שאינה רלוונטית לעניינים שבגינם עומד אולמרט לדין, ובהם קבלת תרומות באמצעות מוריס טלנסקי.

עוד ציינו בפרקליטות כי השאלות העומדות על הפרק בחוות-הדעת עוסקות בהפרת חוקי בחירות, ואולם הכספים שנשמרו בעבור אולמרט ב"קופה הסודית" אצל עו"ד אורי מסר לא נחשבים בפרקליטות ככספי בחירות, אלא ככספים אישיים. זאת ועוד, גם אם לא חלה חובת דיווח, הרי שכשמבקר המדינה מפנה לשר שאלה ישירה בדבר אילו כספים מוחזקים עבורו, היכן ומה היקפם, והשר נמנע מלציין את הכספים הללו - הרי שמדובר במירמה כלפי מבקר המדינה בכל מקרה.

"שומטת את הקרקע"

באולם בית המשפט התפתח היום ויכוח, שבמהלכו איים הסנגור בלכר לזמן את נאמן להעיד בבית המשפט, ואילו התובע עו"ד אורי קורב מפרקליטות מחוז ירושלים השיב כי הפרקליטות מוכנה לכך.

לדברי קורב, "המשמעות של חוות-הדעת לנושא האישום היא לא קיימת, ואין לה כמעט רלוונטיות לתיק".

עוד טען קורב כי בניגוד לדברי ההגנה אתמול (ב'), הרי שהפרקליטות מעולם לא התנגדה להגשת חוות-הדעת, אלא רק ביקשה למסור את עמדתה לאחר קריאת מכתבו של נאמן.

עם זאת, יועץ התקשורת של אולמרט, אמיר דן, המשיך וטען כי "לאחר שאתמול מנעה הפרקליטות את הגשת חוות-הדעת של פרופ' נאמן, התקפלה הבוקר הפרקליטות, מאחר שהבינו שם כי עדיף שחוות-הדעת תוגש מאשר ששר המשפטים בכבודו ובעצמו יתייצב בבית המשפט ויאשר בעצם הופעתו בבית המשפט את חוות-דעתו ששומטת את הקרקע מתחת לטענות התביעה".

לדבריו, חוות-הדעת מוכיחה את גירסתם של אולמרט ומסר לגבי הכספים שהתקבלו מטלנסקי.

לדברי גורמים בצוות ההגנה, חוות-הדעת מוכיחה עוד כי "החזקת הכספים היתה חוקית ולא נדרש דיווח על קיומם של כספים אלה ועל הוצאתם".

אלא שבפרקליטות מציינים כי חוות-הדעת כלל לא עוסקת בדיווח על הכספים, לא למבקר המדינה ולא לשום גורם אחר.

יועץ התקשורת של אולמרט מתעקש: "מדובר במסמך המוכיח את עמדת ההגנה ולפיה הכספים שהעביר טלנסקי היו תרומות פוליטיות לגיטימיות לצרכים פוליטיים, הגם שהועברו והשתמשו בהם שלא בתקופות המוגדרות כתקופות בחירות".