ההפסדים לפנינו: כך ייראה הרבעון השלישי בחברות הביטוח

מרבית חברות הביטוח הציגו בסוף הרבעון השני עודף בהון, אבל גם הראו הפסדים "צבורים" לרבעון השלישי, שמלמדים מה צפוי בהמשך

תוצאות של רבעון מסוים לא אומרות הרבה לגבי מצבן האמיתי של חברות הביטוח, וזה נכון לגביהן הרבה יותר מאשר לגבי חברות תעשייתיות רגילות. במיוחד כשתוצאות הרבעון שרק הסתיים מתפרסמות רק לאחר שכבר ברור שתוצאות הרבעון הבא יהיו חלשות בהרבה.

ענף הביטוח סיים את המחצית הראשונה של 2011 עם רווח נקי מצרפי של כ-824 מיליון שקל, בעוד שהרווח הכולל, המשקלל רווחים והפסדים מהשקעה שנזקפו לקרנות הון, הסתכם בכ-53 מיליון שקל. ברבעון השני הענף הציג הפסד ענפי כולל שעמד על כ-121 מיליון שקל. הרווחיות הכוללת הגבוהה ביותר נרשמה במגדל ובהראל, וההפסד הכולל הגבוה ביותר היה בכלל ביטוח ובאיילון.

יחד עם זאת, נתוני הרבעון והמחצית מספקים לנו כמה זוויות ראייה מעניינות על מצב חברות הביטוח כיום, ומדוחות החברות נראה שברבעון השלישי תהיה מגמה שלטת בכל הדוחות: הפסדים.

ראשית, בסוף הרבעון השני מרבית החברות, בוודאי הגדולות, הראו עודף ניכר ביחס לדרישות ההון הרגולטורי. ואולם, בסוף הרבעון השלישי נראה כבר כמה בעיות נוספות, ואם המצב יימשך נתחיל לראות קשיים של ממש בעמידה בהנחיות האוצר.

מדוע? בדוחות לרבעון השני דיווחו חברות הביטוח על הפסדים "צבורים" לרבעון השלישי שהיו קיימים באמצע אוגוסט. כאמור, רווחיות רבעונית לא ממש חשובה. אבל רכבת ההרים בכלכלה העולמית, וכתוצאה מכך בשוקי ההון בעולם, מורגשת היטב בדוחות החברות. כל זאת במיוחד על רקע העמקת ה"בור" של שמונה מחברות הביטוח (ובוודאי של כל הגדולות בענף) באחד ממקורות הרווח המרכזיים שלהן.

מדובר על כך שחברות הביטוח טרם גבו השנה דמי ניהול משתנים בפוליסות המשתתפות ברווחים, ונראה שיעבור עוד זמן ניכר בטרם הן תשלמנה את ה"גירעון הרעיוני" הזה למבוטחים, ותשובנה לדווח על גביית דמי הניהול הרווחיים הללו. נכון לאמצע אוגוסט היה מדובר על בור כולל של יותר ממיליארד שקל. אגב, משום שהחברות טרם גבו דמי ניהול משתנים משמעותיים השנה, הן גם לא רשמו עד כה הפסדים גדולים - הן פשוט לא החזירו כספים למבוטחים, והן נמצאות בחוסר בהכנסות "החופשיות שמעבר להוצאות".

התנודתיות בשוקי ההון והתשואות החלשות, שהתגברו לאחר סוף הרבעון, המחישו פעם נוספת את התנודתיות של תוצאות ביטוחי החיים של החברות (התלויים מאוד במדד וברווחים מדמי הניהול, הנגזרים מתשואות חיוביות בשווקים) למול יציבות ההכנסות והרווחים מתחומי הפנסיה והגמל.

תחומים אלה, שהניבו לחמש הקבוצות הגדולות רווח כולל לפני מס של כ-129 מיליון שקל וכ-120 מיליון שקל, בהתאמה, לעומת רווח כולל מצרפי של 95 מיליון שקל בביטוחי החיים, מצביעים על עתיד פעילות החיסכון לטווח ארוך של החברות - יציבות ברווחיות, עם הגדלת נתח דמי הניהול הקבועים הנגזרים מסך הנכסים המנוהל (שהמשיך לצמוח בשיעורים נאים גם במחצית הראשונה השנה, וממחיש את עוצמת החיסכון הפנסיוני וחשיבותו מבחינת ענף הביטוח) על חשבון נתח דמי הניהול המשתנים.

כלומר, ביטוח החיים תנודתי והוא יישאר כך לעוד שנים רבות, אבל הפנסיה מוכיחה את חשיבותה עם רווחיות מייצגת נמוכה יותר מאשר בביטוחי החיים ההיסטוריים, אך עדיין רווחיות נאה ביחס להכנסות שלה, ובעיקר יציבה וצומחת.

נוהגים אחרת

אחד מתחומי הביטוח התחרותיים והמרכזיים הוא ביטוח הרכב (ביטוחי החובה וביטוחי הרכוש - המקיף וצד ג'). תחומים אלו מצביעים יותר מכל על אופי ההתמקדות - ברווחיות או בנתח שוק - של החברות. מה גם שמדובר בתחום מאוד גדול מבחינת החברות.

במחצית הראשונה הניב תחום ביטוחי הרכב לחברות הביטוח הפסד מצרפי של כ-54 מיליון שקל. חמש החברות הגדולות הרוויחו 6 מיליון שקל בלבד, והפניקס, כלל והראל הרוויחו בשני סוגי ביטוח הרכב, ומגדל ומנורה הפסידו בשניהם.

תחום הרכב נעל את המחצית עם רווח מצרפי של כ-4 מיליון שקל, בעיקר הודות להפניקס ולביטוח ישיר. חברות הביטוח בשיווק ישיר מתאפיינות ברווחיות נאה בביטוחי הרכב, עם combined ratio |איכותי. לכן לא מפתיע שהן סיימו את המחצית עם היחס הטוב ביותר בענף. ואולם, יחד איתן יש רק עוד חברה אחת עם combined ratio איכותי, שנמוך מ-100%, הפניקס, שממשיכה להציג תוצאות מרשימות ברכב, באופן שרק החברות הישירות יודעות להציג.

בביטוחי הרכב חובה החברות נאנקו מהמדד ומהתשואות בשוקי ההון, והציגו הפסד מצרפי של כ-57 מיליון שקל במחצית, ורק חמש חברות מ-13 הציגו רווחיות.

תוצאות חברות הביטוח במחצית הראשונה של 2011
 תוצאות חברות הביטוח במחצית הראשונה של 2011

צרו איתנו קשר *5988