בדיקת "גלובס" ו-PwC: פחות מ-7% נכונות לרכישת דירה

מדד אמון הצרכנים של "גלובס מחקרים" ו-PwC ישראל מעלה כי המחאה החברתית עשתה את שלה ■ רק 1.9% הביע נכונות לרכוש דירה חדשה; 37.5% פיחות בעניין לרכוש דירה יד שנייה

המחאה החברתית עשתה את שלה ונכונות הישראלים לרכוש דירה בטווח הקרוב ממשיכה לשהות ברמות נמוכות בקנה-מידה היסטורי. לפי מדד אמון הצרכנים של "גלובס מחקרים" ו-PwC ישראל, שיעור הנכונות הזה עומד על 6.9% מקרב הנשאלים בסקר החודשי עליו מבוסס המדד.

אומנם היה נמוך ממנו כבר ביולי האחרון, אולם דווקא הממוצע הנע - אשר בדרך כלל ממתן את התנודתיות, פועל כאן כבומרנג ומוריד את הנכונות למטה עוד יותר, ל-6.5% בלבד.

היעדר כוונה לרכישת דירה בולטת גם אם נפלח את הנתונים לפי נכונות לרכוש דירה חדשה או דירת יד שנייה ומעלה. במקרה של דירה חדשה, מתחדדת ככל הנראה ההכרה כי דירה חדשה היא מחוץ לידו של הישראלי הממוצע - היות ורק 1.9% מהנשאלים הביעו רצון לרכוש דירת יד ראשונה בחצי השנה הקרובה. הנתון הזה, שכבר רשם עלייה קלה בחודשים האחרונים, חזר לרדת וניתן להסבר על רקע ציפייה כי מסקנותיה של ועדת טרכטנברג לא ישנו מהותית את התמונה עבור רוכשי הדירות הפוטנציאליים.

ברמה דומה נמצאת הכוונה לרכוש דירת יד שנייה (2%). מספרם של הישראלים שענו כי בכוונתם לרכוש דירה כזו פחת ב-37.5% תוך חודש אחד בלבד. כל אלו מצמצמים את מספרם של היושבים על הגדר, המתבלטים; יחד עם זאת, החלק שלהם מתוך סך כל אלה שהביעו רצון כזה או אחר לרכוש דירה מוסיף להיות משמעותי וגבוה יותר משתי הקבוצות הקודמות - ועומד על 3%.

על רקע כל השינויים האלו מעניין לראות את היקף הדירות שנמכרו בשנה האחרונה (על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) ביחס למדד אמון הצרכנים. בעוד שהיקף הדירות שנמכרו בפועל הלך וירד בצורה מובחנת מתחילת 2011, הרי שהירידה בנתוני הסקר שלנו החלה רק בצורה מובהקת רק בחודשי הקיץ, בד-בבד עם פרוץ המחאה החברתית.

נכונות לרכוש מול מכירות בפועל
 נכונות לרכוש מול מכירות בפועל