ביהמ"ש: הפיצוי על הפקעת קרקע של מושבים וקיבוצים יוכפל

עד היום הפיצוי נקבע לפי שווי זכויות העיבוד החקלאי ולא על הזכויות בקרקע עצמה

מושבים וקיבוצים יקבלו פיצויים כמו חוכרים לדורות של קרקעות חקלאיות שהופקעו. הפיצויים יבטאו זכויות קנייניות בקרקע, למרות שהקיבוצים והמושבים חתומים על הסכם לעיבוד הקרקע בלבד לתקופות מתחדשות של 3 שנים - כך קבע בית המשפט המחוזי מרכז בהחלטה עקרונית בתביעה של מושב מצליח נגד מע"צ. המשמעות היא שגובה פיצויי ההפקעה של המושבים והקיבוציים יוכפל.

המחוזי דן בתובענה של מושב מצליח, הממוקם דרומית לרמלה, לתשלום פיצויי הפקעה בגין קרקע של 47 אלף מ"ר שהופקעו ממשבצת הקרקע של המושב על-ידי מע"צ. בין הצדדים הייתה מחלוקת על גובה הפיצוי שמגיע למושב בגין ההפקעה.

המושב, שיוצג בידי עו"ד אופיר לוי, מחזיק בקרקע לפי חוזה משבצת שנערך ל-3 שנים שהוארכו מעת לעת. מע"צ שילמה למושב 1.28 מיליון שקל כפיצוי שאינו במחלוקת באוגוסט 2010.

אולם, המושב טען כי מאחר שהסכם המשבצת מתחדש אוטומטית אחת ל-3 שנים, הרי שדין המושב הוא כדין חוכרים של קרקע מופקעת לדורות, ולכן הפיצוי צריך להיות בגין אובדן זכויותיו בקרקע.

עוד טען המושב כי למרות שמעמדו הפורמלי הוא כשל בר-רשות בקרקע, מכוח חוזה שכירות המתחדש מעת לעת - הרי שזכותו בקרקע היא בגדר זכות מוקנית לחכירה לדורות. לטענת המושב, זכות זו נובעת מאופי החוזה המתחדש, שמהווה דה-פאקטו חוזה חכירה.

מע"צ טענה בישיבת קדם-משפט כי הפיצוי למושב צריך להיות מוגבל לאובדן זכויות העיבוד החקלאי בלבד. כן טענה מע"צ כי גם אם תתקבל עמדת המושב - הרי שהפיצוי שמגיע לו הוא בגין זכויות לעיבוד חקלאי, ולא זכויות חכירה למטרה אחרת דוגמת מגורים.

השופט בנימין ארנון קבע כי זכותו המהותית של מושב מצליח כבר-רשות לפי חוזה המשבצת במקרקעין שהופקעו היא כזכותו של חוכר לדורות, ולכן זכאותו לפיצויים בגין ההפקעה תחושב לפי זכות זו.

לדברי עו"ד שוב, פסק הדין מהווה בשורה למושבים ולקיבוצים שהמדינה מפקיעה מהם קרקע ומציעה להם פיצויים נמוכים המתייחסים רק לאובדן זכויות העיבוד, למרות שהם מחזיקים בקרקע עשרות שנים.

צרו איתנו קשר *5988