UBS חיוביים על מניות הגז: "קנו דלק קידוחים, אבנר ורציו"

לדלק קידוחים צופים בבנק ההשקעות אפסייד של 20% ומעלים את מחיר היעד ל-16.3 שקלים לעומת 14 שקלים ■ רציו - צופים אפסייד של 30.7% ומעלים מחיר יעד ל-0.49 אגורות לעומת 0.46 אגורות במחיר הקודם

בבנק ההשקעות UBS שוריים על מניות הגז והנפט הישראליות וממליצים לקנות מניות דלק קידוחים, אבנר ורציו. בבנק ההשקעות מעלים מחיר יעד לכל מניוטת הסקטור.

לדלק קידוחים צופים בבנק ההשקעות אפסייד של 20% ומעלים את מחיר היעד ל-16.3 שקלים לעומת 14 שקלים במחיר היעד הקודם. כאמור מותירים בבנק ההשקעות המלצת קנייה.

לאבנר צופים בבנק ההשקעות אפסייד של 20.3% ומעלים מחיר יעד ל-2.9 שקלים לעומת 2.6 שקלים במחיר הקדום.

לרציו סבורים בבנק ההשקעות כי צפוי אפסייד של 30.7% ומעלים מחיר יעד ל-0.49 אגורות לעומת 0.46 אגורות במחיר הקודם, עם ההמלצת קנייה.

בבנק השקעות מורידים המלצה דלק אנרגיה לניטראלי אך מעלים מחיר יעד ל-1,688 שקל לעומת 1,400 שקל במחיר יעד הקודם וצופים אפסייד של 8.7%.

לישראמקו מותירים המלצת ניטראלי ומעלים מחיר יעד ל-0.49 אגורות מ-0.45 אגורות במחיר הקודם עם אפסייד של 4.7%.

צרו איתנו קשר *5988