תביעה נגזרת נגד בן-דב: משך דיבידנדים מפרטנר - והזיק לחברה

לטענת התובע, המהלכים שביצעה החברה - חלוקת דיבידנד והנפקת אג"ח - נועדו לשרת את החברה-האם סקיילקס ואת בן-דב עצמו - ולא את טובתה של פרטנר

לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגשה היום (ה') תביעה נגזרת בהיקף של מאות מיליוני שקלים נגד אילן בן-דב, בעל השליטה בקבוצת פרטנר , ונגד הדירקטורים של פרטנר, בטענה כי הם הסבו לחברה נזק כספי ניכר, הנובע מהנפקת אגרות חוב וחלוקת דיבידנדים שביצעה פרטנר, ושנועדו, לדברי התובע, לשרת את חברת-האם סקיילקס ואת בן-דב, ולא את פרטנר עצמה.

בין הדירקטורים הנתבעים נמצאים יעקב גלברד, עו"ד שלמה נס ומיכאל אנג'ל.

באמצעות עורכי הדין עמית מנור ויוקי שמש דורש התובע, ראובן רוזנפלד, מבן-דב לפצות את החברה באופן אישי בסך של 624 מיליון שקל בגין חלוקת הדיבידנד בשיעור זה.

הדירקטורים ובן-דב נדרשים לפצות את החברה בסכום נוסף של 653 מיליון שקל, שמגלם לטענת התובע את הנזק שנגרם לחברה כתוצאה ממעשיהם של הנתבעים בגין הנפקת אגרות החוב.

לדברי התובע, בעל מניות בפרטנר, מיום רכישת פרטנר על-ידי סקיילקס היא גייסה כ-2.2 מיליארד שקל וחילקה דיבידנדים בסך של כ-3.4 מיליארד שקל. לטענתו, גיוס החוב העצום מחד, וחלוקת הדיבידנדים האסטרונומיים מאידך, נועדו לצורך מטרה אחת ויחידה - מימונו של בן-דב וסיוע לו, בדרך של פירעון ההלוואות שנטלה סקיילקס מגורמים שונים, שהסתכמו בסך כולל של כ-3.8 מיליארד שקל ואשר נועדו לצורך מימון רכישת השליטה בפרטנר.

"לא טובת פרטנר עמדה לנגד עיניהם של קברניטיה - אלא טובתו של בן-דב ושל חברת-האם סקיילקס", נטען בתביעה.

לטענת התובע, נוכח העובדה שלבן-דב היה עניין אישי בחלוקת הדיבידנד החריג, נדרש היה שהחלוקה האמורה תאושר במסלול של אסיפה כללית של בעלי המניות של פרטנר, תוך השגת רוב מיוחס, כקבוע בהוראות חוק החברות.

לטענתו, "הואיל וחלוקת הדיבידנד לא אושרה בהתאם להוראות הדין, הרי שיש לו זכות להגיש תביעה נגזרת (בשם החברה) נגד בן-דב, בגין הסכום החריג ששולם לסקיילקס במסגרת חלוקת הדיבידנד".

עוד טוען התובע כי בן-דב לא גילה את עניינו האישי (הן בכובעו כבעל שליטה והן כנושא משרה) בחלוקת הדיבידנד, "ולפיכך, גם מטעם זה עומדת לחברה עילת תביעה נגד בן-דב, בגין הסכום ששולם לסקיילקס".

באשר לתביעה נגד הדירקטורים של פרטנר, טוען התובע כי "לו היו חברי הדירקטוריון נוהגים כחברי דירקטוריון סבירים, הם היו מבכרים את טובת החברה על פני טובתו של בן-דב, והיו דואגים לכך שעל פרטנר לא יועמסו הוצאות מימון כבדות, הנובעות מגיוסי כספים המיותרים, שנועדו לשרת רק את בן-דב ואת סקיילקס".

מחברת פרטנר נמסר כי טרם הומצא לה כתב התביעה. "לכשיתקבל כתב התביעה, החברה תלמד את הנטען בו ותגיב בערכאות המשפטיות". החברה ציינה כי "החלטות מוסדות החברה התקבלו כדין ולטובת החברה".

צרו איתנו קשר *5988