ברן מדווחת: צמיחה של 9.6% בהכנסות הרבעון השלישי

הקבוצה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 6.7 מיליון שקל

קבוצת ברן , ספקית בינלאומית של פתרונות הנדסה, תשתיות וטכנולוגיה, מדווחת על המשך צמיחה במכירות תוך שיפור הרווח: הקבוצה סיימה את הרבעון השלישי של 2011 עם הכנסות של כ-256.7 מיליון שקל, צמיחה של 9.6% בהשוואה להכנסות של כ-234.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ברן מדווחת, למעשה, על הכנסות שיא ברבעון מזה 7 רבעונים. הצמיחה מקורה בשיפור בהיקפי ההכנסות במרבית תחומי ומגזרי הפעילות, וזאת על אף השחיקה וההשפעה השלילית בשערי החליפין בחלק ממדינות הפעילות.

הצמיחה במרבית האזורים הגיאוגרפיים לוותה בשיפור ניכר גם ברמת הרווחיות של הקבוצה. הרווח הגולמי של ברן ברבעון השלישי הסתכם בכ-40.9 מיליון שקל, שיפור חד של כ-32% בהשוואה לרבעון המקביל, אז הסתכם הרווח הגולמי בכ-30.9 מיליון שקל. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2011 מהווה כ-16% מסך הכנסות הקבוצה. בתשעת החודשים הראשונים של 2011 גדל הרווח הגולמי של הקבוצה בכ-41% לכ-117.5 מיליון שקל בהשוואה לתקופה המקבילה. הגידול ברווח הגולמי הינו ממרבית אזורי ותחומי הפעילות, ובולט בעיקר בישראל.

הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון הסתכם בכ-8.4 מיליון שקל, ובנטרול של רווח חד פעמי של כ-64 מיליון שקל ברבעון המקביל בגין מכירה ומימוש נדל"ן, רשמה החברה מעבר מהפסד תפעולי לרווח. בתשעת החודשים הראשונים של 2011 הגיע הרווח התפעולי לכ-29.3 מיליון שקל. השינוי ברווח התפעולי הגיע בעיקר הודות לשיפור החד בפעילות בישראל, אירופה, אסיה, צפון אמריקה וקבוצת האחזקות. הרווחיות התפעולית של פעילות הקבוצה מושפעת בעיקר מהשיפור החד ברווחיות ברן ישראל שהגיעה לכ-24.1 מיליון שקל, ומהרווחיות הגבוהה בפעילות באסיה (כ-12 מיליון שקל) ופעילות האחזקות (כ-13 מיליון שקל).

הקבוצה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 6.7 מיליון שקל. הרווח הנקי ברבעון המקביל הסתכם בכ-31 מיליון שקל, אך בנטרול הרווח החד פעמי שנרשם בגין מכירה ומימוש נכס נדל"ן היתה החברה מדווחת על מעבר מהפסד לרווח. בתשעת החודשים הראשונים של 2011 מדווחת הקבוצה על רווח נקי של 7.9 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-6.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

אלי אברמוב, מנכ"ל ברן, אמר כי "אנו שמחים מאד על התוצאות שהשגנו ברבעון השלישי של 2011. הצמיחה החדה נשמרת ועימה גם הרווחיות בשורה התחתונה. התוצאות נובעות ממדיניות קפדנית הפועלת למקסם את המובילות של ברן בתחומים ובטריטוריות בהם אנו פועלים לצד שמירה על רמת רווחיות בפרויקטים אותם אנו מבצעים, ותוך נקיטת צעדי התייעלות פנים ארגוניים. פוטנציאל הפרויקטים של הקבוצה, לצד האיתנות הפיננסית של הקבוצה עשויים לבוא לידי ביטוי גם במהלך הרבעונים הבאים" .

צרו איתנו קשר *5988