"מעריב": הפסד רבעוני של 34 מיליון שקל והערת "עסק חי"

‎‎בעלת השליטה ב"מעריב", דסק"ש מקבוצת אי.די.בי, הזרימה 50 מיליון שקל נוספים לעיתון והגדילה את השקעתה הכוללת בו לכרבע מיליארד שקל‏‏

הידרדרות נוספת במצבה הפיננסי של חברת התקשורת "מעריב ", מקבוצת אי.די.בי , הזוכה בדוחות הרבעון השלישי של 2011 להערת "עסק חי". משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר מציין כי "בהיעדר תוכנית מגובשת לכיסוי הגירעון התזרימי החזוי, ולאור האי-ודאות בדבר קבלת אשראי מבנקים, מימוש התוכנית העסקית של החברה במלואה וקבלת ההלוואה מבעלי המניות, קיימת אי-ודאות בדבר יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה, ולפיכך קיימים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה כ'עסק חי'".

תשואה של 20% בהן נסחרות אג"ח מעריב, בהיקף של כ-78 מיליון שקל, מעידה אף היא על חששות המשקיעים מעתיד החברה.

‏‏ברבעון החולף גדלו הפסדי "מעריב" ב-3% ל-33.8 מיליון שקל ומצטברים ב-9 החודשים הראשונים של השנה לכ-50 מיליון שקל. "מעריב" ייצר תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בהיקף של 51 מיליון שקל ברבעון ו-91 מיליון שקל בינואר-ספטמבר.

מדובר בשנה שביעית רצופה של הפסדים כבדים, המסתכמים בכ-530 מיליון שקל מאז 2005.

‏‏נתוני הפעילות השוטפת ממשיכים ללמד, כי "מעריב" הוא אחד מגופי התקשורת שסובלים יותר מהתחרות ומשחיקת המחירים בתחום העיתונות המודפסת בישראל. היקף המכירות של העיתון ברבעון השלישי הצטמצם בכ-10% לכ-70 מיליון שקל. ‏

ב-9 החודשים הראשונים של 2011 הכנסות "מעריב" התכווצו ב-16% ל-211 מיליון שקל - ירידה שבחלקה מיוחסת למחסור בנייר, שנגרם מההרעה במצבה הפיננסי של החברה והוביל לירידה במספר עמודי העיתון ולוויתור על עבודות דפוס חיצוניות.

ההוצאות לא צומצמו

‏אמנם ב"מעריב" הצליחו לרשום שיפור נאה בשיעור הרווחיות הגולמית הרבעונית, מ-10.6% ל-14.7%, אולם לא הצליחו לצמצם הוצאות והגדילו את ההפסד התפעולי. ‏ל"מעריב" התחייבויות שוטפות של כ-157 מיליון שקל, ומולן הון עצמי של כ-102 מיליון שקל, אחרי הזרמה של כ-140 מיליון שקל שהגיעה מבעלת השליטה - דסק"ש מקבוצת אי.די.בי - במסגרת רכישת השליטה בחברה.

‏בשל מצבה הכלכלי, בוחנת "מעריב" בימים אלה שורה של צעדי התייעלות, ובהם פיטורים וסגירת המקומונים שבבעלותה: "החברה מגבשת בימים אלה תוכנית עסקית חדשה, שבמסגרתה היא בוחנת יישום כמה מהלכים וצעדי התייעלות בתחומי הייצור, התפעול וההפצה ומערכות המידע, במטרה להביא לשיפור בתזרים המזומנים ובתוצאות הכספיות".

‏למרות המצב הלא פשוט ממשיכה דסק"ש לתמוך ב"מעריב" - ומגדילה את השקעתה בעיתון לכרבע מיליארד שקל. "מעריב" מדווחת כי קיבלה הלוואת בעלים בהיקף של 50 מיליון שקל מהחברה-האם, ל-5 שנים בריבית של 4.5%. זאת, כחודש וחצי לאחר שהעבירה לה הלוואה נוספת בהיקף דומה, חודשים ספורים אחרי שרכשה את השליטה ב"מעריב" בהשקעה של כ-140 מיליון שקל.

באחרונה מונה טל רז, מנכ"ל כלל פיננסים מקבוצת אי.די.בי, למנכ"ל "מעריב". עלות השכר השנתית של רז תעמוד על 2 מיליון שקל לפחות, נוסף למענק חתימה בסך 300 אלף שקל.

צרו איתנו קשר *5988