נישומים, לנשום: כך תעברו את חקיקת המס החדשה בשלום

"ממכירה רעיונית" ועד חלוקת דיבידנדים - כך תיערכו בחוכמה לשנת 2012, ותשאירו את 2011 מאחור

עיקר ההיערכות המיסויית של ציבור הנישומים היחידים לקראת חקיקת המס החדשה שתחול בשנת 2012, מתמקדת בביצוע "מכירה רעיונית" של תיק ניירות הערך ובחלוקת דיבידנד לפני תום השנה. שתי פעולות אלה קורצות לציבור הנישומים, אשר מטבע הדברים מבקש להתגונן מפני הטלת מס נוסף על הרווחים שכבר נצברו בידו. עם זאת, בחינת תוצאות המס הנובעות מפעולות אלה מראה כי כדאיותן טעונה בחינה מדוקדקת מצידו של נישום, וכי ביצוען ללא בחינה עלול להביא לתשלום מס מוקדם מדי ואף מיותר.

"המכירה הרעיונית" הינה תוצאה של החלטת המחוקק כי רווח ההון שנצבר על ני"ע שיימכרו החל משנת המס 2012 ואילך יתחייב בשיעור מס מוגדל של 25% (30% לבעל מניות מהותי), וזאת ללא כל הבחנה בין עליית ערך שנרשמה עד ליום 31 בדצמבר, לבין עליית הערך שנוצרה לאחר מועד זה. כדי לפתור את עיוות המס שיצר המחוקק באופן מכוון, נקבע מנגנון "המכירה הרעיונית" אשר ברוב המקרים פותר את עיוות המס בדרך של הקדמת מס והעשרת קופת המדינה.

המכירה הרעיונית נועדה לאפשר לנישום למכור ניירות ערך ולממש את הרווח שנצבר בידיו, בשיעורי המס המופחתים הקיימים כיום (20% ליחיד רגיל ו-25% לבעל מניות מהותי), תוך גיבוש עלות חדשה לצורכי מכירה עתידית שתתבצע בשיעורי המס הגבוהים (25% ליחיד רגיל ו-30% לבעל מניות מהותי). במילים אחרות, המכירה הרעיונית במהותה הינה אירוע של הקדמת תשלום המס, וזאת מתוך הנחה כי ערכו של הני"ע הנמכר ימשיך לעלות. על בסיס הנחה זאת, קיימת כדאיות לתשלום מס מוקדם של 20% לטובת יצירת בסיס עלות גבוה לצורך המכירה העתידית, שתתחייב בשיעור מס של 25%. מעבר להיבט המימוני הגלום בהקדמת המס האמורה, ניתן לומר כי נישום המבצע מכירה רעיונית כאמור מגדיל את "ההימור" בעניין עליית הערך הצפויה של המניה.

לשקול הקדמת דיבידנד

מכירה רעיונית של נייר ערך מפסיד לצורך קיזוזו מול נייר רווחי משמעותה הימנעות מהקדמת המס האמורה. עם זאת, יש לזכור כי משמעות הקיזוז הינה ניצול ההפסד מול מכירה המתחייבת במס בשיעור של 20% במקום מול מס עתידי של 25%. במילים אחרות, נישום המבצע מכירה רעיונית של ני"ע מפסיד לצורך קיזוזו מול ני"ע רווחי, אמנם עלול לפגוע באופטימיזציית המס, אך מנגד נהנה מהקטנת "ההימור" בעניין עליית הערך של מניותיו.

בדומה למכירה רעיונית, אף הקדמת דיבידנד הינה מהלך הטעון בחינה בראייה מימונית. מובן כי ככל שהצורך של נישום בכספי הדיבידנד הינו בעתיד הקרוב יותר, כך גדלה הכדאיות של ביצוע החלוקה כבר בשנת המס הנוכחית. תמריץ חשוב להקדמת חלוקת הדיבידנד נעוץ בעובדה כי החל משנת המס 2012, לא יתאפשר קיזוז של הפסדי הון מני"ע אל מול הכנסה מדיבידנד. יוצא אפוא, כי בכפוף לאמור לעיל קיימת כדאיות מצידו של הנישום הצפוי להיזקק לכספי הדיבידנד בעתיד הקרוב, למכור ניירות ערך מפסידים לצורך ניצול ההזדמנות האחרונה למשיכת דיבידנד לכיסו הפרטי ללא תשלום מס.

*** רו"ח (עו"ד) אייל רובין הוא מנהל אשכול המסים, BDO זיו האפט

צרו איתנו קשר *5988