מינהל מקרקעי ישראל ידון בהקלות על מיזמים סולאריים

הנהלת המינהל תדון במדיניות החדשה בנוגע להקמת מתקנים קרקעיים לייצור אנרגיה סולארית ■ אם יאושר נוסח הצעת ההחלטה, הוא יובא לאישור מועצת המינהל בתוך כחודש

הנהלת מינהל מקרקעי ישראל, בראשות בנצי ליברמן, תדון מחר (ג') בישיבתה השבועית במדיניות החדשה בנוגע להקמת מתקנים קרקעיים לייצור אנרגיה סולארית. אם יאושר נוסח הצעת ההחלטה, הוא יובא לאישור מועצת המינהל בתוך כחודש.

"גלובס" דיווח בשעתו כי נוסח ההחלטה, כפי שפורסם, מבטא החמרה ניכרת במדיניות כלפי מיזמים סולאריים. בין היתר דרש המינהל כי היישובים החקלאיים יהיו שותפים ב-25% מהמיזם עצמו ויידרשו לממן את חלקם היחסי בהוצאות ההקמה. כמו כן העלה המינהל במאות אחוזים את אומדני שווי הקרקע לצורך גביית דמי חכירה ופרסם דירקטוריונים מנוגדים לאלה של משרד החקלאות לגבי פרויקטים משותפים לכמה יישובים.

פגישה עם בכירי המינהל

על רקע הביקורת יזם שר האנרגיה והמים ד"ר עוזי לנדאו מפגש עם בכירי המינהל ובו ביקש מהם לגלות התחשבות רבה יותר במדיניות הממשלתית לעידוד אנרגיות מתחדשות. ל"גלובס" נודע כי בכוונת המינהל להקל בכמה דרישות ולקבוע בין היתר הוראות מעבר שיפטרו פרויקטים שנמצאים כבר בהליכי אישור מהחובה להכניס את היישובים המחזיקים בקרקע כשותפים בבעלות.

דוברת המינהל, אורטל צבר, אמרה כי יש מטרה להקל, תוך רצון לעודד את האנרגיה הסולארית ושמירה על האינטרס הלאומי ועקרונות הצדק החלוקתי". גורמים במינהל אמר כי המדיניות שתיקבע תבטיח שלא תתקיים תופעה של ספסרות בקרקעות הקיבוצים והמושבים השייכות למדינה.