מחזיקי האג"ח של טאו: בנק לאומי גרם נזקים חמורים לחברה

נציגי מחזיקי האג"ח תוקפים בחריפות את התנהלות הבנק בשנים האחרונות וטוענים כי הוא החזיק את החברה בחיים והכריח אותה למכור נכסים בזול

נמשך המאבק בין מחזיקי אגרות החוב של טאו, הנמצאת בשליטת איש העסקים אילן בן דב, לבין בנק לאומי ובן דב עצמו.

לקראת אסיפת מחזיקי האג"ח שתתקיים בשבוע הבא שלחו נציגי המחזיקים באגרות מכתב ארוך ומפורט בן 19 סעיפים לבנק לאומי ובו מועלות טענות קשות. בין השאר טוענים בעלי האג"ח כי "אחריותם הישירה של הבנק ובעל השליטה לנזקים שנגרמו לחברה נגזרת מתוך בסיס עובדתי לכאורי אשר מראה כי מזה שנים רבות ובמיוחד בתקופה קריטית לחברה בשנים 2008 ו-2009 כיוונו בעל השליטה והבנק - ובמיוחד הבנק - את פעולתה ואת עסקיה של החברה וכפו על החברה והנהלתה לבצע פעולות שלא לפי רצונה ולא לפי שיקול הדעת העיסקי שלה, אלא לפי שיקול דעתם ועל פי האינטרס שלהם בלבד".

"פעולות אלה גרמו לחברה... נזקים חמורים של מאות מיליוני שקלים. אילולא אילצו הבנק ובעל השליטה את החברה לבצע פעולות מימוש נמהרות בניגוד לדעתה המקצועית של החברה, היו פעולות אלה נמנעות וניתן היה לפרוע את מלוא החוב למחזיקי אגרות החוב".

בהמשך אומרים הנציגים, ממשרד עורכי הדין קליר-בנימיני, כי לנוכח עדיפות הפירעון שממנה נהנה בנק לאומי, הוא עלול "ליישב ולא לעשות". התוצאה היא, כי עדיפות מוחלטת מחלישה את התמריץ להכניס את החייב להליך של חדלות פירעון מבוקר בזמן. "העדיפות המוחלטת מעודדת דחייה של ההליך ומאפשרת לחייב (טאו. ק.י.) להוסיף לנהל את עסקיו אף בשעה שכלתה אליהם הרעה. המשך עסקים כאמור עלול לצבור הפסדים נוספים. מכך יסבלו יתר הנושים, אשר שיעור הפירעון שייוותר עבורם יצטמק עוד יותר".

"תחת תכתיבי הבנק התבצע הליך מימוש נכסים במחירים בלתי סבירים"

ועוד: "תחת תכתיבי הבנק התבצע הליך מימוש של נכסים מהותיים בתקופת משבר, במחירים בלתי סבירים". בהמשך מביאים הנציגים כמה דוגמאות בולטות למימושי נכסים כאלה, מכירה של עיקר אחזקותיה של טאו בחברת דיסקונט השקעות במחצית הראשונה של שנת 2009 וזאת על פי שער למניה נמוך ולא ריאלי אשר מספר חודשים לאחר מכן במחצית השניה של שנת 2009 הכפיל את עצמו, אם לא למעלה מכך.

בהמשך אומרים הנציגים כי "די במימצאים לכאוריים אלה כדי להוות עילה לחקירה מקיפה שיבצע בעל תפקיד ממונה בנוגע לחלקו של הבנק ושל בעל השליטה בניהולה בפועל של החברה. למרשותינו אין ספק שחקירה זו תניב ממצאים נוספים - אשר לעת מכתבנו זה אינם גלויים לנו תוך שחלקם מוסתרים על ידי הבנק - לחיזוק הממצאים הראשוניים שעלו בבדיקותינו".

ובסיום (סעיף 18) - "ככל שימשיך הבנק להתחבא תחת סעיפי סודיות ותחת תירוצים שונים, כך יגבירו מרשותינו את מאמציהם לחשוף את האמת ולהביאה להכרעה שיפוטית כולל בחינה של רמת האחריות של בנק, נושה מובטח, למצבה של חברה אשר הבנק היה מעורב משמעותית בהתנהלותה עד כדי הכוונה של עסקיה".

מבנק לאומי נמסר בתגובה כי "הבנק קיבל את מכתבם של באי כח מחזיקי אגרות החוב של טאו תשואות לפני רגעים ספורים, ויגיב עליו לפרטיו לאחר שיקרא אותו לעומקו. הבנק אינו נוהג לדון בענייניהם של לקוחותיו באמצעי התקשורת. יחד עם זאת, הבנק דוחה מכל וכל את הטענות כלפיו ואת הניסיון לערב אותו בעניין זה, כמו גם את ניסיונם להטיל על הבנק אחריות כלשהי לנזק של מחזיקי אגרות החוב, ככל שנגרם. עיקרי ההסכם והפעולות שביצעה החברה על פי הוראותיו פורסמו בדיווחים מיידים של החברה לציבור. לפיכך, כל טענה כיום כאילו אין שקיפות מלאה לנושי החברה, משוללת כל יסוד".

צרו איתנו קשר *5988