רוב העסקאות בין הגופים הגדולים בחיסכון - בלתי אפשריות

זאת בעקבות עדכון שביצע האוצר למגבלת נתח השוק, הקובע כי גוף לא יוכל לרכוש נכסים שיביאו אותו להיקף של מעל 79.3 מיליארד שקל

לקראת שנת 2012 עדכן משרד האוצר את מגבלות נתח השוק בחיסכון ארוך טווח. אגף שוק ההון באוצר, בראשות פרופ' עודד שריג, קבע כי שום גוף לא יהיה רשאי להחזיק, כתוצאה מרכישה, יותר מ-79.3 מיליארד שקל בנכסי חיסכון לטווח ארוך - היקף המהווה 15% מהשוק.

המגבלה, שהיוותה חלק מרפורמת בכר, נועדה למנוע צמיחה של שחקנים גדולים מדי בשוק החיסכון הפנסיוני באמצעות רכישות, ולהבטיח את קיומם של לפחות שבעה שחקנים בשוק זה.

מגבלת נתח השוק תופסת לגבי רכישת נכסים בלבד, ואינה רלוונטית למצב בו גוף יגדל בנתח השוק שלו, לאור צמיחה טבעית הנובעת מעלייה בנכסי לקוחות קיימים או הצטרפות של לקוחות חדשים. עם זאת, במידה שגוף מסוים שולט במספר גופים מוסדיים - יחולו המגבלות על כולם. כמו כן, במקרה שאדם שולט יחד עם אחרים בגופים מוסדיים, ייוחס כל שווי הנכסים לכל אחד ואחד מהשולטים בנפרד, ולא לפי חלקו היחסי.

למגבלה שהציב האוצר היבטים פרקטיים, ובפועל היא מונעת כמעט כל עסקה אפשרית בשוק בין גופים גדולים. כיום מנהלים שבעת הגופים הגדולים (חמש חברות הביטוח הגדולות, פסגות ודש איפקס) 400 מיליארד שקל, שהם 76% מהשוק. כתוצאה מהמגבלה, לא תוכל פסגות למשל לקנות גוף המנהל מעל 33 מיליארד שקל, כמו הפניקס או כלל ביטוח, בלי למכור נכסים מנוהלים; דש איפקס לא יכולה לקנות את כלל ביטוח, אך יכולה לקנות את הראל או את הפניקס ואת אקסלנס שבבעלותה; ואף אחת מחמש חברות הביטוח הגדולות לא יכולה לקנות אחת ממתחרותיה.

נתוני האוצר הקובעים הם ל-30 בספטמבר 2011. אגף שוק ההון מגדיר את השוק הפנסיוני כמורכב מנכסי קופות גמל וקרנות השתלמות (267 מיליארד שקל), קרנות פנסיה חדשות (95 מיליארד שקל), קופות מרכזיות לקצבה (23 מיליארד שקל), נכסי פוליסות משתתפות ברווחים (136 מיליארד שקל) ונכסים אחרים, בעיקר פוליסות מבטיחות תשואה שאינן זכאיות לאג"ח מיועדות (7 מיליארד שקל). בסך הכל, עומד השוק על 528.5 מיליארד שקל, כך ש-15% ממנו הם 79.3 מיליארד שקל.

היקף נכסי חיסכון ארוך טווח שיכולים המוסדיים הגדולים לרכוש
 היקף נכסי חיסכון ארוך טווח שיכולים המוסדיים הגדולים לרכוש

צרו איתנו קשר *5988