"מש' האנרגיה מעדיף 'לא להיות פראייר' מלפתח את תמר"

מועצת הנפט החליטה אתמול לדחות את בקשת דלק לשעבד את זכויותיה ב"לוויתן" ■ הקבוצה תגיש ערר לשר האנרגיה: "חלמאות וליקוי מאורות"

קבוצת דלק תגיש ערר לשר האנרגיה והמים ד"ר עוזי לנדאו, בעקבות המלצת מועצת הנפט לדחות את בקשתה לשעבד את זכויותיה ב"לוויתן" לצורך קבלת מימון מ-HSBC לפיתוח "תמר", "נועה" ומאגרים נוספים.

המועצה החליטה אתמול לקבל את דעתו של הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה אלכסנדר (סשה) ורשבסקי ולדחות את הבקשה, בניגוד לדעת מיעוט שהציעה להחזיר את הבקשה לדלק לצורך תיקונה. הדחייה מותירה בידי דלק את האפשרות להגיש ערר לשר האנרגיה בתוך שבועיים או להגיש מחדש את הבקשה במועד הכינוס הבא של המועצה בתוך שבועות ספורים.

שעבוד הזכויות נועד לאפשר לדלק לקבל מימון ביניים דחוף בסך חצי מיליארד דולר לצורך פיתוח מאגרי "תמר" ו"נועה". עלות הפיתוח של תמר נאמדת בכ-3 מיליארד דולר ועד כה הוציאה דלק כמחצית מחלקה במימון העומד על כ-1 מיליארד דולר. עלות הפיתוח של נועה נאמדת בכ-200 מיליון דולר וחלקה של קבוצת דלק בו מגיע לכ-100 מיליון דולר. המימון לפיתוח המאגרים היה אמור לבוא במסגרת הסכם המימון שיש לדלק עם HSBC וברקליס קפיטל, אך דלק אינה יכולה למשוך את החלק העיקרי של המימון כל עוד אין בידיה הסכם חתום למכירת גז עם חברת החשמל. אישור ההסכם עם חברת החשמל נדחה בחודש שעבר לתקופה לא ידועה בגלל התעקשות דירקטוריון החברה להכניס לתוכו תנאים שיבטיחו לחברה מעמד מועדף כלפי יצרני חשמל פרטיים - תנאים שאינם מקובלים ככל הנראה על הממונה על ההגבלים העסקיים.

הלוואת גישור

לפני כשבועיים הצליחה דלק לשכנע את HSBC להעניק לה הלוואת גישור עד לקבלת המימון העיקרי תמורת שעבוד הזכויות בלוויתן. קבוצת דלק שולטת בכ-45% מהזכויות במאגר לוויתן באמצעות שותפויות דלק קידוחים ואבנר המחזיקות כל אחת 22.67% מהזכויות במאגר. יתר הזכויות מוחזקות על-ידי נובל אנרג'י, 39.67%, ורציו, 15%.

הסכמת HSBC להעניק מימון לדלק תמורת הזכויות נחשבת יוצאת דופן בענף חיפושי הגז משום שמאגר לוויתן עדיין לא הגיע לשלב הפיתוח ולדלק אין כיום אף לקוח פוטנציאלי שהצהיר על כוונתו לרכוש גז מהמאגר.

שעבוד צולב

ואולם כאמור מועצת הנפט החליטה להמליץ לוורשבסקי לדחות את ההחלטה וזאת משלושה נימוקים עיקריים: הראשון הוא שמאגר לוויתן עדיין לא נרשם כתגלית, למרות שבמקום התגלה מאגר גז מהגדולים בעולם. במשרד האנרגיה הסבירו כי הכרזת המאגר כתגלית מחייבת הליכים מסוימים שלשותפים בלוויתן אין אינטרס לנקוט כעת, משום שמרגע ההכרזה הם מחויבים לפתח את המאגר בתוך 36 חודשים. הנימוק השני לדחייה היה חוסר בהירות לגבי השימושים שמתכוונת דלק לעשות במימון שתקבל תמורת שעבוד הזכויות. הנימוק השלישי היה אי נחת במשרד מכך שזכויות במאגר אחד השייך למדינה (לוויתן) ישועבדו לטובת מאגר אחר (תמר). במשרד טענו כי שעבוד "צולב" כזה עולה בקנה אחד עם דעתו של הממונה על ההגבלים העסקיים דיוויד גילה, כי האחזקה של דלק בשני המאגרים פוגעת בתחרות. ורשבסקי הסביר לחברי המועצה כי לדלק עומדות אפשרויות נוספות לפתח את המאגר שלא באמצעות שעבוד זכויות מדינה - ובהן הנפקת אג"ח או הנפקת זכויות.

"חלמאות וליקוי מאורות"

בקבוצת דלק קיבלו אתמול בתדהמה את החלטת המועצה והגדירו אותה "חלמאות וליקוי מאורות". בקבוצה טוענים כי אם לא תשונה ההחלטה עשוי להיגרם עיכוב בפיתוח מאגר תמר שהגז ממנו חיוני למשק. גם שותפים של קבוצת דלק לקידוחי תמר ולוויתן אמרו ל"גלובס" כי הם "מתקשים להבין את ההיגיון שמאחורי ההחלטה". לדברי אחד מהם, "מהות הבקשה של דלק הייתה לקבל מימון לצורך פיתוח מאגרי הגז. זה אינטרס לא רק של הקבוצה אלא גם של המדינה ולכן איני מצליח להבין מדוע המדינה מנסה לעכב אותו. שעבוד זכויות במאגר אחד לטובת מאגר אחר הוא פרקטיקה מקובלת בשוק אנרגיה יעיל, ולכן ההחלטה לאסור על כך מגבירה את חוסר הוודאות בענף. גם אם דלק תצליח לגייס מימון חלופי זה יהיה כרוך בעלויות גבוהות בהרבה וללא צורך. הרושם הוא שלמשרד האנרגיה יותר חשוב להכריז 'אני לא פראייר' מאשר לפתח את משק מאגרי הנפט והגז של המדינה.

במשרד האנרגיה אמרו בתגובה כי "דחיית הבקשה אינה סיבה לעיכוב הפיתוח של תמר ועל השותפויות לעמוד באבני הדרך של תוכנית הפיתוח של המאגר". במשרד הוסיפו כי דלק ביקשה לשעבד את שני הרישיונות במבנה לוויתן לא רק לטובת תמר אלא גם לצורך פיתוח "נכסי נפט אחרים של החברה ובכלל זה כאלה מחוץ לישראל", כשהכוונה לבלוק 12 שבמימי קפריסין. בדלק הכחישו כי ביקשו לעשות שימוש במימון עבור פרויקטים מחוץ לישראל.

גורמים בקבוצה אמרו ל"גלובס" כי הוציאו את בלוק 12 מהבקשה בעקבות פניית משרד האנרגיה וכי נכסי הנפט שצוינו בבקשה נמצאים כולם בשטח ישראל.

עמדות הצדדים
 עמדות הצדדים

הקשיים של דלק / מאייר: גיל ג'יבלי
 הקשיים של דלק / מאייר: גיל ג'יבלי

צרו איתנו קשר *5988