השכר של אגמון: מ-0 עד לתקרה של 8 מיליון שקל בשנה

הסכם ניהול חדש לגיל אגמון בדלק רכב: אם הרווח לפני מס של דלק רכב יסתכם בפחות מ-150 מיליון שקל בשנה, אגמון לא יהיה זכאי לכל תגמול כספי בגין אותה שנה

גיל אגמון, המנכ"ל של דלק רכב שהפך לפני שנה לבעל השליטה בחברה (37.5%), מבקש מבעלי המניות בחברה לאשר לו הסכם העסקה יוצא דופן. אגמון, שנחשב בעבר לשכיר המתוגמל בישראל, נדרש כעת לאשר את תנאי העסקתו בהתאם לתיקון 16 לחוק החברות, כבעל שליטה בחברה. אישור הסכם ההעסקה מותנה בתמיכה של רוב מקרב בעלי מניות המיעוט.

על-פי ההצעה של אגמון, אם ההסכם החדש יאושר, הוא לא יהיה זכאי לשכר חודשי מהחברה, אלא התגמול שאותו יקבל יהיה תלוי אך ורק בהיקף רווחיה של החברה בשנה הקלנדרית. כך, אם הרווח השנתי של דלק רכב יהיה בשנה מסוימת נמוך מ-150 מיליון שקל, אגמון לא יהיה זכאי לכל תגמול בשנה זו. תקרת השכר המקסימלית של אגמון תוגבל בכל מקרה ל-8 מיליון שקל.

הסכם הניהול הקודם עם אגמון, כשדלק רכב עוד הייתה בשליטת קבוצת דלק, נחתם בתחילת שנת 2006 למשך חמש שנים, והוארך בשנה אחת עד סוף 2011. במסגרת הסכם זה, נקבע כי שכרו החודשי של אגמון יעמוד על 100 אלף שקל לחודש ויהיה צמוד למדד. בנוסף נקבע כי אגמון יהיה זכאי לבונוס שנתי מיוחד שיינתן על-פי שיקול דעת הדירקטוריון, ולא יפחת מ-2 מיליון שקל. עוד במסגרת ההסכם הקודם, קיבל אגמון ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, הוצאות החזקת רכב, טלפון והחזר הוצאות אירוח.

בנוסף להתניית השכר ברווח של מעל 150 מיליון שקל לחברה, ההסכם קובע כי אם בכל אחת מן השנים 2012-2014 הרווח יהיה מעל לסכום זה, אגמון יקבל 2% מהרווח הנקי שמעל ל-150 מיליון שקל. בנוסף, אם במשך תקופת ההסכם יהיה הרווח המצטבר של החברה מעל ל-1.2 מיליארד שקל, אגמון יקבל מענק מיוחד בגובה של 1% מהרווח העודף. מעבר לתגמול זה, לא תשלם החברה לאגמון תשלומים אחרים לרבות הפרשות לתכניות פנסיוניות.

השכר ב-2010 - 4.6 מיליון שקל

בשנת 2010, שאותה סיימה החברה, יבואנית המכוניות מאזדה ופורד, ברווח של כ-428 מיליון שקל, קיבל אגמון שכר בעלות כוללת של 4.6 מיליון שקל. 2.2 מיליון שקל מהם הוגדרו כשכר, ו-2.3 מיליון שקל הוגדרו כמענק. בתשעת החודשים הראשונים של 2011 הרוויחה דלק רכב רק 75 מיליון שקל, כך שעל-פי ההסכם החדש, הוא לא היה צפוי לקבל בשנה זו שום תגמול מהחברה. נזכיר כי ללא קשר לתגמול שמקבל אגמון מהחברה, כבעל המניות הגדול בה (37.5%) הוא נהנה מהדיבידנדים שהיא מחלקת.

דלק רכב נסחרת לפי שווי שוק של 2.3 מיליארד שקל, לאחר שמנייתה איבדה מחצית משוויה בשנת 2011. נזכיר כי אגמון רכש את השליטה בחברה באוקטובר 2010, תוך שהוא נוטל הלוואה בנקאית בהיקף של כמיליארד שקל מקונסורציום של גופים מממנים. בעקבות ירידת שוויה של החברה, אגמון מופסד כעת "על הנייר" כ-400 מיליון שקל בגין השקעתו. כמו כן, בעקבות ירידת שווי מניותיו בחברה, שמשמשות כביטחונות להלוואה שלקח, עשויים הבנקים לבצע הפרשה בדוחותיהם הקרובים.

הסכמי הניהול
 הסכמי הניהול

צרו איתנו קשר *5988