בג"ץ לשטייניץ: להביא לאישור מינוי משה אשר לראש רשות המסים

בפסק דין חריג קיבלו השופטים את עתירת משה אשר נגד שטייניץ בעקבות החלטת שר האוצר שלא למנותו לתפקיד למרות המלצת ועדת האיתור ■ בג"ץ קבע כי התקיים מקבץ חריג של נסיבות שחייבו את התערבותו: "החלטת שטייניץ פסולה ולא סבירה"

שר האוצר, יובל שטייניץ, יביא לאישור הממשלה המלצה למנות את רו"ח משה אשר לראש רשות המסים - כך הורה הבוקר (א') בג"ץ, בפסק דין יוצא דופן שבו התקבלה עתירתו של אשר נגד שטייניץ, בעקבות החלטתו של שר האוצר לפסול את המלצתה של ועדת האיתור על המינוי של אשר לראש רשות המסים, ולכנס במקומה ועדת איתור חדשה שתפעל לפי קריטריונים אחרים.

הרכב השופטים בראשות המשנה לנשיאה אליעזר ריבלין, שאליו הצטרפו השופטים אליקים רובינשטיין ועוזי פוגלמן, הורה לשר להביא את ההמלצה על מינויו של אשר בפני ממשלת ישראל.

ריבלין ציין כי התקיים במקרה זה מקבץ חריג של נסיבות שחייבו את התערבותו של בית המשפט, ובראשן העובדה שהמדינה לא חלקה על הכלל כי סטייה מהמלצת ועדת איתור מחייבת הסבר מיוחד.

נימוקים נוספים שהובילו את השופטים להחלטתם היו שהמדינה לא חלקה על כך שלאשר יש תכונות מקצועיות ואישיות מן המעלה הראשונה; ביסוד החלטת הממשלה להקים ועדת איתור עמדה ההיסטוריה הקשה של מינויי עבר ברשות המסים, והיא באה על רקע פרשייה קשה של פגיעה בטוהר המידות ברשות המסים, שבמרכזה עמד מנהל רשות המסים דאז (פרשת המינויים); והעובדה שוועדת האיתור, שהמליצה על מינויו של העותר, הורכבה מאנשי מקצוע מן המעלה הראשונה.

שטייניץ הסתפק בתגובה לאקונית לפסק הדין. "על כולנו לפעול על-פי החוק", אמר שר האוצר, "והסמכות העליונה לפרשנות החוק היא בית המשפט העליון. לפיכך, אפעל על-פי ההחלטה ואביא את הצעת ועדת האיתור להכרעת הממשלה".

פרשת מינויו של אשר החלה לקראת סיום כהונתו של ראש רשות המסים הקודם, יהודה נסרדישי, אז הקים שטייניץ ועדת איתור לתפקיד בראשות מנכ"ל האוצר לשעבר, חיים שני. הוועדה בחנה את המועמדים בהתאם לתנאי הסף שהוגדרו מראש, ופסלה את מועמדותו של משה טרי, לשעבר יו"ר רשות ניירות ערך, ששטייניץ חפץ במינויו. זאת, משום שטרי לא עמד בתנאי הסף של 10 שנות עיסוק בתחום המסים.

ועדת האיתור המליצה על אשר כמועמד יחיד. אשר מילא שורת תפקידים בכירים ברשות המסים, כאשר האחרון שבהם היה פקיד השומה למפעלים גדולים.

ואולם, שטייניץ החליט שלא לאמץ את ההמלצה ולהקים במקום זאת ועדת איתור חדשה. הוא גם פעל מול נציבות שירות המדינה במטרה להגמיש את הקריטריונים לתפקיד, כך שיהיה צורך ב-6 שנות ותק במסים בלבד. ואולם, לאור התנגדות הנציב, עו"ד משה דיין, הקריטריונים החדשים טרם אושרו.

שטייניץ טען כי אשר אינו ניחן ביכולות המנהיגות הדרושות בעת הזו לרשות המסים. ואולם, ועדת האיתור דחתה את טענותיו ואמרה כי ההמלצה על אשר ניתנה לאחר ש"שקלה בכובד-ראש את מכלול הכישורים של המועמד, כולל יכולת המנהיגות והניהול".

החלטה פסולה

בפסק דינו התייחס השופט ריבלין לפרשת רשות המסים, שבמסגרתה מונה ג'קי מצא לראש הרשות, בשל מעורבות פסולה של פוליטיקאים ואנשי עסקים חיצוניים. בשל הפרשה ההיא המליץ היועץ המשפטי לממשלה דאז, מני מזוז, למנות את ראש הרשות להבא באמצעות ועדת איתור, והממשלה אימצה המלצה זו.

השופטים מציינים כי אף שבג"ץ נוקט "ריסון עצמי של ממש" בביקורת על מינויים שבסמכות הממשלה ושריה, הרי שמינויים אלה נתונים בכל זאת לביקורת שיפוטית, ו"שיקול-דעתה של הרשות במינוי אדם למשרה ציבורית אינו מוחלט".

להמלצת ועדת האיתור, קובעים השופטים, יש משקל כבד בהחלטת השר והממשלה. זאת, בין היתר מאחר שמדובר בסטייה מעקרון המינוי באמצעות מכרז.

"אי-מתן משקל הולם לעבודתה של ועדת האיתור מפר איזון עדין זה, שנשען על הסרת כלי הבקרה הרגיל מפני מינויים פסולים, הוא הליך המכרז, מחד גיסא, ועל קביעת כלי בקרה חלופי בדמות ועדת איתור, מאידך גיסא", כתב ריבלין.

משקל מיוחד ניתן להמלצת ועדת האיתור, נוכח הרכבה במקרה זה. "אשר נמצא מתאים לתפקיד על-ידי ועדה, המורכבת מגורמים מקצועיים, המכירים את רשות המסים ואת צרכיה, ונמצא כי הוא ניחן ביכולת הניהולית הנדרשת", נקבע.

עוד ציינו השופטים כי משקל כבד במיוחד יש להמלצת הוועדה, נוכח פרשת רשות המסים ש"פגעה קשות בטוהר המידות ברשות".

על יוזמת שטייניץ לשנות את תנאי הסף לתפקיד, לאחר סיום עבודת ועדת האיתור הראשונה, כתבו השופטים כי מדובר ב"שינוי כללי המשחק תוך כדי המשחק. נקודת המוצא היא שמדובר בהחלטה פסולה ובלתי סבירה".

השופט רובינשטיין ציין כי ביסודו של רעיון ועדות האיתור עמדו מצד אחד החשש מפוליטיזציה, ומצד שני הרצון ליצור מנגנון הגון אך יעיל, שיאפשר גמישות שאינה מצויה בדיני המכרזים הרגילים.

השופט פוגלמן ציין כי מוטל נטל כבד על הגורם הממנה בבואו לסטות מהמלצותיה של ועדת איתור. הוא ציין כי הכוונה להוריד את רף המינימום למילוי תפקיד ראש רשות המסים והעמדתו על 6 שנות ניסיון בתחום המסים חורגת, כשלעצמה, ממתחם הסבירות.

את רו"ח אשר ייצגו בבג"ץ עורכי הדין ארנה לין וברק כלב.

הלם ברשות המסים: "לא חשבנו שבג"ץ יחצה את הקווים"

הבוקר הוצף משה אשר בטלפונים ובברכות על זכייתו, אך גם בתהיות כיצד יצליח לעבוד עם שר האוצר שטייניץ, לאחר המאבק שניהל נגד מינויו למנהל רשות המסים.

"העבודה עם שטייניץ תהיה מצוינת", השיב אשר - שנמנע מלהתראיין לתקשורת - למתעניינים.

לדברי מקורביו, הוא שמח ומברך על החלטת בג"ץ, וחרף התנגדות שטייניץ, ברור לאשר כי העניין יישכח במהרה והעבודה ברשות תתנהל היטב.

חברו של אשר אמר ל"גלובס" כי "מי שמכיר את אשר, את הענייניות, יכולותיו וכישוריו, יודע שגם השר יתוודע אליהם, והעבודה בין השניים תזרום במיטבה. הוא מצפה לעבודה שוטפת ופורייה עם השר".

אלא שברשות המסים אופטימיים פחות. שם קיבלו את הבשורות על החלטת בג"ץ בתדהמה ובחשש. לדברי בכיר ברשות, "המערכת בהלם. כולם היו בטוחים שהחלטת בית המשפט העליון תהיה אחרת. האמנו שהשר יקבל נזיפה, אבל לא שיכפו עליו למנות את אשר לראש המערכת. קיבלנו את ההחלטה בשוק. לא חשבנו שבג"ץ יחצה את הקווים ויכריח את שטייניץ לעשות מינוי שאינו מעוניין בו".

בכיר נוסף אמר ל"גלובס" כי "במטה הרשות קיבלו את ההחלטה בהפתעה גדולה. ממש לא ציפו לזה". לדבריו, בראשית ההליכים המשפטיים בבג"ץ סברו ברשות כי יש לאשר טיעונים לגיטימיים וטובים, אך משחלף הזמן ולא התקבלה החלטה, האמינו שלא יעשו עוד מהפכות ברשות. "זו הייתה הפתעה גדולה. כולם כבר תכננו קדימה איך ממשיכים, והכיוון לא היה אשר".

גם דורון ארבלי, שמונה למנהל רשות המסים הזמני באוקטובר 2011, עשה תוכניות קדימה. הרשות תחת ניהולו עבדה בכוחות מוגברים לקידום תהליכי הגבייה והאכיפה, שמה דגש על חקירות והליכים פליליים וקידמה תוכניות רה-ארגון. פגישות של ארבלי נקבעו לעוד 4-6 חודשים.

בכיר ברשות המסים אמר היום: "יש לנו תוכניות מלאות לשנה הקרובה, פרויקטים ומבצעים שהרשות עתידה לעשות ותוכניות רבות שיזם וקידם ארבלי. המערכת התחילה להתגלגל קדימה, ועכשיו שוב היא נקלעת לחוסר-ודאות".

ארבלי מונה למנהל הזמני של הרשות לאחר סיכול מינויו של משה טרי, לשעבר יו"ר רשות ניירות ערך, והמועמד המועדף על שטייניץ. השר החליט, באופן חריג, לדחות את המלצת ועדת האיתור למינוי אשר. עם זאת, שטייניץ נתן גיבוי לארבלי, ורבים חשבו שמינויו הזמני יהפוך לקבוע.

לדברי הבכיר, "ברשות וגם באוצר קיבל ארבלי גיבוי משמעותי, ועכשיו כולם חוששים מהבאות. חוסר-הוודאות הזה מזיק לרשות".

לדברי מומחה מס בכיר, "ארבלי ניצל היטב את הזמן. הוא החל במהלכים, שידר למערכת ולשוק שיש בעל-בית שעושה ומחובר לתהליכים. ייגרם נזק לרשות אם התהליך הזה ייפסק שוב".

עובדי הרשות חוששים משידור חוזר של הקיפאון שאחז בה לפני כ-4.5 שנים, עם התפוצצות "פרשת השוחד". לאירוע זה, ולאירועים נוספים שפקדו את הרשות מאז (בהם פרשת שחיתות נוספת, "פרשת רשות המסים 2"), היה אימפקט שלילי על תפקודה. הרשות חוותה מעין התמוטטות עם התפוצצות הפרשה הראשונה, ונכנסה לתקופת שפל ארוכה. פקידים חששו לקבל החלטות, ושיגרו תיקים ללשכת היועץ המשפטי לקבלת הכשר.

אי-הוודאות גוברת מכך שאיש אינו בטוח ששטייניץ ייכנע לתכתיב בג"ץ. ויש חשש נוסף - שלראש המערכת החדש, אם ימונה אשר, לא יהיה גיבוי משר האוצר שאיתו יצטרך לעבוד צמוד. לדברי הבכיר ברשות, "כולם מודאגים מכך שיהיה סכסוך בין השר למנהל הרשות, והמערכת תיתקע שוב".

אישור המינוי בממשלה: "שטייניץ עדיין לא החליט אם יצביע בעד מינוי אשר"

שר האוצר, יובל שטייניץ, מתכוון להעלות לאישור הממשלה את מינויו של משה אשר למנהל רשות המסים ללא דיחוי וללא "מריחות" - כך מסרו היום מקורבים לשר, בתגובה להחלטת בג"ץ לכפות על שטייניץ להעלות את מינוי אשר בממשלה, בניגוד לרצונו. עם זאת, לדבריהם, עמדתו של שטייניץ בממשלה, כאשר מינויו של אשר יעלה לדיון, טרם גובשה.

בתגובה רשמית של משרד האוצר להחלטת בג"ץ נמסר: "על כולנו לפעול על-פי החוק, והסמכות העליונה לפרשנות החוק היא בית המשפט העליון. לפיכך, אפעל על-פי ההחלטה ואביא את הצעת ועדת האיתור להכרעת הממשלה".

עם זאת, ניכרת ההפתעה הגמורה בקרב בכירי האוצר מהחלטת בג"ץ, ובלשכת שר האוצר שוררת היום תחושה קשה של אכזבה מההחלטה. בכירים באוצר ציינו כי בפסק הדין אין ביקורת אישית על שר האוצר, וכי כתוב במפורש שהשופטים אכן מאמינים לשר שפעל בתום-לב.

למרות האכזבה מהחלטת בבג"ץ ניכר כי בלשכת השר ובמשרד האוצר מוטרדים היום הרבה יותר מהפרסומים בדבר דוח קשה ואישי מאוד של מבקר המדינה על התנהלות השר והמשרד בפרשת "שריפת הכרמל" מאשר מפרשת אשר.

נימוקי השופטים לקבלת העתירה

* המדינה לא חלקה על הכלל כי סטייה מהמלצת ועדת איתור מחייבת הסבר מיוחד.

* המדינה לא חלקה על כך שלמשה אשר יש תכונות מקצועיות ואישיות מן המעלה הראשונה.

* ביסוד החלטת הממשלה להקים ועדת איתור עמדה ההיסטוריה הקשה של מינויי עבר ברשות המסים, והיא באה על רקע פרשת המינויים ברשות.

* ועדת האיתור, שהמליצה על מינוי אשר, הורכבה מאנשי מקצוע מן המעלה הראשונה.

צרו איתנו קשר *5988