היועמ"ש קבע לעיריות לוח זמנים לגביית קנסות וארנונה

בין היתר נקבע כי עיקולים על החייב יוטלו רק אם נפתחו הליכי גבייה בתוך 3 שנים

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, מצטרף למאבק של רשות המסים לגביית מס מלא מהאזרחים: בהנחיות חדשות המתפרסמות היום (א'), קובע היועמ"ש כללי פיקוח מחמירים על רשויות מקומיות בעת הפעלת סמכויות האכיפה שלהן לגביית ארנונה, קנסות ומסים אחרים מכוח פקודת המסים (גבייה).

בין היתר נקבע כי רשות תיחשב כמשתהה, אם לא נקטה בהליכי גבייה במשך תקופה של 3 שנים מהיום שבו הייתה רשאית לפתוח בהליכים, וכי גם לאחר שפתחה בהליכי גבייה, אסור יהיה לה למשוך זמן עד להשלמת הגבייה.

הסנקציה שתוטל על רשות שלא תעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בהנחיה הנה "פירוקה מהנשק" - הרשות לא תוכל להפעיל סנקציות נגד חייבים לשם הגבייה.

פקודת המסים (גבייה) מסמיכה רשויות מקומיות ורשויות ממשלה נוספות לנקוט הליכים שונים לשם גביית חובות, בהם חובות ארנונה, מס רכוש עירוני, אגרות וקנסות שונים. ההנחיות החדשות מסדירות את ההפעלה של הליכי גבייה אלה וקובעות מהו המועד שממנו ואילך רשאית הרשות לנקוט הליכי גבייה מינהליים, כמה זמן עומד לרשותה לשם כך, האם יש נסיבות שבהן מוצדק להאריך או לקצר את התקופה, והאם ניתן לנקוט בהליכי גבייה פסיבית או הליכים חלופיים אחרים.

בהנחיות נקבע כי ככלל, בהיעדר נסיבות חריגות - בהן למשל אם הרשות לא איתרה את החייב למרות שהתאמצה לאתרו, או שהוא שהה בחו"ל, או שמתנהלים הליכים משפטיים נגדו - במקרה בו הרשות לא פתחה בהליכי הגביה המינהליים במועדים הקבועים בהנחיה, היא לא תוכל להשתמש בסמכויות הקבועות בפקודה לשם הגבייה.

בין היתר, הרשות תהיה מנועה מלהטיל עיקול על נכסי החייב. עם זאת, הרשות רשאית לעשות שימוש בכלי גבייה אחרים, בהם הגשת תביעה אזרחית שלאחריה ניתן לפתוח בהליכי הוצאה לפועל וכן גבייה פאסיבית. בכך, נמנע היועמ"ש מלפטור את החייב מהחוב לחלוטין, אך המשוכה שהרשות תצטרך לעבור כדי לגבות אותו תהיה גבוהה יותר.

שמירה על הקופה

הנחיית היועמ"ש היא פרי יוזמה של משרד המשפטים, וגובשה במסגרת עבודת מטה רחבת-היקף שערכו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) וצוותה. מטרתה לתמרץ את הרשויות לפעול בנמרצות לשם גביית חובות.

בהודעת משרד המשפטים צוין כי "היועמ"ש סבור כי גבייה נמרצת בלוחות זמנים סבירים משיגה שני יתרונות ברורים - שמירה על הקופה הציבורית מחד, והגנה על האזרח החייב מאידך".

יצוין כי ההנחיות אינן חלות על קנסות פליליים (למעט קנסות חניה) ועיצומים כספיים הנגבים באמצעות רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל) וחובות למוסד לביטוח לאומי.

צרו איתנו קשר *5988