בזק: 15% ירידה ברווח; תחלק דיבידנד של מעל למיליארד ש'

(עדכון) - בזק פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לשנת 2011 ■ הרווח הנקי של הקבוצה ירד בכ-15% ■ פלאפון מדווחת על ירידה של 3% בהכנסות ועלייה של 2% ברווח ■ יס עברה להפסד נקי קטן יותר

הכנסות קבוצת בזק בשנת 2011 הסתכמו בכ-11.37 מיליארד שקל לעומת כ-11.99 מיליארד שקל בשנת 2010, ירידה בשיעור של 5.1%. כך עולה מדוחותיה הכספיים של הקבוצה שפורסמו היום (ד'). מדובר בהכנסות נמוכות מעט מהתחזיות בשוק, כאשר קונצנזוס האנליסטים של "גלובס ו"פסגות" עמד על הכנסות של 11.63 מיליארד שקל.

הכנסות הקבוצה לרבעון הרביעי של שנת 2011 הסתכמו בכ-2.65 מיליארד שקל לעומת 3.06 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של שנת 2010, ירידה של 13.3%. הירידה נובעת מהפחתת דמי הקישוריות כאמור לעיל והתגברות התחרות בשווקים בהם פועלות חברות הקבוצה.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של בזק ירד בשיעור של 15.4% והסתכם בכ-2.07 מיליארד שקל בשנת 2011, בהשוואה לסך של 2.44 מיליארד שקל בשנת 2010. הרווח למניה בדילול מלא עמד על 0.76 שקל - ירידה של 15.6%, ומעט מתחת לקונצנזוס האנליסטים שעמד על 0.78 שקל למניה. ברבעון הרביעי של 2011 עמד הרווח נקי המיוחס לבעלי המניות על 524 מיליון שקל, ירידה של 8.9% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות הפעילות הקווית של החברה לשנת 2011 עמדו על 4.65 מיליארד שקל, ירידה בשיעור של 11.7% לעומת 2010. הכנסות החברה הושפעו מההפחתה המשמעותית בדמי הקישוריות לרשתות הסלולריות. ללא הפחתה זאת, הכנסות בזק היו יורדות בכ-1% בלבד. הכנסות הפעילות הקווית של בזק משירותי אינטרנט עברו לראשונה את רף המיליארד שקל והסתכמו בשנת 2011 ב-1.09 מיליארד שקל, עלייה של 11.8% בהשוואה ל- 2010.

הרווח הנקי של הפעילות הקווית ב-2011 הסתכם ב-1.07 מיליארד שקל, ירידה של 25.3% בהשוואה לשנה קודמת.

עוד הודיעה החברה כי בהתאם למדיניות הדיבידנד המליץ הדירקטוריון לחלק את סך יתרת הרווחים למחצית השנייה של שנת 2011 בסך 1.074 מיליארד שקל. בצמוד לדיבידנד השוטף, תשלם החברה את התשלום השלישי של הדיבידנד המיוחד בסך 500 מיליון שקל. סך חלוקת הדיבידנד הינה 1.574 מיליארד שקל (כ-0.58 שקל למניה). הדיבידנד השוטף כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות, וישולם ביחד עם הדיבידנד המיוחד ב-21.5.

התחזית ל-2012: מספרים דומים ל-2011

במבט קדימה מעריכה הקבוצה כי הרווח הנקי וההכנסות לשנת 2012 צפויים להיות בסכומים דומים לאלה של שנת 2011. הקבוצה צופה שיפור בתזרים החופשי בשנת 2012 לעומת שנת 2011 בעיקר על רקע שיפור בהון החוזר ועם השלמת פרוייקט ה-NGN והכבל התת ימי.

מנכ"ל בזק, אבי גבאי: "שנת 2011 התאפיינה בהשקעות עתק ברשת ה-NGN, ובניסוי לקראת מעבר לדור קצבי הגיגה באינטרנט. התוצאות משקפות את הגידול המהיר ברוחב הפס הממוצע של הלקוחות, המתבסס על רשת ה-NGN. אנו מזהים מגמה ברורה של שימוש הולך וגובר בתכנים עשירים ומורכבים ברשת, כגון תכני וידאו. בזק ערוכה לשינוי הזה, כשהיא ממשיכה לספק לצרכן כל רוחב פס שיבקש".

פלאפון: ירידה של כ-3% בהכנסות, עלייה של כ-2% ברווח

סך ההכנסות של פלאפון ב-2011 הסתכמו ב-5.55 מיליארד שקל, לעומת 5.73 מיליארד שקל בשנה הקודמת, קיטון של כ-3.2%. סך ההכנסות ברבעון הרביעי הסתכמו ב-1.24 מיליארד שקל, לעומת 1.47 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-15.6%.

הרווח הנקי של פלאפון גדל בכ-2.2% בשנת 2011 והסתכם ב-1.06 מיליארד שקל, לעומת 1.03 מליארד בשנה הקודמת. הרווח הנקי ברבעון הרביעי ירד בכ-23.9% והסתכם ב-204 מיליון שקל, לעומת 268 מליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מצבת המנויים של פלאפון ב-31 בדצמבר 2011 עמדה על 2.847 מיליון מנויים, בהשוואה ל-2.857 מיליון מנויים בתחילת השנה. במהלך הרבעון הרביעי הצטרפו לחברה 5 אלפים מנויים נטו.

בזק בינלאומי: ירידה של 2% בהכנסות

הכנסות בזק בינלאומי בשנת 2011 הסתכמו בכ-1.4 מיליארד שקל, ירידה בשיעור של 1.9%. ירידה זו קוזזה חלקית על ידי צמיחה במכירות שירותי האינטרנט של החברה והמשך צמיחה בתחום פתרונות ה-ICT. ההכנסות ברבעון הרביעי של 2011 ירדו בשיעור של 2.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בכ-341 מיליון שקל.

הרווח הנקי של החברה בשנת 2011 ירד בשיעור של 28.3% לעומת השנה הקודמת והסתכם בכ-182 מיליון שקל. השחיקה ברווח נובעת בעיקרה מהרווח החד-פעמי שהוכר ב- 2010. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2011 ירד ב-4.1%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לכ- 44 מיליון שקל.

yes: גידול בהכנסות, הפסד נקי קטן יותר

הכנסות yes לשנת 2011 גדלו ב-2.3% והסתכמו בכ-1.62 מיליארד שקל בהשוואה ל-1.58 מיליארד שקל בשנת 2010. הגידול בהכנסות נבע בעיקר מהגידול במכירות של שירותים מתקדמים בתשלום וכן עקב הגידול במספר המנויים הכולל.

ההפסד נטו בשנת 2011 קטן ב-26.8% ועמד על סך של 230 מיליון שקל בהשוואה ל- 314 מיליון שקל בשנת 2010. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2011 הסתכם בכ-8 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-84 מיליון שקל ברבעון רהביעי של 2010.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988