עלות שכר ופנסיה של עובדי בנק ישראל ב-2011 - 600 מ' ש'

הבנק המרכזי הרוויח "על הנייר" 17 מיליארד ש' ב-2011 על רכישות הדולרים ■ עקב כללי חשבונאות, רשם הבנק המרכזי הפסד של 3.4 מיליארד שקל לעומת הפסד של 17.9 מיליארד שקל ב-2010

בשנת 2011 רשם בנק ישראל הכנסות מהפרשי שערים בסך כ-17.1 מיליארד שקל, עיקרן משערוך תיק יתרות מט''ח של הבנק. כך עולה מהדוח הכספי של בנק ישראל, שפורסם היום (א').

עם זאת, נזקפו לדוח הרווח וההפסד הפרשי שערים בסך כחצי מיליארד שקל בלבד, והחלק הארי, כ-16.6 מיליארד שקל, הם הפרשי שערים לא-ממומשים. עקב כללי החשבונאות המקובלים בבנקים מרכזיים, רווחים אלו לא נכנסו לדוח הרווח וההפסד ולכן הבנק רשם הפסד של כ-3.4 מיליארד שקל לעומת הפסד של כ-17.9 מיליארד בשנת 2010.

לפי חוק בנק ישראל הקודם, רווחי בנק ישראל היו עוברים למשרד האוצר לצורך כיסוי הגרעון. בחוק החדש נקבע כי רק כאשר לבנק ישראל הון עצמי חיובי (ההון העצמי של בנק ממשיך להיות שלילי ועומד על כ-37 מיליארד שקל), העברות לאוצר אפשריות.

לפיכך, אם היו רושמים את הרווח על הנייר של הבנק מהפרשי שער בתיק יתרות המט''ח, בנק ישראל היה רושם רווח של כ-14 מיליארד שקל.

עוד עולה כי ההפסד בשנת 2011 נוצר בעיקר כתוצאה מגידול הוצאות הריבית של הבנק, לרבות הוצאות הריבית לבנקים ולציבור. אלו עלו מ-3.5 מיליארד שקל בשנת 2010 לכ-6.2 מיליארד שקל בשנת 2011.

עוד עולה מהדוח הכספי כי הוצאות שכר עובדים על בכ-3% לרמה של כ-275 מיליון שקל, כאשר הוצאות גמלת הפנסיה והפרישה כמעט והוכפלו ועמדו על כ-341 מיליון שקל, זינוק שנבע מעדכון ההתחייבות האקטוארית לפנסיה.

מהדוח עולה כי סך המאזן גדל בכ-13% לכ-308 מיליארד שקל. עיקר הגידול בצד הנכסים נבע מהגדלת יתרות המט''ח (רכישות בסך 4 מיליארד דולר). כנגדם, בצד ההתחייבויות וההון, עיקר הגידול נובע מגידול בחשבונות השערוך (עקב הפרשי מטבע) וביתרת הכלים המוניטריים נטו - מק"ם ופז"ק.

כ-60% מתיק יתרות המט"ח - אג''ח ממשלה

לצד דוח הרווח והפסד, פרסמה חטיבת השווקים של הבנק את הדוח השנתי, ממנו עולה כי רוב ההשקעות של תיק יתרות המט''ח מרוכזות בארה''ב, גרמניה ובריטניה, כ-60% הם אג''ח ממשלה.

כשני שליש מהתיק נקוב בדולר, כשליש באירו, וכ-9% מהתיק הושקע במשקים מתפתחים. בנק ישראל סגר פוזיציות במדינות אירופיות שסבלו ממשבר החוב והתיק לא נפגע ממנו. כמו כן, הוא חיסל פיקדונות בנקאיים, כאשר רמת היתרות הרצויה היא בטווח של 65 עד 90 מיליארד דולר.

יתרות מט''ח של ישראל עלו בשנת 2011 ב-4 מיליארד דולר, לעומת עלייה של כ-10 מיליארד דולר בשנה הקודמת, והסתכמו בסוף 2011 ב-74.9 מיליארד דולר, עלייה שנבעה מרכישות מט''ח בסך 4.6 מיליארד דולר שהתבצעו רובן בתחילת השנה. במונחי שקלים עלתה רמת היתרות בכ-34 מיליארד שקל, מ-252 מיליארד שקל בסוף שנת 2010 ל-287 מיליארד שקל בסוף 2011.

כ-300 מיליון דולר מסך תיק יתרות המט"ח, המהווים 0.4% מכלל התיק, מושקעים באג"ח מגובות משכנתא. לדברי בנק ישראל, מדובר באג"ח בערבות ממשלת ארה"ב ובאותו סיכון של האג"ח הממשלתית, רק עם תשואה גבוהה יותר. כן לדברי הבנק, אפיק ההשקעה הזה קיים בתיק כבר משנות ה-90 של המאה הקודמת, וכן בזמן משבר הסאב פריים בארה"ב, ואף פעם לא נרשם הפסד בגינן.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988