ייצוגית: פסגות קופות גמל ופנסיה מסתירה כספי עמיתים שנפטרו

בתביעה, בהיקף 3.86 מיליארד שקל, נטען כי פסגות לא עושה מאמץ סביר לאתר מוטבים ויורשים של עמיתים שנפטרו, אלא להיפך - "מנתקת קשר, מניחה חסמים ומקשה על הפונים לקבלת מידע בסיסי אודות חשבונו של העמית שנפטר"

"פסגות קופות גמל ופנסיה מסתירה במכוון כספים ופיקדונות של עמיתים ובעלי זכויות בקופה אשר אינם מודעים כלל לקיומם" - כך נטען בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף 3.86 מיליארד שקל שהוגשה הבוקר (א') נגד החברה.

לטענת התובעת, לילי לוי, קופת הגמל והפנסיה לא עושה מאמץ סביר לאתר מוטבים ויורשים של עמיתים שנפטרו, כדי שיוכלו לקבל את כספו של המנוח, אלא להיפך.

בבקשה, שהוגשה באמצעות עו"ד אבי סטוקוהלם-כהן, נטען כי "הנתבעת, במקום להשתדל לאתר בעלי זכויות ולנסות וליידעם בנוגע לכספים של העמית שנפטר, כמצווה עליה - עושה בדיוק את ההיפך, ובפעולות יזומות ואקטיביות מנתקת קשר, מניחה חסמים ומקשה על הפונים לקבלת מידע בסיסי אודות חשבונו של העמית שנפטר".

עוד נטען בבקשה כי פסגות הפסיקה כליל משלוח דיווחים בנושאים מהותיים בעניינם של עמיתים שנפטרו ושל כאלה שניתק עמם הקשר, העלתה דמי הניהול בהיחבא וגבתה אותם בניגוד לחוק, שללה גישה לחשבונות באינטרנט, ואף תכננה את הנתב הטלפוני של מוקד השירות שהקימה באופן שהופך כל בירור טלפוני הנוגע לחשבונו של עמית שנפטר למשימה מסובכת, ש"דומה יותר למשחקי מזל מאשר לבדיקת נתונים פשוטה", כלשון התביעה.

המבקשת הייצוגית, אישה כבת 73, טוענת כי בשנת 2005 נפטרה אמה בגיל 92, והיא הייתה היורשת היחידה של נכסיה. טרם פטירתה של האם, נטען, ניהלה המנוחה חשבון בקופת גמל גדיש במעמד "עצמאי", ובתה נרשמה בתור מוטבה בחשבון וכמי שבאה בנעליה של המנוחה במקרה של מוות.

לטענתה, מאז פטירת המנוחה ועד לשנת 2011 לא יצרה פסגות כל קשר עמה, חרף היותה מוטבה רשומה של המנוחה, ורק "במזל", בעקבות רישום ידני ישן שערך בעלה, נודע לה כי אמה ניהלה חיסכון בפסגות.

"מדובר במדיניות פסולה של פסגות אשר דוגלת בהסתרה מכוונת של כספים ופיקדונות של עמיתים ובעלי זכויות, אשר עקב פטירתם וכן מסיבות שונות אינם מודעים כלל לקיומם (unclaimed funds). כספי עמיתים אלה, שקיומם בפועל מוסתר מבעליהם ומן הזכאים לקבלם, מנוהלים על-ידי הנתבעת בתור נאמן, ללא מפרע לצורך הפקת רווחים על חשבון ציבור החוסכים", נכתב בתביעה.

עוד נטען כי "מבחינת הנתבעת (פסגות, א' ל"ו), קשר השתיקה לגבי כספים המוחזקים על-ידה הוא בבחינת מצב רצוי, בגדר שיטה מסחרית ומפתח ליצירת רווחים הנאמדים במיליונים רבים, שלצורך מיגורה של התנהלות זו תובענה זו נועדה לטפל".

צרו איתנו קשר *5988