הערכת שווי לפסגות גמל: דמי הניהול בענף יירדו ב-17%

הפסד ההכנסות הצפוי של כל בתי ההשקעות בשלוש השנים הקרובות מהורדת דמי הניהול יגיע ל-600 מיליון שקל ■ עמלות הסוכנים מהוות מחצית מדמי הניהול ■ פסגות גמל הוא הגוף הגדול ביותר בשוק עם נכסים ב-48 מיליארד שקל

מהערכת שווי שבוצעה לפני כמה שבועות עבור בית ההשקעות פסגות עולה, כי הפחתת תקרת דמי ניהול המרבית בקופות הגמל ל-1.05%, תביא לירידה של 17% בדמי הניהול הממוצעים בשוק הגמל. כתוצאה מכך, דמי הניהול הממוצעים, שעומדים כיום על 1.02%, יגיעו עד שנת 2014 ל-0.85%. הפסד ההכנסות הצפוי מכך למנהלי קופות הגמל יגיע בשלוש השנים הקרובות ל-600 מיליון שקל.

פסגות גמל, בניהולו של חגי בדש, הוא הגוף הגדול ביותר בשוק הגמל. נתח השוק של פסגות הוא 15.8% והיקף נכסיו הוא 48 מיליארד שקל. פסגות נמצאת בבעלות אייפקס, ומנכ"ל בית ההשקעות הוא רונן טוב.

את הערכת השווי, שנדרשה לצורך הכנת הדוחות הכספיים לשנת 2011, ביצע פרופ' רוני עופר, פרופסור למימון ומרצה למינהל עסקים בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. מהמחקר של פרופ' עופר עולה תחזית לפיה דמי הניהול של פסגות, שעומדים כיום על 1.075% (בהשוואה ל-1.02% בממוצע השוק), ירדו בהדרגה.

בשנת 2012, כאשר התקרה תרד מ-2% ל-1.1%, ירדו דמי הניהול ל-1.026%. בשנת 2013, כאשר התקרה תרד ל-1.05% תהיה המכה חזקה ביותר ודמי הניהול ירדו ל-0.92%. משנת 2014 ואילך דמי הניהול יתייצבו על 0.9%.

היקף הנכסים כיום בשוק הגמל הוא 300 מיליארד שקל, ומתוכם כ-150 מיליארד שקל מנוהלים בחברות הביטוח ובבתי השקעות. דמי הניהול שנגבו בשנת 2011 עומדים על 1.51 מיליארד שקל. ממתווה הפחתת דמי הניהול העולה מעבודתו של עופר לגבי פסגות, עולה כי הכנסות דמי הניהול ירדו בכל שוק הגמל כמפורט: בשנת 2012 ירדו ההכנסות ב-90 מיליון שקל, בשנת 2013 ב-240 מיליון שקל (בהשוואה לשנת 2011), ובשנת 2014 ב-270 מיליון שקל (בהשוואה לשנת 2011). במצטבר ירדו ההכנסות מדמי הניהול בשנים 2012-2014 ב-600 מיליון שקל. עד שנת 2016 יאבדו בתי השקעות הכנסות של מעל 1.1 מיליארד שקל.

פגיעה משמעותית בהכנסות

הפגיעה בהכנסות בתי השקעות צפויה להיות משמעותית, שכן רוב הוצאותיהם - קיום, מחשוב ועמלות לבנקים - הן הוצאות קשיחות, וגם ההוצאות על רגולציה רק עולות. המרכיבים הגמישים יחסית הם כוח אדם, שירות ועמלות לסוכנים. לפיכך, פגיעה בהכנסות כתוצאה מירידת דמי הניהול תרד היישר לשורת הרווח.

בעבודתו עופר אינו מניח כי תיקבע רצפת דמי ניהול שקלית בסך 9 שקלים בחודש, כפי שדרשו בתי ההשקעות בדיונים בוועדת הכספים של הכנסת. תקרה כזו עשויה למתן את ירידת דמי הניהול, אך תפגע בחוסכים הזעירים שמחזיקים פחות מ-10,000 שקל. ח"כ חיים כץ מתנגד לדרישה זו, ומאחר שהוא הדמות הקובעת בנושאים אלו סביר שלא תותר גביית רצפה שקלית בדמי הניהול.

חלקם של הסוכנים יעלה ל-61%

לפסגות גמל עצמה היו בשנת 2011 הכנסות בסך 520 מיליון שקל, ירידה של 3% בהכנסות. הרווח הנקי עמד על 43 מיליון שקל. מהדוחות של פסגות עולה כי בית ההשקעות הצליח למזער את הפגיעה בהכנסותיו, ולאור התייעלות בהוצאות שמר על רווח תפעולי דומה לשנת 2010 (בנטרול שינויים בהפחתות מוניטין).

עם זאת ירידה עתידית של 17% בדמי הניהול תוריד את ההכנסות של פסגות גמל ב-90 מיליון שקל, תפגע ברווח (לאחר מס) בכ-50 מיליון שקל, ועשויה, אם לא יינקטו צעדים מקזזים, להעביר את החברה להפסד.

בנוסף, עופר חושף נתונים שלא פורסמו עד כה על העמלות שמשלמת פסגות גמל. השיעור הממוצע של העמלה שמשלמת פסגות גמל לסוכני הביטוח שעובדים איתה הוא 0.55% מסך הנכסים שגייסו הסוכנים. כלומר סוכני הביטוח מקבלים 51% מדמי הניהול שמשלמים הלקוחות.

להערכת עופר, למרות ירידת דמי הניהול הצפויה, לא יחול שינוי בשיעור עמלות הסוכנים. מכאן שחלקם של הסוכנים בדמי הניהול יעלה בהדרגה עד ל-61% מדמי הניהול שמשלמים הלקוחות. מתברר גם כי פסגות הצליחה להפחית את עמלת התפעול שהיא משלמת לבנקים בשליש מ-0.1% ל-0.063%, חיסכון של 16 מיליון שקל בשנה.

עוד עולה מהערכת השווי, כי למרות הירידה החדה בתקרת דמי הניהול, פסגות לא תידרש להפחתת מוניטין בקופות הגמל שלה. "הסכום בר ההשבה של קופות הגמל גבוה משוויו בספרים, ולכן אין צורך להכיר בהפסד מירידת מוניטין", כותב עופר.

נכס המוניטין של פסגות גמל הוא הגדול ביותר בשוק - 1.2 מיליארד שקל, שמתוכם 1.05 מיליארד שקל מוניטין ו-162 מיליון שקל מותג ובסיס לקוחות שערכו מופחת מדי שנה.

תחזית פסגות
 תחזית פסגות

צרו איתנו קשר *5988