פרשת אלשיך: תלונה משמעתית נגד עו"ד ברק לייזר

עו"ד רונאל פישר הגיש תלונה משמעתית נגד עו"ד ברק לייזר, יועמ"ש הנהלת בתיהמ"ש, בטענה כי ביקורתו כלפי עו"ד אפרים נוה מהווה הפרה של כללי האתיקה

ביקורתו החריפה של היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, עו"ד ברק לייזר, על התנהלותו של יו"ר ועד מחוז תל-אביב בלשכת עורכי הדין, עו"ד אפרים נוה, בשל התנהלותו של נוה בפרשת השופטת ורדה אלשיך - עלולה לעלות ללייזר ביוקר: ל"גלובס" נודע כי בימים האחרונים הוגשה לוועדת האתיקה הארצית בלשכה תלונה משמעתית נגד עו"ד לייזר, בטענה כי ביקורתו החריפה כלפי נוה מהווה הפרה של כללי האתיקה.

המתלונן הוא עו"ד רונאל פישר, שבעבר הוגשה גם נגדו תלונה משמעתית - על-ידי לייזר עצמו, בשם מנהל בתי המשפט הקודם, משה גל.

מדובר בספיח לפרשת ה"פרוטוקול המשופץ" של השופטת אלשיך, שנחשפה ב"גלובס", ומצויה עדיין בבחינה אצל נציב תלונות הציבור על שופטים.

הפרשה החלה בספטמבר 2011, בדיון שהתקיים באולמה של אלשיך בעניין כינוס נכסים. במהלך הדיון התנהל דיאלוג חריף בין אלשיך לבין עו"ד רפאל ארגז, נוכח טענתה של אלשיך כי ארגז הסתיר ממנה מידע הנוגע לתיק. אלשיך הכתיבה לפרוטוקול דברים חריפים נגד ארגז, ואף הודיעה כי הפרוטוקול ישמש לצורך הגשת תלונה נגדו לוועדת האתיקה, מטעם הנהלת בתי המשפט.

אלא שעותק הפרוטוקול שצורף לתלונה כלל 36 שינויים ותוספות ביחס לפרוטוקול המקורי, שעותק ממנו קיבל ארגז מהקלדנית של אלשיך. בעקבות זאת החליטה ועדת האתיקה במחוז תל-אביב של הלשכה, שעו"ד אפרים נוה עומד בראשה, לגנוז את תלונתה של אלשיך נגד עו"ד ארגז, ובמקביל הגיש ועד המחוז תלונה נגד השופטת לנציבות התלונות נגד שופטים.

בהמשך הפיץ יועמ"ש הנהלת בתי המשפט, עו"ד לייזר, לכלל הגורמים הבכירים במערכת המשפטית מכתב ובו הטיח ביקורת חריפה נגד נוה, ואף האשימו כי הוא עושה שימוש פוליטי בוועדת האתיקה שבראשותו.

לדברי לייזר, "נוצר חשש ממשי ולפיו ועדת האתיקה המחוזית מצויה בניגוד עניינים שאיננו מאפשר לה לטפל בתלונה, וזאת נוכח העובדה שהעומד בראשה, מר נוה, משמש גם כיו"ר הוועד המחוזי, והוא גורם פוליטי שחרט על דגלו את המאבק בבתי המשפט ובשופטים עצמם בכל מחיר".

לייזר אף איים כי הנהלת בתי המשפט שוקלת הגשת תלונה משמעתית נגד נוה עצמו. לפני שבועיים החליטה לשכת עורכי הדין לגנות את מכתבו של לייזר ולגבות את התנהלותו של נוה.

בימים האחרונים פנה כאמור עו"ד פישר לוועדת האתיקה הארצית, בראשות עו"ד דרור ארד-איילון, וביקש להעמיד לדין משמעתי את עו"ד לייזר, נוכח ביקורתו כלפי נוה.

"טענותיו של עו"ד לייזר ובמיוחד אופן ניסוחן הבוטה והפוגעני", כתב פישר, "מהוות ללא ספק התנהגות שאינה אתית, חמורה וחריפה, המקבלת משנה תוקף וחומרה נוכח העובדה כי הוא מושמעות מצד מי שאמור לשמש דוגמה ומופת להתנהגות אתית בהיותו היועץ המשפטי להנהלת בתי המשפט. אין המדובר בדברים שנאמרו בלהט הרגע או בעידנא דריתחא, אלא התבטאות מחושבת שהועלתה על הכתב והופצה בין בכירים רבים במערכת המשפטית".

פישר מציין כי "מתוקף תפקידו הגיש עו"ד לייזר שורה של מכתבי תלונה נגד עורכי דין שהתבטאו באופן בלתי ראוי נגד שופטים, תוך שהוא מבקש את העמדתם לדין בשל החשיבות העצומה הנודעת לדרך התנסחותם של עורכי דין. עובדה זו מטילה על עו"ד לייזר אחריות כבדה במיוחד משמעד במקום שבו אחרים כשלו, והדבר לא נמחל להם על-ידו.

"החלטתו של עו"ד לייזר להפיץ את מכתבו ברבים, ובעיקר לבכירי המערכת המשפטית, מקום שדי היה אילו היה משגר את מכתבו לעו"ד נוה, מלמד כי כוונתו היתה מלכתחילה ברורה ומכוערת - והיא ניסיון להכפיש ככל האפשר הן קולגה למקצוע והן את המוסד החשוב שבראשו הוא עומד".

מדוברות בתי המשפט נמסר בתגובה, בשם עו"ד לייזר, כי "נכון למועד זה לא ידוע על הגשת התלונה, וממילא תגובה בעניין תימסר, ככל שתתבקש, לגורמים הרלוונטיים".