"השופטת ורדה אלשיך 'שיפצה' פרוטוקול דיון"

בספטמבר שיגרה אלשיך לוועדת האתיקה בלשכה תלונה נגד עו"ד ר"א, שהופיע בפניה, שאליה צורף פרוטוקול הדיון ■ לטענת ר"א, הוא גילה בו תיקונים ותוספות שלא היו בפרוטוקול המקורי ■ דוברות בתי משפט: "אלה תיקונים טכניים מותרים"

לשכת עורכי הדין פנתה להנהלת בתי המשפט בבקשה לבדוק את התנהלותה של שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ורדה אלשיך. זאת, עקב חשד לכאורה שהתעורר, שלפיו אלשיך "שיפצה" פרוטוקול של דיון והחלטות שהתנהלו באולמה בחודש ספטמבר האחרון.

ל"גלובס" נודע כי המקרה התגלה בעקבות תלונה ששיגרה אלשיך עצמה - באמצעות הנהלת בתי המשפט - נגד אחד מעורכי הדין שהשתתפו בדיון.

בספטמבר 2011 פנה עו"ד ברק לייזר, עוזרו הבכיר של מנהל בתי המשפט משה גל, לוועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין במכתב תלונה נגד עו"ד ר"א (שמו שמור במערכת). למכתבו צירף לייזר פרוטוקול דיון, שהתקיים ימים אחדים קודם לכן באולמה של השופטת אלשיך, ובו ביקש ר"א להתמנות למנהל מיוחד בתיק פשיטת-רגל.

לפי התלונה, נמנע ר"א מלמסור לשופטת אלשיך במהלך הדיון מידע רלוונטי שהיה ברשותו וש"היה עשוי לשנות את פני הדברים", ובנוסף הוא היה מצוי בניגוד עניינים. "ר"א ניסה לסכל את תפקידו של בית המשפט בעשיית דין צדק, בשל עניינו האישי", כתבה לשכת מנהל בתי המשפט ללשכת עורכי הדין.

תיקונים ותוספות

כמקובל במקרים כאלה, פנתה ועדת האתיקה לעורך הדין שנגדו הוגשה התלונה, צירפה את מכתב התלונה ואת הפרוטוקול, וביקשה את תגובתו. אלא שאותו עורך דין החזיק בעותק של פרוטוקול הדיון המדובר, שאותו קיבל מקלדנית בית המשפט ביום הדיון. לפיכך השווה ר"א את עותק הפרוטוקול המקורי והחתום שבידו עם עותק הפרוטוקול שצורף לתלונה, וגילה עשרות תיקונים ותוספות שנעשו בו - בחלקם הוכנסו מילים לפיו, שלא היה להם זכר בפרוטוקול המקורי.

במכתב תשובה ששיגר ר"א ללשכת עורכי הדין, צוין כי אותם מילים ומשפטים שנוספו לפרוטוקול ה"משופץ" - הם אלה העומדים בבסיס התלונה המשמעתית נגדו, שאת הגשתה יזמה השופטת אלשיך.

לטענתו של ר"א, "מאן דהוא שיפץ/זייף את הפרוטוקול, כך שהפרוטוקול שצורף למכתב התלונה אינו זהה לפרוטוקול, שאותו קיבלתי ממזכירות בית המשפט, סמוך לאחר סיום הדיון".

יצוין כי האופן שבו תועדה בפרוטוקול התנהלותו של עורך הדין באולמה של השופטת אלשיך, והדברים הקשים שהכתיבה השופטת לפרוטוקול בנוגע אליו, הם כה חמורים באופיים, עד שהם עשויים - אם התלונה תגיע לבסוף לבית הדין המשמעתי בלשכת עורכי הדין - להסתיים בתוצאה קשה עבורו, אפשר שאף בשלילת רישיון עריכת הדין.

ואולם, לפי שעה הופסק בירור התלונה, וזאת עד שתתקבל תשובה מהנהלת בתי המשפט בנוגע להבדלים שבין הפרוטוקול המקורי לבין זה שעומד בבסיס התלונה נגד עורך הדין.

"תיקונים טכניים"

בימים האחרונים, לאחר שבלשכת עורכי הדין התבררו הפערים שבין שני הפרוטוקולים, פנתה ועדת האתיקה להנהלת בתי המשפט בבקשה לקבל את התייחסותה לדברים. יצוין כי אף שבסמכותו של שופט לתקן טעויות בפסק דין או בהחלטה, ניתן לתקן רק טעויות לשון, טעויות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית או הוספת דבר באקראי - וגם זאת בהחלטה מנומקת של השופט. כל תיקון מהותי חייב בתגובות הצדדים.

דוברת בתי המשפט מסרה בתגובה, בשם השופטת אלשיך: "בית המשפט, בטרם קם ממושבו, תיקן השמטות מקריות או שגיאות לשוניות של הקלדנית, בהתאם לסמכותו על-פי סעיף 81(א) לחוק בתי המשפט. עדכון ההחלטה נעשה לאחר שבאולם שררו נסיבות שהקשו על ניהולו התקין של הדיון, כמפורט בפרוטוקול, וכן לאור דברים נוספים שהושמעו מפי באת-כוח הכנ"ר, המפורטים בפרוטוקול ובהחלטה שלאחר מכן.

"כוונת ומטרת בית המשפט הייתה להעמיד את ההחלטה והשתלשלות הדברים במדויק. התיקונים שבוצעו הינם טכניים ובודדים ואינם משנים מהותית. אלה שבוצעו בפרוטוקול נוגעים לדברים אישיים שאמרה באת-כוח הכנ"ר, ולא היה צורך לקבל הסכמת עו"ד ר"א לתיקון. לא נוהל דיון במעמד צד אחד, הצד הנוגע בעניין היה באולם".

עוד צוין בתגובה כי "הניסיון לייחס לבית המשפט התנהלות בלתי תקינה או בלתי הגונה ביחס לפרוטוקול אינו ראוי".

תקדים השופטת הילה כהן: שיפצה פרוטוקולים - והודחה

"שיפוץ פרוטוקולים" על-ידי שופטים נחשב עניין חמור ביותר, ואף עילה להדחת שופט מכס השיפוט. באוגוסט 2005 פסק בית הדין המשמעתי לשופטים בעניינה של השופטת דאז, הילה כהן, שהייתה שופטת בית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה.

מדובר בהליך נדיר ביותר, שבו יושב הרכב ובו שופטי עליון ונשיאי מחוזי בעקבות קובלנה משמעתית, שמגיש שר המשפטים נגד שופט. בית הדין הרשיע את כהן בעקבות כך ש"הוציאה תחת ידיה 14 פרוטוקולים, שלא שיקפו את האירועים באולם המשפט".

בית הדין גזר על כהן עונש של נזיפה והעברה למקום כהונה אחר, אך בסופו של דבר, בהמלצת נשיא העליון דאז, אהרן ברק, ושרת המשפטים דאז, ציפי לבני, הדיחה הוועדה לבחירת שופטים את השופטת מכהונתה - הדחת השופט היחידה בתולדות המדינה.