רשות ני"ע: חילקתם דיבידנד לאחר אימוץ ה-IFRS-9? הסבירו

הרשות מפרסמת היום הנחיות באשר לצעדים בהן ינקטו חברות אשר יציגו תוצאות כספיות תוך אימוץ תקן ה-IFRS-9 החדש ■ האוזר: "נתאים את 'מבחן הרווח' למציאות החשבונאית"

רשות ניירות ערך מפרסמת היום (א') הנחיות באשר לצעדים בהן ינקטו חברות המפרסמות דוחות כספיים תוך אימוץ תקן ה-IFRS-9 החדש, אשר יחייבו את החברות להציג בדוחותיהן גם את יתרות הרווחים אשר ברשותן בהינתן מצב בו לא היו מאמצות את התקן.

תקן ה-IFRS-9, המאפשר לחברות שלא להכיר בהפסדים מסוימים הנובעים מהחזקה במכשירים פיננסיים שונים ולפיכך שלא לפגוע בשורה הרווח הנקי (אלא להכיר בהפסדים אלו כרכיב נפרד בהון העצמי של החברה), אומץ על ידי מספר חברות בבורסה בת"א.

בין הבולטות שבחברות אלו, ניתן למצוא את כור מקבוצת אי.די.בי, שהתכוונה לאמץ את התקן ב"אימוץ מוקדם" (התקן ייכנס לתוקף ב-2015), בכדי להימנע מרישום הפסדי עתק על החזקותיה במניות הבנק השוויצרי קרדיט סוויס, שצנחו בשנה החולפת על רקע משבר החוב באירופה.

לפי הנחיות הרשות, החברות אשר יאמצו את התקן יידרשו לפרסם לצידו גילוי בדבר יתרות רווחיהן הראויים לחלוקה ללא אימוץ התקן, תוך הסבר ההתאמות שבוצעו והובילו להפרשי הרווחים בין שני הסכומים.

בנוסף, כל חברה שתרצה לחלק דיבידנד על בסיס רווחיה לאחר אימוץ התקן, תצטרף לצרף להודעת החלוקה גם נימוקים מטעם דירקטוריון החברה "לקיומם של רווחים ראויים לחלוקה", אליה יצרפו מידע נוסף, דוגמת חוות דעת מקצועיות, הערכות שווי ותחזיות תזרימי מזומנים חזויים עליהם התבססה החברה במסגרת קבלת ההחלטה.

"הנחיית הגילוי היא חלק ממהלך כולל וחשוב שנועד להביא לחלוקת דיבידנדים על בסיס רווחים כלכליים, ולהתאים את 'מבחן הרווח' למציאות החשבונאית בעקבות אימוץ תקני החשבונאות הבינלאומיים", התייחס לצעד פרופ' שמואל האוזר, יו"ר רשות ני"ע.

צרו איתנו קשר *5988