בית התמר בנחלת בינימין נמכר בעבור כ-35 מיליון שקל

בית התמר בנחלת בנימין שוב מחליף ידיים: י.ח. דמרי מכרה את הבניין לשימור ברחוב נחלת בנימין 8 ■ החברה מכרה גם אופציה לרכישת נכסים נוספים הנמצאים בבעלותה במיקומים סמוכים

בית התמר בנחלת בנימין שוב מחליף ידיים. חברת י.ח. דמרי מכרה את הבניין לשימור ברחוב נחלת בנימין 8 בעבור 35.65 מיליון שקל. במקביל, מכרה החברה גם אופציה לרכישת נכסים נוספים הנמצאים בבעלותה במיקומים סמוכים.

הנכסים הנוספים, גם הם מיועדים לשימור ומהווים את מתחם בית העמודים, נמצאים ברחוב התבור 44, ברחוב רמב"ם 18, ובניין נוסף ברחוב רמב"ם 12-16. רוכש האופציה שילם 5 מיליון שקלים בעבורה ומדובר בסכום שלא יוחזר גם אם לא תבוצע העסקה בסופו של דבר. אם כן יחליט מקבל האופציה לרכוש הנכסים האמורים יקוזז הסכום ממחיר המכירה הסופי.

על פי הסכם האופציה, דורשת החברה על שלושת המבנים 105.75 מיליון שקל. ביצוע העסקה מותנה במכירת בית התמר, שאומנם הסכם מכירה לגביו כבר נמכר אולם תהליך המכירה והעברת כל התשלומים טרם הסתיים.

במקביל, השלמת עסקת רכישת בית העמודים מותנת במימוש שתי אופציות נוספות לרכישת שני נכסים נוספים - בנחלת בנימין 7 ורמב"ם 15. את הנכס הממוקם בנחלת בנימין 7 מבקשת החברה למכור בעבור 18.7 מיליון שקל ואת הנכס הממוקם ברחוב רמב"ם 15 מבקשת החברה למכור בעבור 23.75 מיליון שקל.

במקרה שהעסקה כולה תצא אל הפועל, התמורה שתקבל י.ח דמרי בעבור כל הנכסים תעמוד על כ-183.8 מיליון שקל.

נכון להיום שווי בית התמר בספרי חברת י.ח. דמרי עומד על 22 מיליון שקל כך שכתוצאה מהמכירה צפויה החברה לרשום רווח לפני מס של כ-11 מיליון שקל. עלות יתרת הנכסים עליהם נחתמו האופציות עומד על כ-129 מיליון שקל בספרי החברה. אם תושלם העסקה וימומשו כל האופציות על פי המחיר שדורשת החברה בעבור כל אחד מהנכסים צפויה החברה לרשום רווח לפני מס בגובה כ-16 מיליון שקל.

כזכור, דמרי רכשה את המבנים לפני כשנתיים מהמיליארדר ניקולס ברגרואין בעבור כ=140 מיליון שקל. ברגרואין רכש את המבנים מאשת העסקים רות שפייזר שנתיים לפני כן. הרכישה של דמרי היוותה כניסה ראשונה של החברה לשוק התל אביבי כאשר לפני כן פעלה החברה בעיקר בפריפריה.

בספטמבר האחרון ניהלה החברה מגעים למכירת הנכסים ומכרה אופציה לרכישתם בעבור 189 מיליון שקל לאיש העסקים הצרפתי ז'רארד בוקובזה אולם בתחילת מרץ הודיעה החברה על ביטול הסכם האופציה שנחתם.

צרו איתנו קשר *5988