בג"ץ למדינה: נמקו מדוע אין ייצוג לנשים ולערבים בממ"י

זאת בעקבות עתירת האגודה לזכויות האזרח ועמותת "איתך-מעכי" ■ ‏בעתירה, שהוגשה בסוף 2010, נטען כי כל חברי מועצת מקרקעי ישראל הם גברים יהודים

‎‎שופטי בג"ץ הוציאו אמש (א') צו על-תנאי המורה למדינה להסביר מדוע לא ימונו נשים וערבים למועצת מקרקעי ישראל, הגוף המחליט על הקצאת קרקעות המדינה. זאת, בעקבות עתירת האגודה לזכויות האזרח ועמותת המשפטניות "איתך-מעכי".

‏‏"על יסוד עתירה זו שהובאה לפני בית משפט זה, מצווה בית המשפט כי ייצא מלפניו צו על-תנאי", המורה למדינה "להתייצב וליתן טעם מדוע לא ימונו למועצת מקרקעי ישראל חברים קבועים ערבים ונשים בשיעור המבטיח ייצוג הולם לאוכלוסיות הללו", כותבים בהחלטתם שופטי בית המשפט העליון מרים נאור, אליעזר ריבלין ונשיאת העליון בדימוס דורית ביניש, שקבעו כי על המדינה להשיב לבית המשפט בתוך 60 יום.

‏בעתירה, שהוגשה בסוף 2010, נטען כי כל חברי המועצה הם גברים יהודים. מאז הוגשה העתירה, מונתה אישה למנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, והיא משמשת כעת כנציגה היחידה במועצה; נציגים ערבים עדיין אין.

‏מינהל מקרקעי ישראל חולש על למעלה מ-90% מהקרקעות בישראל, ומועצת מקרקעי ישראל משמשת כדירקטוריון שלו, כאשר היו"ר הוא שר הבינוי והשיכון. המועצה מורכבת מנציגי קרן קיימת לישראל, וכן נציגי משרדי ראש הממשלה, השיכון, הפנים, האוצר, המשפטים, החקלאות והגנת הסביבה.

‏‎‎‏"פרקטיקה פסולה"

‏‎‎לפני כחודש השיבו העותרות להצעת המדינה למנות ממלאי-מקום נשים וערבים למועצת המינהל, כי הפתרון אינו נותן מענה לדרישת הייצוג ההולם, וכי יש למנות למועצה נציגים מן המניין המשתייכים לקבוצות אלה.

‏‏לדברי עו"ד ראויה אבורביעה מהאגודה לזכויות האזרח, "המדינה אינה יכולה לצאת ידי חובה בנושא הייצוג ההולם בשירות הציבורי, על-ידי שימוש בפרקטיקה הפסולה של מינוי נשים וערבים כממלאי מקום במועצת המינהל. לעת עתה, נמנע ניסיון המדינה לעקר מתוכן את חובת הייצוג ההולם בשירות הציבורי".

ממינהל מקרקעי ישראל נמסר בתגובה: "היות ונציגי המשרדים הממשלתיים הם מנכ"לים שלא תמיד זמנם בידם להגיע לישיבות המועצה, מונו במקומם ממלאי-מקום קבועים, מתוך מגמה לתת עדיפות לנשים ולבני מיעוטים".

‏דוברת המינהל מציינת כי נוסף למנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, יש 3 נציגות ממלאות-מקום - יותר ממחצית ההרכב המונה 6 חברים (לא כולל שני נציגי קק"ל). כמו כן, לדבריה, מונו שני נציגים דרוזים - ממלא-מקום נציג משרד ראש הממשלה ונציג משרד הפנים. ‏‎‎‏