העליון: מכרז של מועצת פרדס חנה לא ייפסל למרות ניגוד עניינים

בית המשפט העליון הורה לקבל באופן חלקי את ערעורה של חברת מ.ג.ע.ר מרכז גבייה ממוחשבת נגד מועצת פרדס חנה-כרכור בעניין מכרז למתן שירותי גבייה

מכרז שפירסמה מועצת פרדס חנה-כרכור למתן שירותי גביית ארנונה וחובות לא ייפסל, אף שהחברה שזכתה בו מצויה בניגוד עניינים מאחר שהיא מעניקה שירותי גבייה גם לתאגיד המים המקומי - כך קובע בית המשפט העליון, שהורה לקבל באופן חלקי את ערעורה של חברת מ.ג.ע.ר מרכז גבייה ממוחשבת נגד מועצת פרדס חנה-כרכור וחברת מילגם שירותים לעיר.

עם זאת, השופטים דורית ביניש, עדנה ארבל ויורם דנציגר הורו למועצה המקומית לפרסם מכרז חדש בחודש נובמבר הקרוב.

השופטים הסכימו עם עמדת היועץ המשפטי לממשלה, שלפיה אכן קיים ניגוד עניינים בפעולתה של החברה המעניקה שירותי גבייה במקביל הן למועצה המקומית והן לתאגיד המים, ואולם נוכח רמת התחרות הנמוכה בממילא בשוק חברות הגבייה והצורך למצוא פתרון פרקטי לבעיה, הפתרון איננו בפסילה מלכתחילה של החברה במכרז אלא בקביעת כללי פעולה.

מאחר שמדובר בבעיה הקיימת ברשויות מקומיות רבות, ביקש בית המשפט העליון מהיועץ המשפטי לממשלה להתייצב להליך ולהציג קריטריונים להתמודדות עם הבעיה.

ביוני 2011 הודיעה הפרקליטות בשם היועץ כי "ניתן להתמודד עם החשש לניגוד עניינים ולהפחיתו למינימום, בדרך של גיבוש הנחיות וקריטריונים מתאימים לתאגיד לגבי אופן ההתקשרות עם חברת הגבייה. בהתאם לכך, הנחו המשנים ליועץ המשפטי לממשלה את הרשות הממשלתית למים וביוב להסדיר את העניין, כך שיינתן מענה לבעיה בהיבט כלל-ארצי".

בינואר 2012 הודיעה הפרקליטות כי הממשלה קיבלה החלטה העוסקת בהסדרת יחסי השלטון המקומי ותאגידי המים. בין היתר נקבע בהחלטה כי על הממונה על תאגידי המים והביוב לקבוע כללים שיאפשרו לתאגיד מים בבעלות עירונית לעשות שימוש במנגנון הגבייה של הרשות המקומית, בכפוף לתנאים מסוימים.

השופטים החליטו לאמץ את עמדת היועץ. לדברי ביניש, "בהתחשב במצב הקיים, מיעוט חברות הגבייה והצורך למצוא פתרון מעשי לפוטנציאל המובנה של ניגוד עניינים, הרי ככלל יש לקבוע כללים המסדירים את אפשרות הגבייה הן עבור תאגיד המים והן עבור המועצה, ואין לפסול באופן גורף, אפריורי, את האפשרות שחברת גבייה תפעל בשם שני הגופים".

ביניש הדגישה כי "בארץ פועלות בתחום המוניציפלי חברות גבייה מעטות, ושתי החברות בהליך שלפנינו הן החברות העיקריות בתחום. כעולה מטענות המדינה, מידת התחרות הקיימת בשוק הרלוונטי הינה נמוכה. בהמשך לכך, יש לתת משקל משמעותי לעובדה כי רק שתי חברות הגבייה הללו ניגשו למכרז המועצה. קביעת כלל הפוסל אפריורית את הצעת המערערת שומטת את האפשרות, ולו התיאורטית, לקיומה של תחרות אפקטיבית על מכרז המועצה".

בית המשפט קבע כי הסעד הראוי בנסיבות העניין הוא חיוב המועצה לפרסם מכרז חדש לקבלת שירותי גבייה בחלוף 3 שנים ממועד חתימת החוזה עם מילגם בחודש נובמבר 2009.

"יש להניח כי הגורמים האמונים במועצה על עריכת המכרז החדש יתנו את דעתם לשאלת ניגוד העניינים שהתעוררה בענייננו ולמתווה המשפטי הראוי לפתרונה", סיכמו השופטים. (עע"ם 7080/10).