הפועלים הלווה 730 מ' ש' ליזמי שלב א' בשוק הסיטונאי בת"א

כזכור, גינדי-רבוע כחול נדל"ן רכשה את שלב א' ב-950 מיליון שקל בתוספת מרכיב האפסייד של 600 דירות בשלב א' ■ התמורה עמדה על 1.5 מיליארד שקל

בנק הפועלים הלווה ליזמי שלב א' של מתחם השוק הסיטונאי בת"א, קבוצת גינדי-רבוע כחול נדל"ן, 730 מיליון שקל לצורך השלמת רכישת הקרקע מבעליה הקודמים - תנובה (60%), עיריית ת"א (25%), עו"ד שרגא בירן (6%) וסוחרים שפעלו במתחם.

חברת מגדלי לב תל אביב, המורכבת מהחברות גינדי השקעות, משה ויגאל גינדי וחברת רבוע כחול נדל"ן, המקימות את פרויקט "גינדי ת"א" במתחם שלב א' של השוק הסיטונאי בת"א, דיווחה על השלמת רכישת זכויות החכירה לתקופה שתסתיים ב-2099, לפי הסכם שנחתם באפריל 2010.

כזכור, גינדי-רבוע כחול נדל"ן רכשה את שלב א' ב-950 מיליון שקל בתוספת מרכיב האפסייד של 600 דירות בשלב א'. התמורה עמדה על 1.5 מיליארד שקל.

הקבוצה שילמה למוכרות ביום חמישי את יתרת התמורה, העומדת על 730 מיליון שקל, בצירוף מע"מ. בדיווח לבורסה נכתב שמלבד יתרת התמורה עשויות המוכרות להיות זכאיות לתמורה שתיגזר ממכירת דירות בפרויקט, בהתאם להסכמים.

את ההלוואה לתשלום יתרת התמורה קיבלה הקבוצה מבנק הפועלים בסכום כולל של כ-730 מיליון שקל ל-18 חודשים. קרן ההלוואה תוחזר בתשלום אחד בתום התקופה ותשלומי הריבית ישולמו מדי רבעון.

בנק הפועלים העמיד לקבוצה הלוואה נוספת בהיקף כ-120 מיליון שקל לצורך תשלום המע"מ על יתרת התמורה, שתיפרע בתשלום אחד בתום חודשיים ממועד העמדתה ותישא ריבית שנתית של פריים בתוספת 2%.

צרו איתנו קשר *5988