למה תשובה לא ימכור את הפניקס

בעלי מניות, מנהלים ועובדים ממתינים בדריכות וחשש לעתיד כלל ביטוח

מכירת חברות הביטוח הפניקס וכלל ביטוח הולכת ומתרחקת, ולא רק בגלל הקונים שככל הידוע אינם עומדים בתור. מבדיקת "גלובס" עולה, שהמצב הקודר בשווקים הפיננסיים בתקופה האחרונה מעמיד בפני בעלי שתי קבוצות הביטוח מכשול משמעותי נוסף בפני מכירת החברות, כפי שנדרש מהם בעקבות המלצות ועדת הריכוזיות.

לבעלי החברות - קבוצת דלק של יצחק תשובה (הפניקס) ואי.די.בי של נוחי דנקנר(כלל ביטוח) - יש אמנם פרק זמן של שש שנים ליישם את המלצות הוועדה, להפרדת פעילותם הפיננסית מזו הריאלית, אך כרגע נראה כי סיכויי המכירה קלושים, שכן שווי השוק של חברות הביטוח הללו נמוך בשיעור משמעותי, של כ-40%, מהשווי הרשום בספריהן.

מכאן, שתשובה ודנקנר - המוכרים בעל כורחם - צפויים למצוא את עצמם בעתיד הנראה לעין מול הפסד הון חשבונאי ניכר, אם אכן יחליטו לממש את חברות הביטוח שלהם היום, גם אם בפרמיה של עשרות אחוזים מעל מחיר השוק.

מניית הפניקס נסחרת היום, לאחר ירידה של 25% בשנה האחרונה, במחיר המשקף לה שווי שוק של כ-1.9 מיליארד שקל, ממנו נגזר להחזקת הקבוצה תג מחיר של כ-1.15 מיליארד שקל. זאת, לעומת שווי של כ-1.9 מיליארד שקל בו רשומה ההחזקה בספרי הקבוצה האם. עם פער כזה, המנטרל כמעט כל אפשרות לרווח הון ממימוש מניות הפניקס, מכירתה על ידי קבוצת דלק הופכת ל(כמעט)לא רלוונטית או אפשרית.

באי.די.בי חוזרת התמונה באופן דומה, כאשר שווי השוק של כלל ביטוח שבשליטתה מסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל, לאחר ירידה של כ-35% בשנה האחרונה, ומשקף להחזקות אי.די.בי בחברה שווי של כ-1.35 מיליארד שקל. זאת, לעומת שווי בספרים של כ-2.2 מיליארד שקל למניות אלה (נכון לסוף 2011).

מכשול נוסף לבעלי המניות

ואם לא די בהשפעה המזיקה של הירידה החדה בשווי השוק של הפניקס וכלל ביטוח, על הסיכויים למכירת השליטה בשתי החברות, בימים אלה מתקדרת עננה נוספת מעליהן, שוודאי אינה תורמת לסיכויי המכירה שלהן, במיוחד של כלל ביטוח.

קבוצת הביטוח של אי.די.בי נמצאת בימים אלה בעיצומם של מאבקים מתוקשרים להקמת (או מניעת הקמת) ועד עובדים בחברה.

גורם בכיר בשוק ההון עימו שוחחנו לאחרונה, בנושא המאבק בין עובדים בקבוצה לבין הנהלת כלל ביטוח, טוען כי בעבר היה מקובל להניח שקיומו של ועד עובדים של ההסתדרות בחברה מפחית 10% משוויה.

לא בכדי, בכל ענף הביטוח ממתינים בעלי מניות והמנהלים הבכירים מחד, והעובדים מן העבר השני - בדריכות ובחששות ניכרים לראות מה יקרה בכלל ביטוח, בטרם יחליטו האם וכיצד לפעול (כשעל פי ההערכות, ההסתדרות מובילה מאמצים דומים בחברות נוספות המשתייכות לענף).

צרו איתנו קשר *5988