המלצות סופיות מוועדת קדמי; שמחון: "הדרך להוזלה ארוכה"

‎‎הוועדה לבחינת התחרותיות והמחירים בשוק המזון הגישה המלצות סופיות ■‏‎‎‏ בין ההמלצות: הגברת שקיפות המחירים לצרכן, הפחתת מכסים ועידוד עסקים קטנים‏

‎‎הגברת שקיפות המחירים לצרכן; הגבלת ריכוזיות קמעונאית ברמה האזורית; עידוד עסקים קטנים ואיסור על גיבוש הסדרים שאינם תחרותיים ביחסי ספק-קמעונאי - אלה הן חלק מההמלצות הסופיות של הוועדה לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון בראשות מנכ"ל משרד התמ"ת, שרון קדמי. ההמלצות הוגשו היום (ד') לעיון שר התמ"ת שלום שמחון ושר האוצר יובל שטייניץ.

ועדת קדמי הוקמה בעקבות המחאה החברתית, ובמסגרת הדיונים שקיימה הופיעו בפניה נציגי התעשיינים, היבואנים, היצואנים, נציגי ארגונים צרכניים ועוד.

‏לצד שורה ארוכה של המלצות בתחום הריכוזיות והרגולציה, ממליצה ועדת קדמי על הפחתה בשיעורים של עשרות אחוזים במכסי המגן על תוצרת מיובאת כדי להרחיב את התחרות בשוק המזון. בנוסף, היא מסמנת שורה של כשלים במקטעי האספקה והקמעונאות, שנחשבים ריכוזיים באופן חריג בהשוואה למדינות ה-‏OECD‏.

עם זאת, הדוח המקיף לא כולל המלצה למהלכים שיש בכוחם להוביל לפירוק של מיזוגים וחברות, שיתכן שהשפיעו בשנים האחרונות על שוק המזון באופן שהתבטא גם בהעלאת מחירים.

‏במסגרת הדיונים שקיימה הוועדה, קדמי ניסה להוביל קו תקיף בנושא זה ולגבש המלצות בנוגע לבחינת מיזוגים שהרשות להגבלים עסקיים אישרה בעבר. מחלוקת עם נציגי הרשות, שהיו שותפים לדיוני הוועדה, מנעה החלטה על מהלך זה.

עם זאת, אחת ההמלצות קוראת לרשות להגבלים עסקיים לבחון האם ספקים דומיננטיים, שרכשו יצרני מזון קטנים, גרמו לשינוי לרעה בענף.

ההמלצות כוללות עוד מהלכים לעידוד העסקים הקטנים; הרחבת הרשות לסחר הוגן וחיזוק הרשות להגבלים עסקיים בעשרות משרות, זאת כדי לאפשר אכיפה יעילה של מהלכים שאמורים להבטיח הוזלה יציבה בענף המזון.

‏‎‎דרישה לרגולציה תקיפה

‏‎‎עם מסירת הדוח לשרים, אמר קדמי כי זו הפעם הראשונה שוועדה מקיימת בחינה יסודית ומעמיקה של כל שרשרת הערך בשוק מוצרי המזון. כל חוליה בשרשרת הערך נבחנה בקפידה, ונרשמו המלצות לתיקון הכשלים בה, למען הגברת התחרות והקטנת כוחם של מקטעים ריכוזיים, שמונעים את הוזלת המחירים.

עם זאת, לדעת חברי הוועדה, רק במקרה שכל ההמלצות יאומצו יחדיו ויתממשו במקביל, ניתן יהיה להשיג הוזלה משמעותית בסל מוצרי המזון בשיעור של עשרות אחוזים.

‏בתחום ההסדרים בין ספקים לקמעונאים, ממליצה ועדת קדמי על חקיקה שתוביל להתערבות רגולטורית תקיפה יותר מצד הרשות להגבלים עסקיים. חקיקה זו תאפשר לרשות לאסור על ספקים להתערב בקביעת מספרם או זהותם של ספקים מתחרים ברשת שיווק; איסור על רכישת שטחי מדף על-ידי ספקים; איסור על סדרנות של הספק ברשתות הקמעונאיות; איסור על הסדרים שקובעים מחיר מינימום ועוד.

‏בנוסף, הוועדה ממליצה להרחיב את נתח השוק של מותגים פרטיים של רשתות ושל יצרנים קטנים ובינוניים, שכן הם מהווים חלופה זולה למותגים של ספקים דומיננטיים. הוועדה מצאה כי במדינות רבות בעולם עומד נתח השוק של מותגים אלה על עשרות אחוזים, והנתח שלהם בישראל הוא פחות מ-10%. לדעת הוועדה, המהלך שיוביל לתיקון כשל זה הוא הרחבת היבוא וחשיפת השוק למוצרים חדשים.

‏‎‎הדרך להוזלה עוד ארוכה

‏שר התמ"ת שלום שמחון בירך היום את חברי הוועדה ואמר כי יישום ההמלצות יוביל להורדת מחירי המזון ולחיזוק כוחו של הצרכן. עם זאת, מדברי שמחון עולה כי הדרך לשם עוד ארוכה. "יש בדוח מארג שלם שייתן בסופו של תהליך את התוצאה הרצויה. שוק המזון ייראה בעוד מספר שנים אחרת".

‏‏שר האוצר יובל שטייניץ אמר כי "מחירי המזון עלו באופן משמעותי בעשור האחרון, והמלצות הוועדה יובילו להורדת המחירים. בלי תחרות לא נחזה בהורדת מחירים. לפני כשבוע חתמתי על צווים להפחתת מכסים על מאות מוצרי מזון שונים - מה שיביא להפחתת מחירים מהירה. מדובר ביישום של אחת ממסקנות הוועדה, ועלינו לפעול להשלמת יישום שאר ההמלצות".

המלצות במשק החלב

‏‏הדוח הסופי של ועדת קדמי כולל גם את ההמלצות שהוגשו כבר לממשלה בנוגע למהלכים המתבקשים להורדת מחיר מוצרי החלב. בין ההמלצות: התייעלות מקיפה ברפת החלב, שכוללות סגירה של רפתות קטנות והורדת מחיר החלב הגולמי שמעבירים הרפתנים אל המחלבות.

דוח ועדת החלב לא הובא עדיין לאישור הממשלה בשל התנגדות תקיפה של חלק גדול מהשרים בלחץ הלובי החקלאי והרפתנים. ‏‎‎‏

ועדת קדמי
 ועדת קדמי

וועדת המזון
 וועדת המזון


וועדת המזון
 וועדת המזון


וועדת המזון
 וועדת המזון

צרו איתנו קשר *5988