מצוקת המזומנים של "מעריב" תחריף בסוף החודש

ל"גלובס" נודע כי העיתון יעשה שימוש בכל הלוואת הבעלים שהעמידה לו דסק"ש מקבוצת אי.די.בי, עד לתקופת החגים שתחול באמצע החודש הבא ■ הצורך המתחזק במזומנים מאיץ ב"מעריב" לבצע את מכירת בית הדפוס בהקדם

מצוקת המזומנים של העיתון "מעריב " צפויה להחריף בסוף החודש, ועשויה להימשך לכל היותר עד לתקופת החגים שתחול באמצע החודש הבא. ל"גלובס" נודע כי העיתון יעשה שימוש בכל הלוואת הבעלים שהעמידה לו דסק"ש מקבוצת אי.די.בי, עד לסוף התקופה האמורה.

באחרונה הציעה הנהלת החברה לדירקטוריון תוכנית התייעלות שכוללת, לצד קיצוץ משמעותי בעלויות, גם מכירה של אחד מבתי הדפוס והעברה של הדפסת העיתון לבתי דפוס אחרים. הצורך המתחזק במזומנים מאיץ ב"מעריב" לבצע את עסקת המכירה בהקדם.

במהלך הרבעון הראשון הפסיד "מעריב" 36.6 מיליון שקל, זאת בהמשך להפסד של 96.4 מיליון שקל ב-2011. נכון לסוף מארס הייתה לעיתון הערת "עסק חי", בעקבות גירעון בתזרים המזומנים. מתחילת 2011 הסתכם תזרים המזומנים השלילי של "מעריב" בכ-170 מיליון שקל.

הלוואת הבעלים של דסק"ש שבשליטת נוחי דנקנר עמדה על 25 מיליון שקל, ולחברה אושרה העברה של כלל ההלוואה לאחר הצגת תוכנית ההתייעלות המתוכננת.

בסקר TGI האחרון עלה "מעריב" לראשונה זה שנים בחשיפתו. חבילת סוף השבוע שלו זוכה לחשיפה של 14.1%, ובאחרונה הוחלט לתגבר אותה. במסגרת זו יועבר העיתון היומי מן הדפוס אל המדיה הדיגיטלית.

מ"מעריב" נמסר כי "החברה הינה חברה ציבורית המדווחת על מצבה הפיננסי בדוחותיה הכספיים ובדיווחים שהיא מפרסמת מעת לעת לבורסה לניירות ערך".