פשרה בסכסוך בין תא"ל אבי בניהו, "ישראל היום" ודן מרגלית

בעקבות הפשרה פורסמה ב"ישראל היום" הודעה, לפיה היה ראוי לאפשר לבניהו להגיב לדברים שנכתבו עליו במאמר של מרגלית

פשרה בסכסוך בין תא"ל אבי בניהו ובין "ישראל היום" והעיתונאי דן מרגלית: בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות נתן תוקף של החלטה לפשרה שהושגה בין הצדדים, שבעקבותיה פירסם העיתון ביום חמישי הודעה לפיה היה ראוי כי העיתון ומרגלית היו מאפשרים לבניהו להגיב לדברים שנכתבו עליו במאמרו הפרשן הבכיר של "ישראל היום".

"מן הראוי לשבח את הצדדים ובאי-כוחם על שהגיעו להסדר, המסיים על דרך הפשרה את המחלוקות שביניהם, נשוא תיק זה" - כתבו חברי בית הדין לאתיקה בפתח הסכם הפשרה.

ואולם, בעוד שההחלטה שהתקבלה מוגדרת כ"פשרה", נראה כי אפשר לכנותה גם כהישג ברור של בניהו, שכן "ישראל היום" נאלץ לפרסם הבהרה תחת הכותרת "הודעת מערכת ישראל היום", בעמוד 3 שבו פורסם המאמר המקורי של מרגלית, "בהבלטה דומה להבלטה של הפרסום המקורי".

עם החתימה על הפשרה נמחקו כל הערעורים וכן התלונה שהוגשה במקור.

בשונה אולי מהבהרות הניתנות בדרך-כלל על-ידי גופי תקשורת באופן מצומצם ולעתים במקום "נסתר" בין עמודי העיתון, הסכים "ישראל היום" לפרסם הודעה בת כ-150 מילים, ובה מצהיר העיתון כי ראוי היה לבקש תגובה מבניהו וכן לאזכר גילוי נאות של קשרי המשפחה של הכותב עם אילן שילוח, שנגדו הגיש בניהו תביעה משפטית באותה הסוגיה ממש.

בהודעה שהוסכמה על הצדדים נכתב כי "לבית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות הוגשה תלונתו של תא"ל אבי בניהו נגד העיתון 'ישראל היום' והעיתונאי דן מרגלית, בהתייחס למאמר פרי-עטו של מרגלית, אשר לטענת בניהו הטיח בו אשמות-שווא. הנושא הובא בפני שתי ערכאות של בית הדין, והודעה זו מתייחסת להצעת פשרה של בית הדין לערעורים של מועצת העיתונות.

"הצדדים מקבלים את הצעת הפשרה, שלפיה בנסיבות העניין (שאינן תקדימיות) ראוי היה כי העיתון 'ישראל היום' והעיתונאי דן מרגלית יאפשרו לתא"ל בניהו ליתן תגובתו למאמר. בנוסף לכך, ראוי היה ליתן גילוי בדבר קשרי המשפחה הקיימים בין מר מרגלית לבין מר אילן שילוח, שעמד, נכון למועד פרסום המאמר, בראש משרד הפרסום מקאן-אריקסון, שנגדו הגיש תא"ל בניהו תביעה משפטית באותה סוגיה.

"במסגרת הפשרה ובמטרה להביא את המחלוקת שבין הצדדים לסיום הולם, לא נדונו בבית הדין לערעורים המחלוקות העובדתיות שבין הצדדים.

"לאור הדברים האמורים לעיל, נמחקים כל הערעורים, ומתבטלות החלטות הערכאה הראשונה והתלונה שבמקור".