ATP | לפני כולם

בקשה למינוי זמני מפרק לחברת חיפושי הגז ATP

ATP קיבלה הגנה מפני נושים בארה"ב לפי צ'פטר 11, ואולם נושיה גילו כי זכויות החברה ברישיונות חיפושי הגז בישראל מוחזקות בידי חברה-בת ישראלית

לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגשה הבוקר (א') בקשה למינוי מפרק זמני לחברת חיפושי הגז ATP, המחזיקה ברישיונות "שמשון" ו"דניאל".

בבקשה, שהוגשה על-ידי חברה זרה בשם International and Mediterranean oilfield services, התבקש בית המשפט למנות את עו"ד דרור ויגדור ממשרד יגאל ארנון ושות' כמפרק.

על-פי הבקשה, שהוגשה על-ידי עורכי הדין אורנה ששון וגיא פורר ממשרד יגאל ארנון, החברה היא חדלת פירעון וחייבת מעל 50 מיליון דולר ל-54 נושים. החברה שמבקשת את הפירוק היא הנושה הגדול ביותר של ATP.

כזכור, לפני מספר ימים הורה בית המשפט לעקל את זכויות חברת ATP ברישיונות "שמשון" ו"דניאל". עיקול הזכויות בא במפתיע, משום שחברת ATP קיבלה הגנה מפני נושים בארה"ב לפי צ'פטר 11. ואולם, נושי החברה גילו כי הזכויות של החברה ברישיונות חיפושי הגז בישראל מוחזקות בידי חברה-בת ישראלית, שאינה מוגנת לפי החוק האמריקני מפני עיקולים.

מדובר בחברת ATP East Med, שהוקמה לפי דרישת הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים. החברה-הבת מחזיקה ב-35% מהזכויות ברישיונות, בעוד שהחברה-האם המוגנת מחזיקה ב-5% נוספים.

חברת ATP פנתה ב-17 באוגוסט לבית משפט לפשיטת-רגל בטקסס, ארה"ב, לאחר שנקלעה לחובות כבדים. בבקשה לבית המשפט הצהירה החברה כי היא חייבת 3.4 מיליארד דולר לכ-1,000 נושים.

בית המשפט מינה נאמן לנכסי החברה, ולפי מידע שהגיע ל"גלובס", הנאמן מעוניין לשמור חלק מהזכויות בישראל ולמכור את היתר.

צרו איתנו קשר *5988