קרן נוי מצטרפת להקמת עיר הבה"דים: תשקיע 97 מיליון שקל

מדובר בכ-12.5% מנכסי הקרן המשקיעה בתחומי התשתיות והאנרגיה, שגייסה עד כה 780 מיליון שקל ■ עלות הפרויקט נאמדת ביותר מ-9 מיליארד שקל ומשכו עומד על 25 שנה

קרן נוי, העוסקת בהשקעות בתחומי התשתיות והאנרגיה, מצטרפת לקבוצת מנרב-אלקטרה-זיסאפל בהקמת ותפעול עיר הבה"דים במסגרת פרויקט ה-BOT הענק. עלות הפרויקט נאמדת ביותר מ-9 מיליארד שקל ומשכו עומד על 25 שנה. היום נודע כי הקרן תשקיע בפרויקט הענק בדרום הארץ כ-97 מיליון שקל - כ-12.5% מסך נכסי הקרן.

קרן נוי, בראשות היו"ר פיני כהן ובניהול רן שלח וגיל-עד בושביץ, הודיעה כי יוקצו לה כ-26% ממניות "מבט לנגב" - החברה הזכיינית שמקימה את הפרויקט - בתמורה לכ-72 מיליון שקל שיינתנו כהלוואות בעלים. בנוסף, הקרן תיתן לחברה הלוואת מזנין בהיקף 25 מיליון שקל, ותקבל הקצאת מניות בקבלן התפעול של הפרויקט, ללא תמורה נוספת.

לצד ההשקעה של נוי, התחייבה משקיעה נוספת, נכסי זיסאפל, להעביר למבט לנגב כ-11 מיליון שקל כהלוואות בעלים ו-4 מיליון שקל כהלוואת מזנין. נכסי זיסאפל לקחה חלק ב"מבט לנגב" כבר במהלך המכרז, והיא תחזיק בכ-10% ממניותיו. נוי וזיסאפל משקיעים בהון החברה על פי חלקם היחסי בהון העצמי של מבט לנגב, שעומד על כ-400 מיליון שקל.

"השקעה אסטרטגית"

"עיר הבה"דים היא השקעה אסטרטגית עבור הקרן", אומר היו"ר כהן. "אין לי ספק שכמו שכביש חוצה ישראל, שהייתי ממקימיו, היה פריצת דרך בתחום התחבורה, גם עיר הבה"דים היא עסקה מאתגרת שתצליח ותוביל בעתיד פרויקטי בינוי גדולים. זאת, גם בשל מערכת היחסים הטובה עם הנהלת משרד הביטחון וצה"ל.

"לדעתי, בפרויקט זה יקבע הבנצ'מארק לפרויקטי ענק דומים בעתיד, בדגש על פרויקטים של מערכת הביטחון, והצלחתו תוביל לפיתוח של פרויקטים דומים נוספים ביוזמת משרד הביטחון, לרבות קריית התקשוב וקריית המודיעין. בהסתכלות לעתיד, בקרן נוי נמשיך להעמיק את אחיזתנו בתחומי אנרגיה ובבינוי".

במועד השלמת העסקה, תעמיד הקרן ל"מבט לנגב" ערבות של כ-85.7 מיליון שקל להבטחת הלוואה להעמדת ההון העצמי, ונכסי זיסאפל תעמיד את חלקה בערבות בהיקף 13.3 מיליון שקל. ערבויות אלו יועמדו על ידי קרן נוי באותם תנאים על פיהם יעמידו יתר בעלי המניות את חלקם בסכום ערבויות ההון הנדרש, ויוחלפו בשלב מאוחר יותר בהון ובהלוואות.

בקרן נוי מציינים שההסכם יכנס לתוקפו בכפוף להתקיימותם של מספר תנאים מתלים, הכוללים את קבלת האישורים הנדרשים ממשרד הביטחון וקבלת אישורם של המלווים הבכירים.

תאכלס 10,000 חיילים

"מבט לנגב" נמצאת בבעלות מנרב של אברהם קוזניצקי, שהחזקתה בחברה תעמוד על 47%; אלקטרה שבשליטת גרשון זלקינד, שתחזיק ב-17.3% מהחברה; ונכסי זיסאפל. הזכיינית זכתה בפברואר השנה במכרז למימון, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקת קריית ההדרכה של צה"ל בצומת הנגב, ועבודות הבנייה כבר החלו.

עיר הבה"דים תתפרס על פני למעלה מ-1,600 דונם מהם כ-250 אלף מ"ר שטח בנוי ועם השלמתה מיועדים להיות בה כ-10,000 חיילים. מארגן החוב והמממן הראשי של הפרויקט הוא בנק הפועלים.

קרן נוי החלה לפעול במאי 2011 ועד כה השקיעה בחברת דרך ארץ (זכיינית כביש 6 - חוצה ישראל), בתחום האנרגיה הסולארית עם ערבה פאוור וסאן ישראל, ובפרויקט המטרונית של דן תחבורה בחיפה. ל"גלובס" נודע כי נכון להיום הקרן גייסה מהמשקיעים בה, בראשות פועלים שוקי הון מקבוצת בנק הפועלים וכלל ביטוח, סך של כ-780 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988