ירידה חדה בגיוסים בשוק האג"ח הקונצרני ברבעון השלישי

מדרוג: היקף הגיוסים בשוק האג"ח הקונצרני ברבעון השלישי של ירד בכ-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכם בכ-7.3 מיליארד שקל ■ בנטרול האג"ח שגייסה חברת החשמל, הירידה בהיקף הגיוסים בין הרבעונים ניצבת על 64%

אופנת ה"תספורות" בשוק האג"ח נותנת אותותיה. היקף הגיוסים בשוק האג"ח הקונצרני ברבעון השלישי של שנת 2012 ירד בכ-9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכם בכ-7.3 מיליארד שקל, כך עולה מסיכום של מדרוג שפורסם היום (ג'). בנטרול האג"ח שגייסה חברת החשמל, הירידה בהיקף הגיוסים בין הרבעונים ניצבת על 64%.

היקף הגיוסים של מנפיקי קורפורייט ברבעון השלישי הסתכם בכ-2 מיליארד ששקל ערך נקוב בלבד - ירידה של 45% לעומת הרבעון המקביל אשתקד וירידה של 60% לעומת הרבעון הקודם. למעשה, שני מנפיקים מענף הנדל"ן - מליסרון ונצבא - היוו למעלה ממחצית סכום הגיוסים בתחום הקורפורייט ברבעון החולף. היקף גיוסים כה חלש בתחום נרשם בפעם האחרונה ברבעון הרביעי של 2011, וקודם לכן בשלהי שנת 2008.

מגמת הריכוזיות בשוק ההנפקות נמשכת, כאשר חמשת המנפיקים הגדולים בתחום הקורפורייט היוו כ-40% מסך הגיוסים בתחום מתחילת השנה. זהו שיעור דומה לזה שנרשם בשנת 2011 וגבוה בהרבה מהשיעור בשנים קודמות.

מתחילת השנה בולט היקפן הגבוה של הקצאות פרטיות למוסדיים מסך הגיוסים, בשונה מהנפקות ציבוריות. בתחום הקורפורייט לבדו היוו ההקצאות הפרטיות מעל לשליש מהגיוסים לעומת עשירית בלבד בשנת 2011. מגמה זו משקפת את טעמי הציבור ביחס לאפיקי ההשקעות השונים בתקופה זו.

המגמות העולות מהנתונים לעיל מצביעות על צמצום הנגישות לשוק ההון עבור מנפיקים בינוניים וקטנים, ובפרט מנפיקים שאינם בדירוגים גבוהים. האמצעים העיקריים אשר אנו צופים שיגשרו על הפער בין צורכי המימון של המנפיקים לבין הנגישות המוגבלת של חלק גדול מהם לשוק ההון כוללים: מכירת נכסים והתכווצות המאזנים - מאפיין בעיקר חברות אחזקה וקונגלומרטים שיתקשו למחזר התחייבויות במערכת הבנקאית ובשוק ההון ויידרשו למכירת נכסים לגופים מקומיים וגופים בחו"ל.

צרו איתנו קשר *5988