מיטב: קופות הגמל יציגו תשואה חיובית של כ-2% בספטמבר

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, ועליות השערים באג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש

כלכלני בית ההשקעות מיטב מעריכים שקופות הגמל הגדולות יציגו תשואות של כ-2% בחודש ספטמבר. זאת, על בסיס מודל שפותח במיטב. מודל זה מסוגל לתת אומדן מקורב מאוד לתשואות שהשיגו בממוצע קופות הגמל בשוק מיד עם סיום החודש החולף בלא שיהיה צורך להמתין לנתונים המתפרסמים ע"י קופות הגמל עצמן, מאוחר יותר, בדרך כלל באמצע החודש.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הגדולות (כמו גדיש, עוצמה, תמר, קה"ל, כנרת) המהוות כשליש מתעשיית קופות הגמל וההשתלמות, יציגו בספטמבר תשואה נומינלית (ברוטו) משוקללת חיובית של 2.0%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע בין תשואה חיובית של 1.5% לבין 2.5%.

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, ועליות השערים באג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. לעומת זאת, הירידות בשערי המט"ח (בעיקר בשער הדולר) פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות החודש.

מתחילת השנה, נרשמה תשואה משוקללת חיובית של כ-6.9% בקופות הגמל. לתשואות החיוביות תרמו בעיקר עליות השערים שנרשמו בשוקי המניות בארץ ובחו"ל ובאגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ.

צרו איתנו קשר *5988