צניחה של 80% מגביית מס על רווחים בבורסה בספטמבר

ההכנסות ממיסוי נדל"ן הסתכמו ב-510 מיליון שקל, ירידה ריאלית של 9.1% לעומת ספטמבר 2011 ■ הגירעון בתקציב הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל בספטמבר

הגירעון בתקציב הממשלה הסתכם בסך של כ-2.4 מיליארד שקל בספטמבר. כך נמסר היום ממשרד האוצר. בפעילות מקומית הסתכם הגירעון בכ-1.9 מיליארד שקל.

מתחילת 2012 הסתכם הגירעון הממשלתי בסך של כ-19.0 מיליארד שקל, לעומת גירעון של כ-10.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2011.

ההכנסות ממיסוי נדל"ן הסתכמו ב-510 מיליון שקל, ירידה ריאלית של 9.1% לעומת ספטמבר 2011. מניתוח לפי סוגי מס עולה כי במס שבח נרשמה ירידה של 7.7% ובמס רכישה נרשמה ירידה של 11.6%. באוצר מציינים כי מרבית הירידה במס שבח נבעה מאזור רחובות. בחודש ספטמבר נמשכה העלייה במספר העסקאות בשיעור של 23%, בהמשך לעליה שנרשמה בחודשים יוני, יולי ואוגוסט.

הגבייה משוק ההון הסתכמה ב-178 מיליון שקל, ירידה ריאלית של 15.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בחלוקה בין ניירות ערך וריבית אנו עדים לירידה של 80% בגביה מניירות ערך הנובעת משחיקת הרווחים בשוק ההון. בגבייה מריבית נרשמה עליה של 12.3%.

עלייה של 6% בגביית מס על הדלקים

עוד נמסר מהאוצר כי בחודש ספטמבר הסתכמו סך הוצאות הממשלה בכ-25.3 מיליארד שקל. מזה, הוצאות המשרדים ללא מתן אשראי כ-20.6 מיליארד שקל. הוצאות משרדי הממשלה בחודש ספטמבר היו בגובה הרמה הממוצעת של שלושת החודשים הקודמים. תשלומי הריבית ותשלום הריבית והקרן למוסד לביטוח לאומי הסתכמו בכ-4.6 מיליארד שקל.

מתחילת השנה הסתכמו הוצאות משרדי הממשלה בסך של כ-169.4 מיליארד שקל לעומת כ-156.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של 8.1%. הוצאות המשרדים האזרחיים עלו בכ-8.7% לעומת אשתקד והוצאות מערכת הביטחון ב-4.2% לעומת אשתקד. בתקציב שנת 2012 תוכננה עלייה של 4.9% בסך כל הוצאות המשרדים לעומת תקציב 2011.

סך ההכנסות ממסים בחודש ספטמבר הסתכמו בכ- 18.5 מיליארד שקל לעומת כ-17.6 מיליארד שקל בספטמבר אשתקד.

ההכנסות ממסוי דלקים גדלו בספטמבר בכ-6% לרמה של כ-1.37 מיליארד שקל. מתחילת השנה נרשם גידול של 1% בסעיף זה לכ-11.84 מיליארד שקל.

מתחילת השנה הסתכמה סך גביית המסים בסך של 165.1 מיליארד שקל לעומת 160.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988