עלות שכרו של איזי כהן בכלל ביטוח: 3.1 מיליון שקל בשנה

עלות השכר של כהן, המנכ"ל הנכנס של כלל ביטוח, תעמוד על 3.1 מ' ש' בשנה, והוא יהיה זכאי לבונוס של עד 6.5 מ' ש' ■ לוי רחמני, יו"ר איילון, מבקש שכר שנתי של 3.2 מ' ש' ובונוס של עד 5 מ' ש'

ענף הביטוח שולח באופן קבוע שורה ארוכה של נציגים לרשימת השכירים בעלי השכר הגבוה במשק. לא מדובר רק במנהלי חברות הביטוח הציבוריות הגדולות - שנהנים מעלות שכר שנתית של מיליוני שקלים רבים כדרך קבע - אלא גם במנהלי חברות קטנות יותר ובמנהלים הבכירים מהדרג השני, שאף הם נהנים ממשכורות חודשיות של שש ספרות. בשורה התחתונה, מנהלי חברות הביטוח זוכים לשכר בסטנדרטים שרק מעטים זוכים להם: מנהלי הבנקים וראשי החברות הגדולות ביותר במשק.

על אילו סכומים מדובר? בשנת 2011 עלו עשרת מקבלי השכר הגבוה בענף הביטוח לחברות המעסיקות אותם סכום כולל של כ-79 מיליון שקל - כ-8 מיליון שקל למנהל. זאת לעומת עלות כוללת של כ-86 מיליון שקל אצל עשרת הגדולים של ענף הביטוח בשנים 2010 ו-2009.

אם יותר לנו להמר, הסטטיסטיקה לא צפויה להשתנות בשנים הקרובות, לפחות כל עוד תלוי הדבר בקברניטי כלל ביטוח ואיילון, שחשפו הבוקר את תנאי העסקתם של איזי כהן, המנכ"ל הנכנס של כלל, ושל לוי רחמני, בעל השליטה באיילון ביטוח המשמש גם כיו"ר החברה.

כהן שומר על רמות השכר שהכיר

עלות השכר של איזי כהן כמנכ"ל כלל ביטוח תעמוד על 3.1 מיליון שקל לשנה לפחות, כשבנוסף הוא יהיה זכאי למענק בגובה של כ-1% מהרווח הכולל של החברה בהתאם לעמידה ביעדים, ובהיקף של עד 6.5 מיליון שקל. כך עולה מדיווח שהוציאה היום כלל ביטוח בנוגע לתנאי ההעסקה של המנכ"ל החדש, שמחליף את שי טלמון, שכיהן כמנכ"ל החברה בחמש השנים האחרונות.

כהן, שנכנס לתפקידו בתחילת בנובמבר, ויעבור חפיפה של חודש אחד מול טלמון, חתם על הסכם העסקה לחמש שנים. הוא יזכה למשכורת חודשית של 180 אלף שקל (צמודים למדד), כשעלות השכר עבור כלל תעמוד על כ-258 אלף שקל בחודש.

רמות השכר הללו אינן חדשות עבור כהן. באפריקה ישראל, החברה הקודמת אותה ניהל, הוא קיבל שכר חודשי בסיסי של כ-198 אלף שקל כשעלות שכרו החודשי עמדה על כ-328 אלף שקל. בנוסף, הוא נהנה שם ממענקים גבוהים. גם קודם לכן, כמנכ"ל חברת הביטוח מגדל, הוא נמנה על מועדון המנהלים השכירים המתוגמלים ביותר במשק. בשנים 2003 עד 2011, לגביהן יש פירוט על שכרו של כהן במגדל ובאפריקה ישראל, הוא קיבל שכר בעלות כוללת של כ-63 מיליון שקל - כ-7 מיליון שקל לשנה.

ובחזרה לכלל ביטוח. כהן יהיה זכאי לבונוס שנתי שלא יהיה כפוף למגבלת התקציב החלה על מענקים שנתיים ליתר נושאי המשרה. הוא יהיה זכאי לבונוס, רק אם החברה תציג רווח שיהיה לכל הפחות 70% מיעד הרווח הכולל לאותה שנה שיקבע על ידי הדירקטוריון. בונוס המטרה שלו, אם יעמוד ב-100% מהיעדים שהוצבו לו, יעמוד על 1% מיעד הרווח הכולל, עד לסכום מקסימלי של 6.5 מיליון שקל (צמוד למדד). הוא גם יקבל אופציות, שהיקפן ותנאיהן יוחלטו בהמשך.

בכלל מפרטים כי כהן צפוי לקבל בגין החודשיים הראשונים של כהונתו - נובמבר ודצמבר 2012 - שכר בעלות כוללת של כ-517 אלף שקל, כשעלות שכרו בכל 2013, בשקלול השכר, ההפרשות הסוציאליות וגילום המס על הרכב והסלולרי, וללא מענק, תסתכם מבחינתה של כלל ביטוח בכ-3.1 מיליון שקל.

על מנת לקבל אמת מידה לגבי היקף המענק הצפוי לכהן, נציין כי בשנת 2010 הציגה כלל ביטוח רווח כולל של כ-664 מיליון שקל, וב-2011 היא רשמה הפסד כולל של כ-134 מיליון שקל. כך, מסבירים בכלל ביטוח, ב-2010 היה כהן מקבל את המענק המקסימלי של 6.5 מיליון שקל, אך ב-2011 לא היה מקבל מענק.

כהן וכלל סיכמו על תקופת הודעה מוקדמת לסיום העסקה של 90 יום, כאשר בנוסף יינתן לכהן פיצוי חד פעמי נוסף מעבר לפיצויי הפיטורין, בגובה 50% מהשכר שהוא אמור היה לקבל עד למועד סיום החוזה (כלומר, מלוא תקופת חמש השנים שנקבעה עם החברה). אם איזי כהן יתפטר מתפקידו לאחר יותר משנתיים או לאחר תום תקופת החוזה, הוא יהיה זכאי לפיצוי בגובה השכר לחצי שנת עבודה - 1.08 מיליון שקל פלוס הפרשות סוציאליות.

אי.די.בי, בעלת השליטה בכלל ביטוח, וכהן, נערכים גם למסלול של מכירת השליטה בחברה לצד ג' בהתאם להמלצות ועדת הריכוזיות שקוראות להפרדת החזקות בתאגידים ריאליים מהחזקות בתאגידים פיננסיים. במסגרת זו הצדדים קובעים כי במקרה של התפטרותו של כהן מתפקידו בגין העברת שליטה הוא יהיה זכאי לפיצוי דומה.

התנאים של משפחת רחמני

איזי כהן, כאמור, הוא אינו היחיד שנהנה מתנאי השכר הנאים שמציע ענף הביטוח. גם לוי רחמני, בעל השליטה באיילון, מוביל הסכם העסקה חדש, במסגרתו יקבל שכר בעלות שנתית של כ-3.2 מיליון שקל, כשבנוסף יוכל לקבל מענקים בהיקף של עד 5 מיליון שקל.

רחמני, יו"ר איילון חברה לביטוח, נמנה לאורך שנים על צמרת מקבלי השכר בענף הביטוח. רמות השכר הללו אף הובילו אותו, יחד עם בנו נגה רחמני (שהיה לאורך שנים בעל תפקיד בכיר בחברה), להתנגחות חזיתית מול רשות ני"ע שטענה כי השניים קיבלו מהחברה לאורך שנים עשרות מיליוני שקלים שלא אושרו כיאות. זאת, מתוך סך תגמולים בעלות כוללת של יותר מ-100 מיליון שקל (!) שקיבלו לאורך השנים.

הסוגיה הזו באה לכדי סיום בספטמבר האחרון כשבמסגרת הסכם פשרה בתביעה נגזרת שהוגשה נגדם ונגד דירקטורים באיילון החזקות, הסכימו לוי ונגה להשיב לחברה כ-22.5 מיליון שקל. עוד קודם לקיזוז הכספים שהשיב רחמני, בשנים 1997 עד 2011 הוא קיבל מאיילון שכר ותשלומים בעלות כוללת של כ-82 מיליון שקל.

כעת פונה לוי רחמני לאסיפה הכללית שתכונס בחודש הבא ומבקש לאשר לו שכר חודשי של 171 אלף שקל צמוד למדד, משכורות 13 ו-14 ובסה"כ שכר ברוטו בהיקף של כ-2.4 מיליון שקל לשנה (לפני מענק והפרשות סוציאליות). החברה מפרטת כי עלות שכרו השנתית רק בגין שכר חודשי "רגיל" והוצאות גילום שווי הרכב שהוא מקבל מהחברה - תעמוד, כאמור, על 3.2 מיליון שקל. בנוסף, הוא יהיה זכאי למענק שנתי של עד 2.5 מיליון שקל, בכפוף לעמידה בתנאים וביעדים, וכן הוא יהיה זכאי ל"בונוס שנתי מיוחד", מותנה גם כן, בגובה של עד 2.5 מיליון שקל נוספים.

באותה הזדמנות, יתבקשו בעלי המניות של איילון לאשר את שכר בתו של רחמני, נחמה רחמני-סברון, כמנכ"לית החברות הבנות גארד יו סוכנות לביטוח ואיילון ניהול סיכונים רפואיים, בתמורה לשכר של 67 אלף שקל בחודש ומשכורת 13 ו-14 מדי שנה. עלות שכרה השנתי תסתכם בכ-1.3 מיליון שקל. בנוסף, היא תהיה זכאית למענק שנתי מותנה בגובה מקסימלי של עד שלוש משכורות (כ-202 אלף שקל). בעבר היה למשפחה עוד נציג בצמרת מקבלי השכר בחברה, הבן נגה רחמני, שעזב בינתיים את הקבוצה.

עלות השכר
 עלות השכר

המנהלים
 המנהלים