הסוף לפסימיות? מדד אמון הצרכנים בישראל זינק באוקטובר

עם זאת נתוני המגמה עדיין מצביעים על בלימת השחיקה ולא על שינוי קיצוני בהערכות הציבור ■ לקריאת חוברת המדד

מדד אמון הצרכנים של גלובס, בשיתוף PwC Israel, עלה באוקטובר בחדות וחזר לרמתו ביוני לאחר מספר חודשים של ירידות. החודש עלה המדד ב-13.9 נקודות והגיע ל-77.4 נקודות (1996 = 100 נקודות) לאחר ירידות של 1.3 נקודות בספטמבר ושל 8.2 נקודות באוגוסט.

נתון המגמה של המדד, שהוא הנתון הממוצע לשלושת החודשים האחרונים, עלה באוקטובר ב-1.5 נקודות בלבד ל-68.6 נקודות, לאחר שירד כמעט ב-12 נקודות בחודשים אוגוסט-ספטמבר.

הנתון השוטף ונתון המגמה מספרים סיפור של בלימה בהידרדרות שהחלה כבר לפני כמה חודשים באמון הצרכנים, ולא של מפנה חיובי. במלים אחרות, מדד אוקטובר נראה כתיקון של השחיקה המהירה באמון שראינו מאז חודשי הקיץ ולא כסימן לשינוי קיצוני בהערכות הציבור.

שלוש שאלות הליבה של סקר המדד הן:

1.מהו לדעתך מצבו הנוכחי של המשק?

2. מה יהיה מצב המשק בעוד חצי שנה?

3. מה יהיה מצבך הכלכלי האישי בעוד חצי שנה?

לגבי כל שאלה אנו נוטלים את שיעור האופטימיים, גורעים ממנו את שיעור הפסימיים, וכך מקבלים את מה שמכונה "המאזן נטו של האופטימיות". אם לדוגמה, 40% ממשתתפי הסקר מעריכים שמצבם ישתפר בתוך חצי שנה, ו-50% חושבים שהוא דווקאי יורע, הרי שהמאזן נטו יהיה מינוס 10 נקודות אחוז (נ"א).

השיפור הבולט באוקטובר בהערכת מצבו השוטף של המשק הישראלי בקרב משקי-הבית כלפי מחק את הירידות שנרשמו בשלושת החודשים האחרונים, מה שהשיב את הנתון עצמו לרמתו במחצית הראשונה של 2012.

התפתחות כמעט זהה נרשמה גם לגבי רכיב שמתייחס למצב המשק בעוד שישה חודשים. המאזן נטו עלה באוקטובר ב-13.7 נ"א לרמה של מינוס 31.6 נ"א, לאחר ירידה של 1.8 נ"א בספטמבר וירידה של 6.2 נ"א באוגוסט.

המאזן נטו של הרכיב שמודד את הערכות הציבור לגבי מצבו הכלכלי האישי בעוד חצי שנה שוב נמצא בטריטוריה החיובית, אחרי שלושה חודשים שליליים - בהם מספר הפסימיים היה גדול ממספר האופטימיים. המאזן נטו של הרכיב עלה באוקטובר ב-11.8 נ"א ל-3.6 נ"א, זאת לעומת מאזן של מינוס 8.2 נ"א בספטמבר. אך גם פה צריך לקבוע שאין, לעת עתה, תפנית של ממש.

בסיכומו של דבר, נתוני המדד לחודש אוקטובר מצביעים על התייצבות, ועצירת ההידרדרות, אך לא על שינוי כיוון ומעבר לאופטימיות, לפחות לא בתקופה הקרובה. אם תיאור זה משקף נכונה את המציאות, הרי שאין להניח שבטווח הקצר נראה שינוי כיוון גם במגמה של גידול איטי למדי בצריכה הפרטית בישראל.

לקריאת חוברת המדד

צרו איתנו קשר *5988